Gdje sam? Skip Navigation Links Žrtve i preživjeli Detalji
Prezime, ime (Family name, first name) Weinberger Dragica
Ime oca (Father's name)Albert
Spol (Gender) ženski (female)
Sudbina (Destiny) žrtva (victim)
Općina (Community) - 1941. Zagreb   
Mjesto rođenja (Place of birth)Jakovlje, D.Stubica
Godina rođenja (Year of birth) 1897
Mjesto stradanja (Place of killing)Auschwitz
Godina stradanja (Year of killing)1943
Kronologija (Chronology) 
Izvor podataka (Source of data)Baza Cendo

 
Datoteke: