Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.6.2018. 20:34
Izrael - Austrija
 

President Reuven Rivlin met with the Austrian Chancellor Sebastian Kurz on June 12, 2018Kurz told the President that he and his government are strongly committed to being “a supportive player for Israel and its security.” Predsjednik Izraela Reuven Rivlin se 12 .lipnja  susreo sa Austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurzom. Kurz je rekao da su on i njegova vlada spremni biti potpora Izraelu i njegovoj sigurnosti. 
 Kurz je naglasio svoju namjeru da ojača bilateralne odnose s Izraelom i da nastavi borbu s antisemitizmom u svojoj zemlji.

 još neke izjave  u toku  njegova posjeta Izraelu 

Austrian Chancellor Sebastian Kurz said on Monday it took his country “too long to be honest” about its part in the Holocaust. “To remember means also to admit the truth. At that time, many Austrians supported the system which killed over six million Jews from all over Europe and beyond. Among them, 60,000 fellow Austrian Jewish citizens in Austria alone,” 

Austriski kancelar Sebastian Kurz  je kazao u ponedjeljak da je njegovoj zemlji trebalo dugo da bude poštena u odnosu na svoju ulogu u holokaustu. "Sjećanje znači i da se prihvati istina. U to vrijeme mnogi su Austrijanski podupirali sistem koji je ubio preko 6 milijuna Židova širom Europe,  među njima i 60.000 Austrijskih Židova".  Austrija  sebe smatra prvom žrtvom  nacizma. To je istina za sve one koji su se borili u otporu nacizmu i  kojima  ne mogu dovoljno zahvaliti. Ali oni koji su se okupili u velikom broju u Beču u ožujku 1933. nisu žrtve. Ni oni koji su gledali ili učestvovali u pljački svojih susjeda, u njihovom ponižavanju i ubijanju - oni nisu žrtve. Oni koji su izvršili masovno ubijanje Židova - oni uopće nisu žrtve. 

Naša je dužnost  i obaveza da osiguramo da se Shoah više nikada ne dogodi  i da moja generacija i buduće generacije  nikada ne zaborave taj teški zločin

"Therefore, Austria’s legislation is very clear: any kind of neo-Nazi activity, including Holocaust denial, is strictly forbidden,” Kurz said. “But not only legislation, education is also key in order to prevent new generations from repeating the failures of the past. We therefore have been fostering a culture of commemoration at our schools, and it is our goal to bring as many students as possible to memorial sites, like Mauthausen in Austria, so they could see with their own eyes the evils that were committed.”

Zato su austrijski zakoni vrlo jasni, svaki oblik neo-nacistične aktivnosti, uključivši negiranje holokausta, je strogo zabranjeno. Ali ne samo zakoni, nego je i edukacija ključ kojim se sprečava da nove generacije ne ponove greške iz prošlosti. Mi zbog toga gajimo kulturu komemoracija u našim školama i naš je cilj da dovedemo što više studenata na memorijalna mjesta  kao što je Mathausen  u Austriji, tako da mogu vlastitim očima vidjeti zlo koje je učinjeno.


.
  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
slkawdp89 Kb