Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.12.2015. 9:47
Dan Otvorenih vrata u IMINU
 


Primili smo poziv od Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu , s koim blisko surađujemo i gdje smo godinama istraživali Židovsku problematiku na brojnim projektima i publikacijama.

DAN OTVORENIH VRATA
INSTITUTA ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI
Trg Stjepana Radica 3, Zagreb, petak, 18. prosinca 2015.
www.imin.hr
PROGRAM
10.00 – 12.00 PREDAVANJA I PROJEKCIJE VIDEO MATERIJALA
10.00 – 10.10 Pozdravna rijec i predstavljanje Instituta
dr. sc. Sonja Podgorelec, v. d. ravnatelja
10.10 – 10.25 Predavanje „Nacionalne manjine u Hrvatskoj“
dr. sc. Dragutin Babic
10.25 – 10.30 Projekcija video materijala
10.30 – 10.45 Predavanje „Pristupi u istraživanju manjinskih i dijasporskih
zajednica“
dr. sc. Marina Peric Kaselj, dr. sc. Filip Škiljan,
dr. sc. Aleksandar Vukic
10.45 – 11.05 Pauza
11.05 – 11.20 Predavanje „Hrvatsko iseljeništvo“
dr. sc. Rebeka Mesaric Žabcic
11.20 – 11.30 Projekcija video materijala
11.30 – 11.45 Predavanje „Suvremene migracije u Hrvatskoj“
dr. sc. Snježana Gregurovic, dr. sc. Drago Župaric-Iljic
11.45 – 12.00 Projekcija video materijala
13.00 – 14.00 OTVORENJE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA DAVORA KONJIKUŠICA
„GANGAL – PUT MIGRANATA“ I DRUŽENJE SA
ZAPOSLENICIMA INSTITUTA