Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.11.2019. 21:09
Novi Voice of B'nei B'rith
 
Izašao je novi (šesnajsti) broj Voice of  B'nei Brith "Gavro Schwarz", Croatia  kojeg uređuju Darko Fisher i Ninoslav Perović. 

Posebna odlika ovog  izdanja je da je napisan na hrvatskom i engleskom jeziku:

Sadržaj:

  • Nives Beissmann: Mahar konferencija 2019.
  •  
  • Ninoslav Perović: Sjećanje na Kristalnu noć 

  • Ninoslav Perović: Europski dan židovske kulture 

  • Vesna Brezovac, Darko Fischer: Projekt „Rediscover“ 

  • Jacques Chirac i Francuska u Holokaustu
  •  
  • In Memoriam Branko Lustig
  •  
  • Narcisa Potežica: In memoriam Lea Krisbacher