Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.11.2017. 21:54
Poljska
 60,000 participate in Polish nationalist march amid shouts of ‘Jews out’
U nacionalističkom maršu u Varšavi sudjelovalo je 60.000 ljudi koji su vikali " Židovi van"

WARSAW, Poland (JTA) — Far-right marchers shouted “Jews out” and other racist slogans at Independence Day events in Poland, drawing condemnation from Jewish groups. At the March of Independence in Warsaw on Saturday, participants held signs with racist slogans, including “White Europe, Europe must be white.” Some shouted “Sieg Heil” and “Remove Jewry from power.” Among the marchers were individuals who wore masks, waved red-and-white Polish flags and burned flares.

  Krajnja desnica je u maršu na "Dan nezavisnosti" vikala "Židovi van>" i druge rasističke slogane, što su osudile židovske grupe. U maršu su sudionici  uzvikivali slogane " Bijela Europa, Europa mora biti bijela" neki su vikali  “Sieg Heil”  i "odstramite Židove sa vlasti". Neki su nosili maske , vijorili poljskim zastavama. 

Policija smatra da je bilo 60.000 ljudi u maršu koji su organizirale  nacionalističke grupe da označe 99 godina poljske nezavisnosti.