Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

18.2.2010. 10:35
Novosti iz medicine-cirkumcizija smanjuje rizik za prijenos virusa HIV-a
 

Svjetska zdravstvena organizacija ( program za HIV/AIDS) je preporučila cirkumciziju (obrezivanje) kao mjeru koja za 60% smanjuje rizik od infekcije virusom HIV-a.

Članak,  napisan od Helen Weiss, Natasha Larke, Daniel Halperin i Iron Schenker, renomiranih stručnjaka, objavljen je britanskom  medicinskom časopisu Bio-Med Central Urology.

To je rezultat istraživanja u 21 zemlji gdje žive Židovi ili Muslimani.

Zanimljivo je također da su komplikacije prilikom cirkumcizije mnogo rjeđe kada ih obavljaju "ne-medicinski stručnjaci" prilikom religijskih ili kulturnih običaja.
 
Čak je organizirana tzv "operacija Abraham" od strane medicinskih institucija u Jeruzalemu da (2008) treniraju kirurge u Swazilandu kako da načine sigurnu cikumciziju odraslih muškaraca, a u Izrael su na učenje stigli i doktori iz Senegala.

To je zbog toga što je Izrael jedina zemlja koja ima veliko iskustvo u cirkumciziji odraslih muškaraca,  jer ima veliki broj ne-židovskih imigranata ( iz bivšeg SSR-a) koji žele konverziju na Judaizam.

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
članakmht138 Kb