Gdje sam? Skip Navigation Links O nama

Istraživački i dokumentacijski centar osnovan je u Zagrebu 2000. godine. Osnivači su Claims konferencija (projekt 82-6111-1), JOINT i Židovska općina Zagreb.

Istraživački i dokumentacijski centar Cendo je registriran kao samostalna organizacija u ožujku 2002. godine i upisan je u registar Udruga Republike Hrvatske i znanstvenih udruga Ministarstva znanosti i tehnologije.

Direktor: prof. dr. sc. Melita Švob

Prema upisniku u znanstvene udruge pri Ministarstvu znanosti,  (14.3.2002), djelatnosti  CENDA su slijedeće:

 • Suradnja i poticanje znanstvenih i stručnih radnika i članova Židovske zajednice u Hrvatskoj na prikupljanje, očuvanje i istraživanje materijala, dokumenata i svjedočanstava o Židovima u Hrvatskoj.
 • Izrada baze podataka o žrtvama   Holokausta u Hrvatskoj
 • Prijenos znanja i informacija.
 • Poticanje i organizacija stručnog i znanstvenog rada i sudjelovanje u istraživačkim projektima od šireg regionalnog i internacionalnog značaja.
 • Druge djelatnosti navedene u statutu

        Glavne aktivnosti:

 • Prikupljanje, očuvanje i proučavanje materijala, dokumenata i svjedočanstava o Židovima i od Židova u Hrvatskoj
 • Rad na znanstvenim i stručnim projektima
 • Organiziranje Arhiva te izrada kataloga
 • Istraživanje Holokausta u Hrvatskoj
 • Rad na bazi podataka o osobama koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj
 • Prikupljanje dokumenata, fotografija, video kazeta i svjedočanstava od osoba koje su preživjele Holokaust
 • Demografska istraživanja židovske populacije u Hrvatskoj
 • Usporedna istraživanja demografskih karatkteristika populacije Zagreba i Židovske populacije u Zagrebu
 • Istraživanje popisa stanovništva i drugih dokumenata o židovskoj populaciji u Hrvatskoj
 • Migracije i naseljavanje Židova u Hrvatsku
 • Istraživanje matičnih knjiga Židovske općine u Zagrebu
 • Istraživanje židovskih općina u Hrvatskoj
 • Organiziranje anketa o socijalnom i zdravstvenom položaju starije generacije
 • Sudjelovanje u istraživačkim projektima, seminarima, konferencijama, simpozijima i okruglim stolovima od hrvatskog i međunarodnog značenja
 • Organiziranje konferencija, predavanja, okruglih stolova, izložbi, seminara, „workshopova“, prezentacija, stručnih, edukacijskih, kulturnih i rekreativnih druženja i aktivnosti
 • Prijenos znanja i informacija
 • Organiziranje „treninga“ i učionica za kompjutore, gimnastiku, fotografije, čitaonice, internet cafe, bazara, tombola, igara, humnitarnih, rekreativnih, kulturnih i drugih aktivnosti samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama
 • Publiciranje knjiga, rezultata istraživanja, kataloga i edukacijskih materijala
 • WEB stranica: www.cendo.hr
 • Suradnja sa židovskim općinama u Hrvatskoj, Claims konferencijom i JOINT-om, Ministarstvom Kulture i Ministarstviom znanosti RH,  Savjetom za nacionalne manjine RH, domom Lavoslav Schwarz, Seniorskim klubom, Unijom Židovskih žena Hrvatske i ICJW, Udrugom Holokaust preživjelih i Evropskom i Svjetskom organizacijom preživjelih, KD Miroslav Šalom Freiberger i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu
 • Suradnja sa znanstvenim i stručnim institucijama, arhivima, muzejima i organizacijama te znanstvenicima i istraživačima u zemlji i inozemstvu
 

The Research and Documentation Center for Holocaust victims and survivors has been developed in Zagreb by Claims conference (grant no 82-6111-1), JDC (Yechiel Bar-Chaim) and  Jewish community Zagreb  in year 2000.

From March 2002, Research and Documentation Center “Cendo” was registered as independent organization in Municipal administration and in Ministry of sciences.

Director: Dr. Švob Melita

According to the registration in Ministry of sciences, (14.3.2002) the main activities of Cendo are:

 • Stimulation and cooperation with scientific and professional researcher and members of Jewish communities in Croatia in collection, preservation and research material and documents about Jews in Croatia
 • Establish of Database of Holocaust victims and Holocaust survivors
 • Transfer of knowledge and information
 • Organization and stimulation of scientific work and participation in research projects which are of national, regional and International importance.
 • Other activities cited in the By- Law of Cendo

       Main activities:

 • Collection, preservation and research material and documents and testimonies about Jews and from Jews in Croatia
 • Work on  scientific and professional research projects
 • Archive and catalogue available on Internet
 • Research of the Holocaust in Croatia 
 • Database for the Holocaust victims in  Zagreb and Croatia
 • Database about Holocaust survivors in Croatia
 • Collect documents, photos, video, testimonies from the Holocaust survivors in Croatia
 • Research of the Jewish community register books
 • Organization of survey about health and social status of old generation
 • Cooperation with researcher, Faculties and Institutions in Croatia and abroad
 • Demographic and migration studies
 • Comparative demographic research on general and Jewish population in Zagreb
 • Research census data about Jewish population in Croatia
 • Organization and participation in seminars, workshops, symposiums, conferences
 • Cataloguing historical and cultural materials about Jewish communities in Croatia
 • Organization of conferences lectures, round tables, presentations, workshops and exhibitions, professional, scientific and cultural, educational and recreational gatherings and activities
 • Transfer of knowledge and information
 • Organization of seminars and training for computer, photography, gymnastic, bazaars, games, humanitarian, recreational and other activities and cooperate with other organizations and groups
 • Publications of books, research materials, educational materials, proceedings, catalogues
 •  WEB page:  www.cendo.hr
 • Cooperation with Jewish communities in Croatia, Claims conference and JOINT, Ministry of culture  RH and Ministry of sciences, RH, Coordintion of national minorities RH, Old age home Lavoslav Schwarz, Senior club, Union of Jewish women in Croatia and  Internacional organization of Jewish women ICJW, Association of Holocaust survivors in Croatia and EUAS organizationsof Holocaust survivors  in Europe and World organization of Holocaust survivors, Miroslav Šalom Freiberger cultural society and other organizations in Croatia and abroad.
 • Cooperation with research institutions and organizations, archives, museums and researcher in country and abroad

 

Adresa:

Istraživački i dokumentacijski centar CENDO
Research and Documentation Center CENDO
10000 Zagreb, Palmotićeva 16
Hrvatska / Croatia
POB 284

 

Telefon: ++385 1 48 35 142


Email:

dokumentacijski-centar-svob@zg.t-com.hr

melita.svob@gmail.com

web page www.cendo hr

 


Claims konferencija - Office for humanitarian funds for Holocaust survivors in Croatia


Udruga Holokaust preživjelih - Association of Holocaust survivors in Croatia


Unija Židovskih žena - Union of Jewish women in Croatia