Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.6.2018. 15:58
rabini u posjeti djeci na graniciu Meksika
 

10 rabbis are visiting separated families on the borderNEW YORK (JTA) — A group of 10 rabbis has traveled to Texas to examine detention facilities for separated families on the U.S.-Mexico border. The group, which is aiming to visit the U.S. Customs and Border Protection’s Centralized Processing Center on Thursday, includes rabbis from all four major Jewish religious movements and is part of a larger delegation of 40 interdenominational clergy.

Grupa od 10 rabina je otputovala u Texas da bi istražili mogućnosti za razdvojene  obitelji na USA-Meksiko granici. 

Grupa koja je posjetila " U.S. Customs and Border Protection’s Centralized Processing Center"  je uključivala i rabine iz četiri glavna religiozna pokreta koji su  dio veće delegacije od 40 predstavnika međuvjerskih pokreta ( katolika, protestanata i muslimana i aktivista) . Oni su došli na granicu kako bi protestirali politici razdvajanja obitelji koje ilegalno dolaze preko granice. Više od 2.000 djece je odvojeno od svojih roditelja nakon što je takva politika počela u mjesecu svibnju.

Nakon općih pritisaka, uključujući i Židovske grupe, predsjednik Donald Trump  je izdao naredbu da trebaju obitelji  koje prelaze granicu ostati zajedno.