Gdje sam? Skip Navigation Links Židovske općine (novo)
Ovo je probni tekst.
Radi se o židovskim općinama koje su postojale godine 1930. i osnovni podaci koji su navedeni datiraju iz tog vremena - iz publikacije koju su izdavali rabini. O žrtvama Holokausta i preživjelim Židovima u pojedinim općinama može se koristiti rubrika: Baza podataka - Žrtve i preživjeli, a literatura se može konzultirati u rubrici Baza podataka - Arhiva.

Zahvalni smo ako nam se pošalju dodatni podaci preko E-pošte.


 

DOSELJAVANJE ŽIDOVA

 

U Bjelovar se prvi Židovi doseljavaju tek 1872. godine,  iako su na bjelovarske sajmove dolazili i ranije. Dolazili su iz Burgenlanda , Slovačke i Mađarske- kao i većina Židova koji su stigli i u druga mjesta i gradove  (Melita Švob : Židovi u Hrvatskoj-židovske zajednice) 

Postoje podaci ( Mladen Medar: Prilog istraživanju povijesti Židova u Bjelovaru) da je zapovjednik Varaždinskog generalata ( Vojna granica) general Filip barun von Beck dozvolio Židovima,  radi nabave vojnih odora., boravak  u Bjelovaru 1756 .godine . Neki od njih su ostali u Bjelovaru uprkos kasnijim restrikcijama boravka.   Prvi Židov ( prema" Pinkasu Jevrejskih opština") bio je Ignac Krojcer.

 

Prema popisu stanovništva 1857.  godine, Bjelovar je imao samo 1.691 stanovnika (tada je  dio Vojne Krajine) i u  njemu  nema naseljenih Židova. Nakon  što je Vojna Krajina "razvojačena" i priključena civilnoj Hrvatskoj, počinje naseljavanje Židova.

Broj Židova se u Bjelovaru brzo povećavao tako da 1880. ima  97 Židova,  1900. -306, 192l. -502 Židova (6,4% stanovništva grada), a 193l. godine,  kada Bjelovar ima 10.252 stanovnika  u njemu živi  360 Židova (5,9% stanovništva).

Prema podacima Spomenice Saveza Jevrejskih opština Jugoslavije, godine 1940. ( neposredno pred II. svjetski rat) ima 337 članova židovske općine u Bjelovaru.  

sinagoga

ŽIDOVSKA OPĆINA,GROBLJE I SINAGOGA

 

Židovsko groblje postoji od 1876. godine. Postojala je  mrtvančica ( izgleda da zgrada postoji i danas). Poslije II WW pstojali su napori da se groblje očuva.

 

Židovska općina je osnovana  1877 .godine   1879. godine je i  statut je  potvrđen, a osnivači  su bili: Jaques Fleischmann, Emanuel Ebenspanger, Albert Liebermann, Josip Liebermann, Bernard Moses, Josip  Blühweiss, Natan Weiss, Mavro Pollak, Natan Steiner, Makso Storch, Josip Singer i Wilim Weisz. Prilikom osnivanja je tiskana "spomenica u povodu osnivanja općine , a godine 1910. su štampana "Pravila Izraelitske bogoštovne općine u Bjelovaru.

Predsjednici općine su bili  Jakob Fleishmann , Emanuel Ebenspanger ,  dr. Bernhard Berger, Karl Grinhut, dr.Naftali Bergstein, dr. Jaša Hržić i Slavko Wolf .   

 

Prva sinagoga u Bjelovaru izgrađena je u 1882. godini, u vrijeme predsjednika J. Fleischmanna.  Bila je  po izgledu obična kuća  sa klasicističkim pročeljem. Ona je porušena 1917. godine,     kada je posvećena nova sinagoga koja se gradila od 1913. do 1917. godine u stilu «južnonjemačke moderne». U vrijeme gradnje sinagoge  bio je predsjednik općine  Jaša Hržić, a  sinagogu su posvetili nadrabin G.D. Tauber, koji je bio je 35 godina rabin u Bjelovaru i nadrabin   dr.H.E. Kauffmann iz Virovitice.

Sudbiina sinagoge za vrijeme II.svjetskog rata bila je da je najprije pretvorena u skladište za opljačkanu židovsku imovinu  ( Nada Kisić - Kolanović: Podržavljenje imovine Židova u NDH). kasnije  je bila vojno skladište, a nakon rata  1945.  prodane su orgulje, a zgrada  je postepeno adaptirana ( uništeni židovski elementi) u  Dom kulture i danas u Glazbenu školu.

 

Prvi rabin bio je Mordehaj Moric Griinwald ( 1881-1884) koji je  izdavao i novine Judisches Centralblatt", a bio je i prevodilac.   Kasniji su rabini bili M.A. Kauffmann (iz Virovitice) i G.D.Tauber koji je došao iz Zemuna. kad je rabin Tauber postao nadrabin,  dr. Lazar Margulies ( 1924-1928) koji se iselio u Palestinu. Kantori su bili D.Lindenfeld i  Izidor Dorf  koji je ubijen.

Postojala je tradicija da rabini održavaju nastavu te se na popisima učitelja  i nastavnika nalaze njihova imena. Nastavu iz "Mojsijevog vjeronauka"u gimnaziji u Bjelovaru vodio je  i rabin.dr. Ginsberg, poznati pisac i prevodilac, koji je zajedno s obitelji  ubijen u Jasenovcu.

 

ORGANIZACIJE

 

Predsjednik Hevre Kadiše bio je Emil Kraut  .

Cionističku organizaciju su vodili Joža Verber i Dragutin Grinhut, kasnije Filip Rosenzweig.  U Bjelovaru je bila  mjesna organizacija "Narodnog fonda" čija je zadaća bila sakupljanje priloga za naseljavanje Palestine. Povjerenik Fonda je Slavko Fürst. Postojalo je "Židovsko građansko društvo "sa bogatom knjižnicom otvorenom 1911. godine.

 

Godine l919. u Bjelovaru je  djelovalo Djevojačko društvo" Mirjam", predsjednica Greta Hirsch. Postojala je podružnica"Ferijalne kolonije" koja se brinula za oporavak bolesne i siromašne djece (predsjednica Helena Berkeš).  Predsjednica Gospojinskog društva Šarlota Ebenspanger.  

Udruženje židovske mladeži "Degel Jehuda" ( 1923) , predsjednik dr. Dragutin Landler.  Osnovano je i Židovsko glazbeno društvo (Mladen Medar).

 

ZANIMANJA I GOSPODARSKA DJELATNOST

Židovi u Bjelovaru su po zanimanju  bili trgovci stokom , krojači, obučari,mesari, a kasnije osnivaju industriju mesa, ciglane, pogone za bojenje tekstila , proizvodnju sapuna itd.  Imali su trgovine u prestižnim ulicama Bjelovara, najviše mješovitom robom ( Trgovački registar za inokosne tvrtke 1876-1942)

Prema izvještaju tajnika Židovske općine u Bjelovaru,  prof. Rudolfa Shey-a v ećina Židova u Bjelovaru su bili trgovci i industrijalci:

Lavoslav Singer  bio je izvoznik brašna ( Mila Dimitrijević " proces pretvaranja Bjelovara iz vojničkog u privredni centar ( 1871-1910" ))Bila je jedna tvornica keksa (Dragutin Wolf stariji) . Kasnije je tvornica nazvana "Koestlin" čije ime ima idanasslagalište poljoprivrednih mašina (Lauš i dr.), nekoliko ciglana (Vilim Lauš, Emil Berger i sin, JulioLauš), tvornica sapuna (Singer i Altmann) i tvornica "gamašna" (Marko Hoffmann) itd.

 

IZ JEVREJSKOG ALMANAHA

 

Prema  dragocjenim podacima Jevrejskog  Almanaha  za 1928. godinu (kojeg je štampao Savez rabina Kraljevine SHS) o židovskim općinama u Jugoslaviji , podaci za Bjelovar  1928. godine su slijedeći: 

Židovska općina ima  210 članova i 600 “duša” (tj.članova općine i njihovih obitelji) Tada je u  pučkim školama bilo  8 židovskih učenika i 7 učenica, a u realnoj gimnaziji 14 učenika i 17 učenica.Bilo je :  liječnika (6) , advokata (3) te gradskih i državnih činovnika (8)  a posebno su bilježeni i židovski mandatari u gradskom zastupstvu (2)   1928. godine registrirano je u 12 poroda, 4 vjenčanja i 7 smrti.

1928.godine predsjednik općine dr.Jaša Hržićtajnik  prof. Rudolf Schey, kantor Isidor Dorfa šames Mojsija Brudner. U  organizaciji Hevra kadiša su predsjednici Emil Kraut i Žiga Pollak. Gabaji su bili  Bernhard Mandl i Mijo Wolkenfeld. Predsjednik cionističkog udruženja bio je Filip Rosenzweig.

 

HOLOKAUST

 

U Holokaustu je  prema podacima Okružne komisije za utvrđivanje ratnih zločina..  iz 1945 godine, u razne logore bilo poslano 288 Židova, koji su većinom ubijeni ( 262).  Bilo je 94 muškaraca, 106 žena i 62 djece. Preživjelo je samo 35 Židova.

Danas nema židovske općine u Bjelovaru, nema ni Židova ( 1991 . bilo ih troje), a Bjelovarski Gradski muzej  ima zbirku predmeta iz života Židova u Bjelovaru.

 

Vidi Bazu podataka-žrtve i Arhiv - na ovoj WEB stranici

 

 

Židovska općina Bjelovar 1930.:

Hevra Kadišapredsjednik Emil Kraut
Gospojinsko društvoŠarlota Ebenspanger
Djevojačko društvo MirjamGreta Hirsch
Cionističko udruženjeing. Filip Rosenzweig
Ferijalna kolonijaHelena Berkeš
Udruženje židovske omladineHaim Montilja
Organizacija "narodnog Fonda"povjerenik Slavko Furst


Broj Židova u Bjelovaru prema popisima 1900., 1910., 1921., 1931. 1991. i 2001. godine