Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.6.2018. 20:10
Rijeka
 

sa WEB stranice   Jewish Heritage Europe  donosimo članak:

Croatia: partial new documentation of Jewish cemetery in Rijeka

Tagged: , Posted on: 

General view, Jewish cemetery in Rijeka. Photo © Ivan Ceresnjes/Center for Jewish Art


The blog of the Austrian Jewish Museum in Eisenstadt has published new documentation of 67 gravestones from the Jewish cemetery in Rijeka, on the Istrian peninsula in northwest Croatia.

Na blogu  Austrian Jewish Museum u Eisenstadtu je publicirana nova dokumentacija o 67 nadgrobna spomenika iz židovskog groblja u Rijeci, na istarskom poluotoku u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Židovsko groblje je osnovano 1875. godine na dijelu Kozala groblja i danas je povijesni spomenik. Muzejski blog predstavlja 67 novo dokumentirana spomenika koji predstavljaju samo mali dio od ukupno 1.338 ukupnih ukopa.  Svaki spomenik je predstavljen fotografijom te  transkripcijom i prijevodom epitafa. Prema Bet   Hatfutsot ima oko 550 nadgrobnih spomenika kao i spomenika koji su preneseni sa starog židovskog groblja i dio su zida u groblju. Postojii spomenik Holokaustu i ceremonijalna dvorana.

The new documentation was obtained during a series of privately funded research trips to Jewish cemeteries in northeastern Italy's Friuli region and Croatia..
..
Nova dokumentacija  je dobivena u toku serije privatno sponzoriranih istraživačkih posjeta židovskim grobljima u sjeveroistočnoj Italiji području Friuli i u Hrvatskoj..

o WEBu   Jewish Heritage Europe 

Jewish Heritage Europe is an expanding web portal to news, information and resources concerning Jewish monuments and heritage sites all over Europe. A project of the Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, JHE fosters communication and information exchange regarding restoration, funding, best-practices, advisory services, and more.