Gdje sam? Skip Navigation Links O nama Udruga Holokaust preživjelih

Udruga osoba koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj

 

Udruga preživjelih Holokausta u Hrvatskoj (Association of Holocaust survivors in Croatia) osnovana je 2001. godine i član je Evropske organizacije (EUAS- European organization of Holocaust survivors) sa sjedištem u Amsterdamu,   i Svjetske federacije (WFJCSH - World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust) sa sjedištem u SAD.

 

Adresa

 

Udruga Holokaust preživjelih u Hrvatskoj , 10000 Zagreb, Palmotićeva 16.
Telefon: 385 1 4835 142 i 48 25 147, fax 48 35 141
Mobilni telefon 091 49 22 692
E-mail: udruga.prezivjelih.holokausta@zg.t-com.hr ili
melita.svob@gmail.com . WEB: www.cendo.hr

 

Udruga  je samostalna organizacija, upisana u Registar udruga Gradskog ureda za opću upravu, te ima, uz zadaće , koje je preuzela kao član WFJCSH, još i druge sukladne specifičnim uvjetima i potrebama svog članstva.

 

Udruga Holokaust preživjelih u Hrvatskoj okuplja ne samo osobe koje su bile u dječjoj dobi u vrijeme Holokausta, već sve preživjele koji danas žive u Hrvatskoj, u oko 60 naselja,  okupljenih u 10 židovskih općina od kojih je najveća u Zagrebu.

 

Osobe koje su preživjele Holokaust su često  posljednji predstavnici nekad razvijenih židovskih općina  koje su uništene u Holokaustu (vidi rubriku Židovske općine ).

 

Na sjednici Skupštine udruge 28.V.2007. izabrani su slijedeći organi Udruge :

Izvršni odbor : dr. Švob Melita, dr. Nada Reiner, Atijas Jakica (+) , Auslender Drago i Altarac-Hadjiristić Mira. Nadzorni odbor: dr. Weisz-Maleček Rene, Auslender Bjanka i Pintarić Lea. Predsjednica Udruge je dr. Švob Melita.

 

Dr. Švob Melita je potpredsjednica WFJCSH (Svjetske organizacije preživjelih) sa sjedištem u New Yorku ,koja ima i slijedeće zadatke:

"We are the Jewish Child Survivors of the Holocaust, persecuted during the Nazi era in ghettos, in camps, in hiding, on the run, or forced to leave Nazi occupied Europe. Our objectives are to represent the interest of the child survivor community and to support each other, to keep alive the memory of the six million Jews - including the 1.5 million children - murdered during the Holocaust, and to pass on our legacy to future generations. We pursue these objectives by telling stories of our survival, by community interaction, education, and by holding conferences and fighting anti-Semitism".

 

Mi smo smo židovska djeca koja su preživjela Holokaust, i bila proganjana u toku ere nacizma u getima,logorima, u sakrivanju i bježanju ili smo bili prisiljeni da napustimo Evropu. Naši ciljevi su da predstavljamo interese zajednice preživjele djece, da se pomažemo, održavamo sjećanje na 6 mil. Židova - uključujući 1,5 mil. djece - koji su ubijeni u vrijeme Holokausta, te da prenesemo našu zadaću na buduće generacije. Mi ispunjavamo ove zadatke na način da pričamo o načinu našeg preživljavanja, djelujemo i surađujemo s zajednicama, educiramo i organiziramo konferencije, te se borimo protiv anti-semitizma.

 

Dr. Švob Melita je jedan od osnivača Evropske udruge Holokaust preživjelih EUAS i njezina sekretarica. Zadaće EUAS su:

 

We represent the European Jewish Survivors of the Holocaust. During the Nazi period, we were persecuted by being forced to live in Ghettos, in Camps and in Hiding. Some of us were also on the run, all over Europe, trying to escape from Nazi persecution. Our goal is to represent the interests of all Jewish Survivors now living in Europe. We shall support each other, and shall keep alive the memory of the six million Jews murdered by the Nazis and their collaborators.  We shall pass on our legacy to future generations. We shall fight anti-Semitism.

 

Address
Postbus 74761
1070 BT, Amsterdam
The Netherland

Executive Board Members (članovi Izvršnog odbora) Max Arpels Lezer, President; The Netherlands
Henri Obstfeld, exec. vice-president; Great Britain
Dr. Melita Svob, secretary; Croatia
Sophia Lezer, treasurer; The Netherlands
Mrs Miriam Galova, member; Slowakia
Pavla Rybkova, member; Czech Republic
Hania Rosenberg, member; Sweden

Board members can be reached at mailto:Info@eu-as.org
Messages will be forwarded a.s.a.p.


 


Kronologija  nastanka i aktivnosti Udruge preživjelih Holokausta u Hrvatskoj

 

Do osamostaljenja Hrvatske rad u Židovskim općinama nekadašnje Jugoslavije bio je centraliziran i koordiniran od Saveza Jevrejskih opština u Beogradu. 

U Jugoslaviji, kao i u drugim komunističkim zemljama Istočne Evrope,  Židovi nisu dobivali individualnu pomoć, penzije, odštete, reparacije, povrat otete imovine itd, koje su dobivali Židovi koji žive u zemljama Zapadne Evrope. Raspadom Jugoslavije  prilike se postepeno mijenjaju.

 

U nekadašnjim republikama Jugoslavije, pa tako i u Hrvatskoj , organiziraju se  Savezi odnosno Koordinacije židovskih općina, i postepeno se stvaraju samostalne organizacije i institucije   , sređuje dokumentacija i rade istraživanja.

 

Za osobe koje su preživjele Holokaust  organizirala je 1995.  socijalnu anketu u Židovskoj općini u Zagrebu  dr. Melita Švob,  tada još istraživač u Institutu za migracije  i narodnosti u Zagrebu.

 

Anketa je značajna ne samo zbog rezultata koji su pomogli u sakupljanju podataka i organiziranju socijalnog rada, već i zbog sudjelovanja velikog broja volontera, te potpore JOINTa (Bar-Chaim) .

 

Tada je započela  uspješna suradnja s ing. Zoranom Mirkovićem, koja je rezultirala osnivanjem kompjutorske baze  podataka za žrtve i preživjele Židove  u Hrvatskoj, u kojoj se nalazi oko 20.000 imena. Baza u suradnji sa cendom, je dio velike baze Yad Vashema, a nalazi se na www.cendo.hr i može se pretraživati i postavljati upiti.

 

Počinje i međunarodna suradnja. U studenom 1997. Vlada Republike Hrvatske imenovala je Povjerenstvo za istraživanje povijesnih činjenica o sudbini imovine nacističkih žrtava, u koje je uključila dr. Melitu Švob,  u Institutu za migracije i narodnosti,koja je tako  sudjelovala na konferencijama (Stockholm, Vilnius, Češky  Krumlov, Budimpešta, Prag itd), te dobivali sve relevantne podatke i materijale itd.

 

1998. je osnovan «Švicarski fond"  sredstvima švicarskih banaka, iz  židovskih računa koje su banke tajile pedesetak godina, a distribuciju je preuzela Svjetska organizacija za restituciju i direktor Eli Spanic. U Hrvatskoj je organiziran Odbor čiji je predsjednik bila Sanja Tabaković, a direktor Melita Švob. Uvjeti rada su bili strogo propisani, isplate su išle preko banaka, a relativno mala (ali dragocjena) svota još se dijelila u nekoliko rata.

 Broj osoba koje su primile Švicarski fond 1998/1999 u Hrvatskoj bio je 959 ili preko 90% preživjelih.

 

U Osijeku 22.9.1999. smo organizirali Konferenciju i Seminar o Švicarskom fondu na kojoj je prisustvovao i direktor Švicarskog fonda Rolf Bloch.

 

Za potrebe Švicarskog fonda i za dobivanje drugih potpora, započeo je intenzivni rad na sakupljanju podataka i dokumenata o  Židovima i žrtvama Holokausta u Hrvatskoj te je osnovan Arhiv,koji se nalazi i na WEB stranici www.cendo.hr i može se pretraživati.

 

U radu na bazama i istraživanjima sudjelovali su i brojni omladinci Židovske općine,  koji su tako imali priliku  da se upoznaju sa Židovskom prošlošću i tragedijom Holokausta.

 

O Holokaustu i preživjelima se pišu brojnu članci i referati na domaćim i stranim simpozijima i konferencijama, pišu (4)knjige, radi se na projektima, surađuje s drugim institucijama, (vidi "bibliografija" na www. cendo.hr )

 

Organizirano je nekoliko velikih izložbi o Holokaustu u inozemstvu (Strasbourg, Amsterdam) i u zemlji u povodu obilježavanja Dana sjećanja na Holokaust, ili prigodom organiziranja konferencija.

 

Organizirana je nova Socijalna i zdravstvena anketa 2005. godine za osobe koje su članove židovskih općina Hrvatske koji su stariji od 65 godina ( preživjeli Holokausta) i napravljena je  posebna publikacija koja je dostupna na www.cendo.hr na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Udruga  preživjelih Holokausta u Hrvatskoj  organizira brojne sastanke, druženja, predavanja, izložbe,  izlete, kulturne proredbe, bazare u dobrotvorne svrhe, posjete drugim zajednicama, povijesnih spomenicima, te sudjeluje u komemoracijama žrtvama Holokausta (Mirogoj, Đakovo, Jasenovac, Čakovec  i dr.).

 

Organizirala je dvije međunarodne konferencije u Zagrebu za Evropsku asocijaciju Holokaust preživjelih (2005. i 2008.)

 

Važna su i međunarodna i međugeneracijska druženja, suradnja sa Domom Lavoslav Schwarz, drugim općinama u Hrvatskoj i u susjednim zemljama,  postoji  mreža volontera.

Intenzivna je suradnja sa Ženskom sekcijom i Klubom seniora  Židovske općine te se organiziraju zajedničke akcije

 

Jedna od najvećih akcija je organiziranje «Zimovanja» za osobe koje su preživjele Holokaust. Već pet godina organizira se u siječnju 7-dnevni boravak u Opatiji i svake godine je sve veći broj učesnika (50,60,80,100).

 

Zimovanje ima kulturne i rekreacijske sadržaje koje  organiziraju volonteri i učesnici, uz pomoć općina, osobito Židovske općine u Zagrebu i Rijeci, te fondova Claims konferencije («Caffe Europe» fond),  JOINT-a , Savjeta nacionalnih manjina i drugih.

 

Snimljeni su filmovi «Opatija» za 2007,2008 i 2009,   2010  i 2011 godinu , koji su promovirani, a DVD podijeljeni učesnicima, donatorima i drugim zainteresiranima. Stotine fotografija nalaze se u "Novostima" na WEB-u i u rubrici Galerija fotografija.

 

Udruga je organizirala i opremila  Kompjutorsku radionicu sa tečajevima kompjutora, kroz koju je u protekle dvije godine prošlo pedesetak "učenika".  Organiziran je  " Internet caffee"  za one koji nemaju kompjutore.

 

U svojim prostorima otvorila je "Čitaonicu" s knjigama,  domaćim i stranim časopisima i publikacijama. 

Udruga ima  je (zajedno s CENDOM)  Web stranicu  www.cendo.hr   na kojoj se nalaze vijesti iz svijeta,  židovskih zajednica, posebno iz židovske općine Zagreb. Na WEBU se nalaze podaci o novim knjigama, časopisima i istraživanjima,  te E-novine koje su načinjene u povodu Konferencije EUAS-a u Zagrebu 2008. godine.