Gdje sam? Skip Navigation Links O nama Unija Židovskih žena

Unija židovskih žena Hrvatske

Unija židovskih žena Hrvatske okuplja židovske žene u Hrvatskoj i ima ženske sekcije u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Dubrovniku.

Ženske organizacije u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju; prva je osnovana 1887. godine (Izraelsko gospojinsko društvo "Jelena Prister") a WIZO je osnovana 1927. godine.

Nakon Holokausta , u kojem je stradalo oko 30.000 židovskih žena Jugoslavije, u Zagrebu je 1951. osnovana Ženska sekcija koja se 1958. udružuje u Koordinaciju ženskih sekcija sa sjedištem u Beogradu.

Nakon raspada Jugoslavije osniva se Unija židovskih žena Hrvatske sa sjedištem u Židovskoj općini u Zagrebu, koja je od 1991. član ICJW (International Council of Jewish Women) nepolitička, nevladina organizacija koja okuplja dva milijuna žena iz 45 zemalja, dobitnica međunarodne nagrade UN "Messenger of Peace" 1987. godine.

Djelatnosti Unije su bazirane na tri najvažnije aktivnosti:

Tora - židovska tradicija i vrijednosti
Možemo kazati da su naše židovske žene očuvale židovsku tradiciju i osnovne vrijednosti u toku 50 godina komunizma, te tako omogućile brzi povratak zajednica osobito mladih religiji i tradiciji u židovskoj općini.

Avoda - na radu i djelatnosti
Židovske žene su uključene u humanitarne aktivnosti, organiziraju volonterske grupe, edukaciju, predavanja, kulturne aktivnosti, seminare, ankete. Brinu o starim osobama, o bolesnima, siromašnima, Holokaust preživjelima

Cedaka - na pravdi za sve ljude
Židovske žene surađuju i članice su međunarodnih i nacionalnih organizacija koje se bore za ljudska prava, osobito prava žena i djece, intereligijskom i interkulturnom dijalogu, bore se za legalni status židovskih žena u židovskom i općem pravu, protiv ansemitizma i rasizma itd.