Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.6.2015. 7:38
Eli Tauber : "Holokaust u Bosni i Hercegovini"
 
Dr. Elijas Tauber je napisao svoju novu, petu, knjigu "Holokaust u Bosni i Hercegovini", koju je u Sarajevu (2014) izdao Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, u kojem je naučni saradnik.

Eli Tauber je politilog i novinar, istraživač koji se posvetio povijesnim temama na kojima kojima je magistrirao 2010. ("Jevrejska štampa u Bosni i Hercegovini 1900-1941") i doktorirao 2013. ("Kako se sprovodio Holokaust u Bosni i Hercegovini",  mentor prof.dr. Ivo Goldstein).


Ti su znanstveni rezultati objavljeni u njegovim najnovijim knjigama "Jevrejska štampa u Bosni i Hercegovini " (2011 godine) i "Holokaust u Bosni i Hercegovini"(2014) i pokazuju nam metodičnost , poznavanje problematike i vjerodostojnost podataka, te su novi prilog poznavanju Holokausta u Bosni i Hercegovini i značajni doprinos istraživanju Holokausta .


Ipak se ne bih u  potpunosti složila s autorovom tezom napisanom u "Predgovoru" knjige da se o Holokaustu u Bosni i Hercegovini "nepoznaju činjenice" i da "mnogi događaji nisu nikada rasvjetljavani i objavljeni" zbog toga što je Bosna i Hercegovina u vrijeme Holokausta bila dio "NDH" o kojoj se mnogo istraživalo i pisalo. Velika većina logora u kojima su stradali Židovi BIH bila na teritoriji Hrvatske, a Židovi BIH su većinom spašeni na području Hrvatske pri čemu su veliku ulogu odigrale i Židovske općine Hrvatske, osobito u talijanskoj zoni, koje su im nesebično pružile utočište i o čemu se u ovoj knjizi malo govori.


Knjiga ima 640 stranica i slijedeća poglavlja:


Predgovor
Antisemitizam
Holokaust/Šoa


I.Ideološki i društveni preduvjeti Holokausta

Uvod; Jevreji U Bosni i Hercegovini do 1941.godine; Pojava antisemitizma u BiH


II. Progon Jevreja-zakonska legislativa,oduzimanje imovine,povjerenici,teror nad Jevrejima, Jevrejska sefardska i aškenaška općina u toku ratnih dešavanja

III.Konačno rješenje Jevrejskog pitanja u Bosni I Hercegovini.

 Ovo je poglavlje , po mom miljenju najznačajniji  dio knjige,  jer se u njemu precizno opisuju događaji i stradanja Židova u židovskim  općinama  BiH (39) Nema potpunih  lista žrtava ali su nabrojana  imena  izvršitelja,  što se do sada  u sličnim publikacijama,"izbjegavalo".  


IV. Koncentracioni i radni logori, logori smrti

Ovdje se nabrojani i opisani te popraćeni dokumentima i sjećanjima,  logori koji su bili na teritoriji BiH ( Kruščica kraj Travnika, Bukovaća kod Bosanskog Petrovca) , Hrvatske ( Đakovo, Danica, Gospić, Jadovno, Jasenovac, Kerestinec, Lepoglava, Loborgrad, Metajna  i Slano na Pagu, Stara Gradiška i Tenje te Zagrebački zbor;  logori Banjica i Sajmište (Srbija). Opisani su i logori koje su formirali Italijani u Zoni I i Zoni II  ( logor Kampor na Rabu) te u Italiji (Ferramonti) kao i koncentracijski logori   Bergen-Belsen i Auschwitz-Birkenau


Nedostaju podaci o ranim  izbjegličkim logorima o kojima su starale Židovske općine u Hrvatskoj,  kao ni akcija i pomoći koje su organizirale  hrvatske Židovske općine  za stradalnike u  logorima.


V: Antisemitska propagandna djelatnost ustaških vlasti na primjeru sarajevskog Novog Lista i izložbe "Židovi"

VI.Pokušaji spašavanja

Prelazak na katolicizam; Prelazak na Islam;Bijeg u talijansku okupacionu zonu; Spašavanje djece; Pravednici među narodima i drugi slučajevi spašavanja Jevreja; Uloga Franjevaca u pokušaju sprečavanja Holokausta; Muslimanske rezolucije; Priključivanje partizanskim jedinicama; Jevreji -ljekari i iskorjenje endemskog sifilisa u BiH.


Vrlo su dragocjeni i  do sada nepoznati podaci u ovom poglavlju


VII. Ustanak naroda Jugoslavije i priključivanje Jevreja Narodnooslobodilačkom pokretu

ZAKLJUČAK


 VII. Prilozi

Summary , Kratice, Korišteni arhivi, Literatura, Registar značajnijih imena i pojmova