Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.6.2015. 0:24
Francuska
 

Aliyah from France surges


The number of French Jews who have made, or are making aliyah to Israel between January and August 2015, is 25% higher than the same period last year.The number of immigrants from France rose from 4,000 in 2014 to 5,100 in same period in 2015. The numbers where submitted to Immigrant Absorption minister Ze'ev Elkin by the heads of French Jewish organisations.


Broj francuskih Židova koji su  otišli ili idu u Izrael između siječnja i kolovoza 2015 je za 25% viši nego u istom vremenu prošle godine. broj imigranata iz Francuske  je povećan od 4.000 u 2014 na 5.100 za isto vrijeme u 2015. prema podacima Ze'ev Elkina ministra za imigraciju.koji pretpostavlja da će do kraja godini brojka biti 9.000( 2014 7.200)