Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.6.2018. 10:07
Francuska
 
Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu met with French Jewish leaders in Paris on Tuesday morning, as he began the second day of a three-day European visit. Netanyahu told a delegation led by CRIF President Francis Kalifat that they were meeting during “a happy moment,” after seven decades “of ties between Israel and France.” 
Izraelski premijer Binyamin Netanyahu se sastao sa židovskim vođama u Parizu, drugog dana svoje trodnevne Europske turneje. On je kazao  delegaciji CRIF_a , predsjedniku Francisu Kalifatu,  da je taj sastanak "sretni moment" nakon sedam desetljeća  veze između Izraela i Francuske.. .

Netanyahu je,  među ostalim,  kazao kako je dirnut da ima u Izraelu 180.000 migranata iz Francuske i da će se boriti protiv birokracije  s kojom se susreću novo pridošli  Židovi prilikom ostvarivanja svoje profesionalne karijere u Izraelu. 

Također je govorio o antisemitskom nasilju u Europi i Francuskoj, smatrajući da ti napadi imaju stare korijene a nove načine djelovanja. Rekao je da p rotiv toga postoji samo jedna mogućnost: boriti se i boriti se protiv toga  . 

Glavna stvar,  koju treba razumijeti,  je da se to nikada ne završava s Židovima. Mržnja prema Židovima se uvijek proširi u veće probleme  i potrebno je angažirati i druge u toj borbi,  zbog moralnih razloga i budućnosti društva.