Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.7.2013. 19:18
Izrael-protest preživjelih Holoakusta
 

Holocaust survivors say parliament fails them

Preživjeli Holokausta kažu "Parlament ih je izdao"


Omri Efraim, Published: 07.22.13 / Israel News


Government determined to concentrate aid to survivors under Social Affairs Ministry, but in discussion of State Control Committee, survivors protest move: ‘Most miserable, neglected department’A heated debate on State aid to Holocaust survivors was held Monday in the Knesset State Control Committee. The height of the debate was when members of the committee and Ministers were addressed by Holocaust survivors who came to the Knesset and it was focused on the decision to transfer the handling of survivors from the Finance Ministry to the Social Affairs Ministry.


Avraham Berkowitz


Vlada je odlučila da koncentrira pomoć za preživjele u  Ministarstvu  za socijalne poslove, ali je diskusija u  "Državnom kontrolnom komitetu" izazvala proteste preživjelih što ih se stavlja u    "najjadniji, najzapostavljeniji department".


Vruća debata o državnoj  pomoći  preživjelima se razvila Knessetu. Vrhunac debate bio je kada su članovi Komiteta i Ministar prozvani od preživjelih koji su došli u Knesset,  zbog odluke da se prenese rad sa preživjelim iz Ministarstva za financije u Ministarstvo za socijalne poslove. Avraham Berkowitz, preživjeli  Holokausta je reagirao i vikao  na  Ministra  Meir Cohena: Vi  nas  želite preseliti u najjadnije Ministarstvo. Izmjenio je oštre riječi i sa ministrom Elazarom Sternom i Yair Lapidom (ministrom financija): "Nemojte to dozvoliti ! Mi ćemo se pobuniti i demonstrirati".


  Voditeljica Centra organizacija koje okupljaju preživjele, Collete Avital je rekla:  "Preživjeli se boje da će postati socijalni slučajevi".


  

 

Arhiva vijesti

 Srpanj (July) 2013
B'nei B'rith Europe
Kerry predviđa skori završetak mirovnih pregovora
Papa planira posjet Izraelu
Posjet Istraživačkom centru CENDO
Novi Jidiš riječnik
Novi Jevrejski glas- Sarajevo
Poljska podijeljena oko zabrane "košer" klanja
Značenje imena
Mirovni pregovori mogu početi 30 srpnja
Mješoviti brakovi
Rusija
EU i mirovni proces
Ispiitivanje - većina Izraelaca za mirovne pregovore
Izrael bira glavnog rabina
Izrael-protest preživjelih Holoakusta
Irska
Latvija
Izraelski dani u Istri
Vandalizam na spomen ploči žrtvama logora na Pagu
Židovski muzej na Aljasci
Subotica- vandalizam na židovskom groblju
Sarajevo
sretan rođendan Lea
Izrael i mirovni proces
Klezmer virtuoz
Željeznička stanica u Pragu postaje Memorijal Holokaustu
Više Židova Francuske imigrira u Izrael
Kanada
iz Amsterdama
ICJW NEWSLETTER, June 2013
rasizam u Italiji
Jedan rođendan i dvije gošće
iz Ministarstva znanosti
natječaj za radove
Tischa B'Av
Poljska
predsjednik Peres i Makabijada
Njemačka gradi spomenik žrtvama nacističkih eutanazija
Židovsko groblje u Beču
EJC sastanak sa srpskim vjerskim vođama
Novi broj lista Ha- Kol - svibanj/lipanj 2013
Sjećanje u Portugalu
Kritika Claims conference
Novosti o istrazi u Claims konferenciji o pronevjerama
Židovski muzej u Amsterdamu
Židovi u Europi
Povratak imovine u Mađarskoj
US ambasador u Belgiji
Litva- predsjedajuća EU
Nelson Mandela
suradnja Izraela i američkih univerziteta
Novi Lamed ( na engleskom)
Europski parlaments skinuo imunitet Marini Le Pen
Evropski židovski kongres čestita Hrvatskoj
Novi lideri Židovskih zajednica u Mađarskoj i Grčkoj
Barbara Streisand pjeva na proslavi rođendana Shimona Peresa
Promocija knjige "Spomenica Ženi"
Židovska zajednica u Južnoj Africi moli za Mandelu
Hrvatska u Europi
Kerry u Izraelu
Molitve na "Zapadnom zidu