Gdje sam? Skip Navigation Links O nama Ured Claims konferencije

 

Ured za Claims konferenciju - CEEF Penzije

Adresa:

Ured za Claims - Istraživački i dokumentacijski centar Cendo

Židovska općina Zagreb, Palmotićeva 16, tel 48 35 141
E-mail:
dokumentacijski-centar-svob@zg.t-com.hr

WEB: www.cendo.hr

Ured volonterski vodi dr. Švob Melita ( melita.svob@gmail.com )

 

O Claims konferenciji

Conference on Jewish Material Claims Against Germany ( Konferencija za židovska materijalna potraživanja od Njemačke) osnovana je 1951.godine, nakon što je tadašnji kancelar Zapadne Njemačke, Konrad Adenauer u njemačkom parlamentu priznao zločine nad Židovima koji traži moralnu i materijalnu "odštetu"pojedincima i židovskom narodu. 

U Luksemburgu je 10.rujna 1952. potpisan sporazum o osnivanju Claims konferencije uz suglasnost 23 najveće židovske organizacije. To je bio jedinstven slučaj u povijesti koji je David Gurion, u svom pismu Nahumu Goldmanu opisao: Prvi se puta u povijesti Židovskog naroda, koji je tlačen i pljačkan stoljećima, događa da tlačitelj i pljačkaš vraća nešto od opljačkanog i plaća kolektivnu kompenzaciju za dio materijalnih gubitaka.."

Napori Claims konferencije su tada bili usmjereni na pomoć onima koji su preživjeli Holokaust, preko raznih socijalnih servisa, ali i pomoć za ponovno uspostavljanje židovskih zajednica; načinjeno je oko 500 kapitalnih projekata u 29 zemalja. Danas su kapitalna ulaganja samo u Izraelu.

      Claims i Židovi u zemljama « iza željezne zavjese»

Pomagane su židovske zajednice iza "Željezne zavjese", najčešće humanitarnim donacijama, ali u tim zemljama Židovi nisu mogli dobiti individualnu kompenzaciju.To je ispravljeno nakon pada "Berlinskog zida" odnosno pada tzv. Ž eljezne zavjese između istoka i zapada Evrope. Sada su i Židovi u bivšim komunističkim zemljama, ako ispunjavaju uvjete, mogli dobiti razne oblike "odštete", pomoći od socijalnih i drugih fondova,   te CEEF penziju.Treba napomenuti da osim fondova Claims konferencije postoje i drugi međunarodni fondovi, a i pojedine zemlje (Austrija, Mađarska, Izrael) pomažu svoje Holokaust preživjele, ako su u vrijeme II. svjetskog rata bili na njihovom teritoriju.

Naša zemlja nije dala, niti daje, ikakvu pomoć preživjelim Holokausta,  a  načešće  im nije  ni vraćena imovina oduzeta  najprije od ustaša, a zatim od komunističke države.
Claims CEEF penzije 

Pomoći su  Židovima u postkomunističkim zemljama pa tako i u Hrvatskoj obično davane pod nazivom "za potrebne Židove", a CEEF penzije su bile znatno manje nego za Židove koji su preživjeli Holokaust, ali sada žive u zemljama zapadne Evrope ili Izraelu. Oni su dobivali odštetu cijelo vrijeme nakon Holokausta, a Židovi na Istoku tek od 1998/9 godine.

To je sada ispravljeno (od 1.1.2010) i penzije su izjednačene.Zaslugu za to ima i EUAS-Evropska udruga Holokaust preživjelih i Udruga Holokaust preživjelih u Hrvatskoj.

Claims socijalni fondovi

Claims konferencija preko raznih socijalnih fondova pomaže osobe koje su preživjele Holokaust u želji da im olakša i omogući ostanak u vlastitim stanovima. Pomaže se u plaćanju lijekova, njezi, dostavi hrane, pomoći u kući, nabavi pomagala, transportu itd. To u ŽOZ-u izvrsno radi socijalna radnica Ana Hermanović.

"Caffe Europe" fond

Osnovan je i poseban fond Claims konferencije pod nazivom "Cafe Evrope" koji pomaže druženje i kulturne aktivnosti Holokaust preživjelih. Mi smo uz pomoć tog fonda (ali i drugih orgaizacija JOINT-A, židovskih općina, Savjeta za manjine, Grada Zagreba)  već peti puta organizirali

Zimovanje u Opatiji

Druženje u Opatiji, uz tjedan dana kulturnih i rekreativnih sadržaja za članove udruge Holokaust preživjelih u Hrvatskoj. Ove godine smo imali oko 100 učesnika iz svih Židovskih općina i brojne uvažene goste  i članove općina na završnoj svečanoj šabatnoj večeri u hotelu "Ambasador" u Opatiji.

Baza podataka i Ured Claims Konferencije u Zagrebu

U vrijeme,  kada je počela dospijevati i individualna pomoć za Židove u bivšim komunističkim zemaljama, najprije je bilo potrebno pronaći  preživjele, stupiti s njima u kontakt, obavijestiti ih o mogućnostima i pomoći im u ispunjavanju brojnih birokratskih formulara i prribavljanju i prevođenju dokumenata.

Najprije je stigao tzv. "Švicarski fond"  (1998/1999) sa jednokratnom pomoći koju je u Hrvatskoj dobilo 936 osoba. Direktor fonda bila je dr. Melita Švob,  koja je napravila bazu podataka i arhiv o Židovima Hrvatske koji su  bili žrtve i koji su preživjeli Holokaust. Ta se baza  koristila za druge fondove, pa i danas za dobivanje socijalne pomoći u ŽOZ-u.

Claims conferencija je osnivala područne urede Claimsa, pa tako i u Zagrebu, koji je vodila dr.Švob melita. Taj je ured relativno brzo ukinula  Claims centrala u Frankfurtu, ali je zbog potreba populacije Holokaust preživjelih, dr.Švob Melita nastavila volonterski raditi i voditi ured, sada u okviru Istraživačkog i dokumentacijskog centra.

Do danas je preko 420 osoba  iz Hrvatske dobilo CEEF penzije, a molbe se mogu i dalje slati, a neki se stari ranije odbijeni zahtjevi ponovno razmatraju, jer su se promijenili  neki uvjeti dobivanja penzije.

Kada se počelo raditi postojao je popis logora koji su se priznavali za penzije i u tom popisu je iz Hrvatske  bio samo Jasenovac. Čak i logor Stara Gradiška, koja je bila dio Jasenovca,  se nije priznavala. Imali smo dugu borbu da dokumentima i argumentima omogućimo priširenje liste logora (uspjeli smo uvrstiti i Rab) , ali i ublažiti druge uvjete stradanja i vremena provedenog u opasnosti .

I dalje se stalno prate nove odluke koje donosi jednom godišnje Njemačka vlada u pregovorima  s Claims konferencijom, o čemu obavještavamo one koji imaju priliku obnoviti zahtjeve i dopuniti dokumente. Izvrsno surađujemo sa uredom Claims konferencije u TEL AVIV-u od kojega je dr. Švob Melita primila zahvalnicu za svoj rad.

Adresa ureda u Izraelu
Andrea Haas, Director of Compensation Programs in Eastern Europe
The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
Tel Aviv, Israel, P. O. Box 2006, Tel-Aviv 61200
Tel. + 972 3 519 4464, Fax. + 972