Gdje sam? Skip Navigation Links Žrtve i preživjeli Detalji
Prezime, ime (Family name, first name) Spitzer Robert
Ime oca (Father's name)Albert
Spol (Gender) muški (male)
Sudbina (Destiny) preživjeli (survivor)
Općina (Community) - 1941. Zagreb   
Mjesto rođenja (Place of birth)Jakovlje
Godina rođenja (Year of birth) 1898
Mjesto stradanja (Place of killing) 
Godina stradanja (Year of killing) 
Kronologija (Chronology)Umro u Zagrebu 1975.
Izvor podataka (Source of data)Mario Šimunković

 
Datoteke: