Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.11.2014. 12:33
Odbrana od napada- za židovske zajednice u Europi
 

European officials come to Newark to learn Jewish security ‘best practices’

Predstavnici iz Europe dolaze u Newak kako bi naučili kako najbolje organizirati  sigurnost  za Židove.

By Ron KampeasNovember 7, 2014


NEWARK, N.J. (JTA) – European Jewish institutions increasingly find themselves potential terror targets. But attempts to ramp up security at synagogues, day schools, museums and community centers from Paris to Copenhagen have been stymied both by a lingering distrust of the police among some communities and by law enforcement’s reluctance to single out any ethnic minority for special treatment .


Europske židovske institucije  su sve češće potencijalni ciljevi terorističkih napada. Ali napori da se osigura sigurnost sinagoga, dnevnih škola, muzeja i centara židovskih zakednica - od Pariza do Kopenhagena- su zakazali , s jedne strane zbog neslaganja s zaštitom policije  među nekim zajednicama i zbog zakona kojim se izdavajaju ,  za specijalni tretman,  neke etničke manjine .


Ti su izazovi doveli glavne organizatore osiguranja iz Europe u Netwark kampus Rutgerovog univerziteta,   gdje su se susreli,  31.oktobra , sa svojim američkim kolegama i naučili o novim inicijativama. Te su inicijatove zajedno pripremili Univerzitet Rudgers i Židovska Federacija Sjeverne Amerike, kako bi pomogli židovskim zajednicama u Europi u radu na prevenciji napada. Sudjelovalo je oko 40  osoba, predstavnika židovskih grupa iz Anmerike i Europe kao i službenici policija sa oba kontinenta .

Osnovan je Sigurnosni program za religijske  zajednice ( The Faith-Based Communities Security Program) od milijun dolara doniranih od Paula Millera (iz farmaceutske  firme Pfizer)koji će u narednim mjesecima dovesti u Europu  glavne osobe iz vlade i zajednica kako bi ih savjetovali. Ta je inicijativa uslijedila nakon pojačanih napada  na Židove uiu Europi ( u Francuskoj,Njemačkoj, Nizoizemskoj, Britaniji, Brusselsu, Toulousu itd).Paul Goldenberg,  koji je predsjednik  Mreže za sigurnost zajednica kod glavnih američkih židovskih zajednica je rekao...da evropski narodi  zanemaruje svoje židovske zajednice: " mi se ne razlikujemo, mi smo isti kao i vi, ako mi nestanemo-  demokracija će umrijeti" i da se europske zemlje susreću sa posebnim izazovom kako da zaštite židovske institucije.


Prilike i zakonske regulative se razlikuju od zemlje do zemlje- u Francuskoj  se zakon protivi angažiranju grupa koje predstavljaju manjine, a  u zemljama prijašnjeg Istočnog bloka se neke mjere iz USA ne mogu provesti ( npr. "see something-say something" tj.  da se prijavi sumnjivi paketi ili ponašanje.  U nekim zemaljama smatraju da su židovske  zajednice sposobne da se same zaštite. U Danskoj smatraju da su Židovi u prvom redu građani Danske i kao takvi zaštićeni, a ne manjina u Danskoj..Teško je osigurati razmjenu informacija između policija susjednih zemalja- Tako je poznato da su se stotine osoba iz Danske pridružile ekstremnim islamistima, ali policija ne daje te podatke. Otvorene granice u Europi omogućuju  prelaz terorista iz jedne zemlje u drugu-npr, Brussels-Paris.


Jedan od izazova je i  kako se odnositi prema opasnoti iz muslimanske zajednice a da se ne diskriminiraju Muslimani.