Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

16.2.2010. 8:11
Most broj 1/ 2009
 

Novi broj Mosta- biltena Udruženja useljenika iz bivše Jugoslavije u Izraelu nudi nam niz novosti.
To su u prvom redu promjene u   Udruženju koje je na Skupštini izabralo novo rukovodstvo i sada je predsjednik Moše Ben Šahar, koji je započeo financijsku konsolidaciju HOJ-a, a nove članice Miri Derman i Lili Papo  koje su zadužene za kulturu i socijalu su također pokrenule niz aktivnosti.

Također su i promjene u uredništvu Biltena- glavni urednik je Milan Fogel, a postoji i urednik hebrejske strane, koja je sada dosta povećana. Priprema se novi adresar.

U ovom broju je mnogo sjećanja na Ženi Lebl, i u rezidenciji počasnog konzula Hrvatske u Izraelu g.Samuela Šlezingera, održan je koncert za njenu uspomenu.

Kao primjer nove velike aktivnosti,  o čemu izvještava predsjednik HOJ-a, navodimo:

 tradicionalni piknik za SUKOT, posjeta Yad Vashemu, izložba radova umjetnika novih useljenika, izlet u Kidron, predavanje dr. Mirjam Rajner "Jevrejski identitet u modernoj umetnosti", komemorativno veče posvećeno Ženi Lebl . Organiziran je koncert gitariste Krešimira Bedeka - gosta iz Zagreba, predavanje Suzi Katan "Psihologija novca"...

Nama bi bila veoma interesanta i Prezentacija prava i benificija za preživele Holokausta.

Bilo bi lijepo čuti predavanje Eliezer Pape :Žena Sefardkinja kao narodni lekar" i  predavanje Ivice Čerešnješa " Tri odraza u jednom ogledalu -jevrejske zajednice u turskom Sarajevu, Splitu i slobodnoj republici Dubrovnik u 16-tom vijeku".

U ovom Mostu ima još niz članaka i vijesti iz Izraela i dijaspore i pomalo mijenja izgled i koncepciju- iako je "Most" kojega su godinama uređivali Ana Šlomo, Ivan Ninić i Eli Krstić bio izvrstan.