Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.8.2018. 17:56
suradnja
 

Dialogue between Italian, Croatian and Slovenian teachersFor the first time, Croatian , Slovenian and Italian teachers gathered under the auspices of the Holocaust Memorial to discuss the genocidal policies against Jewish communities and the difficult post-war period. North Adriatic which continues to fuel tensions in this region.

Prvi puta su se sastali hrvatski, slovenski i talijanski učitelji, pod pokroviteljstvom "Holocaust memorijala" , kako bi diskutirali genocidnu politiku prema židovskim zajednicama i teško vrijeme nakon rata. Sjeverni Jadran nastavlja proizvoditi  napetosti u tom području.  

Od 3.do 6. srpnja 2018.  se 45 izabranih učitelja okupilo u Muzeju suvremene povijesti ( Museum of Contemporary History)  u Ljubljani , sa Dieter Pohl -om , Johann Chapoutom  and René Moerhle-om kako bi diskutirali  o sadašnjim pedagoškim problemima, o onome  što ih dijeli i što im je zajedničko. 

Sastanak su otvorili slovenski ambasador za ljudska prava i francuski ambasador,  kao "transnacionalni" dijalog i prvi korak  u  novom programu Europe.