Gdje sam? Skip Navigation Links Židovske općine (novo)
Ovo je probni tekst.
Radi se o židovskim općinama koje su postojale godine 1930. i osnovni podaci koji su navedeni datiraju iz tog vremena - iz publikacije koju su izdavali rabini. O žrtvama Holokausta i preživjelim Židovima u pojedinim općinama može se koristiti rubrika: Baza podataka - Žrtve i preživjeli, a literatura se može konzultirati u rubrici Baza podataka - Arhiva.

Zahvalni smo ako nam se pošalju dodatni podaci preko E-pošte.


 

Židovska općina u Osijeku, bila je prije Holokausta po broju Židova i aktivnosti najveća, odmah iza Zagreba.

Doseljavanje

U arhivima grada Osijeka nalaze se dokumenti (npr. pod brojem 116 iz 1746. godine) koji pokazuju da su Židovi stanovali u doljnjem Osijeku* dozvolom carice Marije Terezije.

Iz popisa Josephusa Dellimanicha ord. Judex Nobilium poznata su imena jedanaest Židova (dvije obitelji)koji su stanovali u Osijeku 1746:
Judaeus Hirschl Benedics negotiator sa suprugom Safet Froddl i kćerkom (habet suam filiam 4 annorum) i sinom )Rezet habet filium 6 mensium: Jakob). Zatim se spominje druga obitelj: Judaeus Jakob Hirschl ibidem in inferiori Citta Essekieu Comarorans negotiator, uxoratus, uxori nomen Maria,unum Filiam habet 4 annorum, Jakob Bendek, alter Filius Mayer 2 annorum, Filia Rachel, unius anni, habet duos fratres, unum Natzel Hirschl annorum 17, altrum Stetzel, annorum 15, summa 11.

Postoje pretpostavke da su u vrijeme turskih ratova od 16.do 18.stoljeća u kazamatima osječke tvrđave tamnovali i židovski zarobljenici.

Natan Schwarz (1929) spominje Machela Singera koji je došao 1776. u Osijek zajedno s «nekim generalom kao kućni Židov» i ostao i nakon odlaska generala. Njegovi su potomci Tevele, Marko i Samuel Singer bili najstariji članovi općine.

Židovska općina

Postojale su dvije općine: Židovska bogoštovna općina Gornji Grad , imala je preko 700 članova. Druga općina bila je Bogoštovna židovska općina Donji Grad ( utemeljena vjerojatmo 1841.godine) sa  93  člana.

Židovska općina je osnovana tek između 1845. i 1848. godine, a 30 prosinca 1849. su odobrena njena pravila. Među njenim utemeljiteljima spominju se Marko Spiller, Jakob Schachtiz, dr. Mavro Reiner, Vilim Engelmann i Josip Obersohn.

Prvi predstojnik bio je Markus (Mendel) Spiller, a općinski statut je izradio dr. MavroReiner, poznati liječnik.

Nakon što se predsjednik židovske općine Josip Oberson odselio u Budimpeštu, predsjednikom postaje Salamon Lang ( 1887-1882), zatim Samuel Kastenbaum (1883-1887) i od 1897. dr. Hugo Spitzer koji je bio veliki cionistički vođa i dao je inicijativu za osnivanje Saveza židovskih općina. Nakon Spitzera predsjednici su bili Ljudevit Freundlich iLazar Margulies. Predsjednik Donjogradske općine ( do 1941) bio je Bela Herrmann , veletrgovac.  Poslije rata predsjednik bio je Ing. Darko Fisher.

Godine 1920.održani su općinski izbori sa dvije liste: cionistička ( dr-Hugo Spitzer)  i "asimilanstka organizacija" Julije Weiss. Pobijedila je lista cionista.

 
Županijska ulica u Osijeku (iz knjige Židovi u Osijeku-Zlata Živaković-Kerže)

Sinagoga

Prva bogomolja bila je iznajmljena soba u Školskoj ulici broj 399, a kasnije u Njemačkoj ulici 393. Općina je (predsjednik Leopold Epstein) 1856. kupila tu kuću i uredila je za općinske urede i školu s pravom javnosti.

Kada se općina brojčano povećala (160 članova) i prostorije bogomolje postale premale, počele su pripreme za izgradnju novog hrama (predsjednik Leopold Hiller).

U vrijeme kada je predsjednik bio Josip Oberson postavljen je kamen temeljac ( 26.svibnja 1869) za sinagogu u Županijskoj ulici na zemljištu koje je grad Osijek darovao. Sinagoga je izgrađena po nacrtu arhitekta Theodora Sterna, a graditelj je bio Alois Flambach.

U povelji, koja je stavljena u temelje sinagoge, navedena su imena darovatelja koji su omogućili njenu izgradnju: Hinko Eiselr, Herman Eisner, Markus Engel, Jakob Handler, Leopold Hiller, Samuel Kastenbaum, Josip Kraus, Gustav Landsinger, Samuel Landsinger, Albert Spiller, Markus Spiller, Josip Springer, Samuel Spiller, Carl Spitzer, Salamon Schwarz, David Trenschiner i Rudolf Ungar.

Dobrotvorno društvo Tanech-dol je dalo svoju gotovinu za izgradnju hrama.

Poznato je da su se u gornjogradskoj sinagogi održavali i koncerti , npr.1.travnja 1928.  u otganizaciji Židovske ferijalne kolonije. Sudjelovala je Osječka filharmonija , Lav Mirski violončelo, nadkantor Jakob Schechter, tenor i Dita Kovač, primadona  osječkog kazališta.( podaci Zlata Živaković-Kerže : Židovi u Osijeku).


 
Rabini

Prvi vjeroučitelj («vjerouputnik»)bio je Dajan Natan Löbl, kasnije iz Senteša dolazi rabin dr. Samuel Spitzer, koji je službovao 40 godina; neko vrijeme je djelovao dr. Armand Karminka (iz Praga), a 1901. je došao iz Szekszarda nadrabin dr. Simon Ungar, a 1929. dolazi na nekoliko godina Miroslav Šalom Freiberger iz Zagreba. Nakon njegovog odlaska djeluje dr. Nikola Laslo, a u svibnju 1937 izabran je za rabina Ch.W.Steckel. Okružni rabio bio je Lazar Marguiles.

GROBLJE

Prvo groblje bilo je malo zemljište, izvan doljnjeg Osijeka, pokraj živodernice, a prvi pokopan Židov bio je Marcus Pfeiffer (1852).

Hevra Kadiša («sveto društvo») je 1864. godine, pod predsjednikom Ignjatom Singerom, uredila gornjogradsko groblje i dala sagraditi mrtvačnicu.  Kao predsjednici Hevre Kadiše spominju se i Josip Hiller, Markus Spiller, D.W. Klein, Gustav Wetheimer, Adolf Kraus, Samuel Kastenbaum i dr. Josip Horn.

Škola

Židovska pučka škola ( četiri razreda) otvorena 1856. bila je najprije u prostorijama gornjogradske Židovske općine u Kolodvorskoj ulici. Ravnatelji škole je bio Žiga Sonnenschein . Učitelji su bili Anka Stern, Zlata Strauss, Hanzi Herzler, Elijezer Deutsch i dr. Kalmi Altarac ( 1938/39)

U židovskoj školi su učitelji bili  i Mavro Schick, Samuel Stadler i Adolf Eichber, a kasnije Žiga Sonnenschein, Anka Štern i Etija Rothbard. Mlada učiteljica zvala se Hana HansikaLevi, a pred rat je došla iz Palestine Estera Bronštajn koja je predavala ivrit. Škola je djelovala pod raznim imenima, a 1929 Privatna narodna škola jevrejske ispovedne općine u Osijeku- čiji nastavni plan je službeno odobren.

Društvene organizacije

U 1918. godini osnovan je Mjesni narodno-židovski odbor čiji je predsjidnik postao dr. Hugo Spitzer .Osnovali su Židovsku čitaonicu. Na skupštini  8 prosinca 1918. u ho telu Royal, priznat je Zemaljski odbor Saveza cionista u Zagrebu kao prdstavnik Židova u SHS.

Zaslugom dr. Spitzera osnovan je 1919. Savez jevrejskih ispovjednih općina Hrvatske i Slavonije( sa 50 zastupnika židovskih općina).Pravila su odobrena 1921.  kada je bio i prvi kongres. Osnovan je i Savez cionista kraljevine SHS sa sjedištem u Zagrebu, koji se uključio u Svjetsku organizaciju (wzo).

Osnovan je i Savez  židovskih omladinskih udruženja kraljevine SHS ( Nikola Tolnauer) koja je održala Prvi slet  židovske omladine sa brojnim sportskim takmičenjima. Drugi slet bio je u Sarajevu, zatim Zagrebu,Beogradu i Novom Sadu 1924.

Osnovana je "hašhara" na imanju Finzija u Bijeljini ,  imanju Jakoba Schlesingera u Vinkovcima, u Mostaru i Vilovu u Vojvodini. Omladinci ( 16) su  1921. krenuli u Palestinu ali su se neki razboljeli i vratili.

 Hašomer hacair omladinski pokret osnovan je 30 tih godina, imao je osječki Ken Akiba ( aktivist Josip Indik) koji je pozvao rabina Miroslava Šaloma Freibergera iz Zagreba koji je oživio rad omaodine.

U Osijeku je već 1858. osnovano Izraelitsko dobrotvorno društvo, na inicijativu nadrabina Spitzera, pod imenom «gospojinsko društvo» čija je prva predsjednica bila Šarlota Hiller (zatim Katarina Klein, Flora Kraus, Frederika Bauer, Dora Weiss i Josefina Kolar). Bila je aktivna i organizacija WIZO  koja je organizirala i "Hamiša asar beav "priredbe za židovsku djecu. organizirale su i seder večeri za vrijeme Pesaha, na kojoj su darivani i siromašni Židovi.WIZO je obnovila i oblježavanje blagdana Simhat Tore ( 1937).  

             reklama Osijek

 Augusta Fisher

Od 1926. godine počela je akcija prikupljanja sredstava za kupovinu zgrade Opskrbilišta (staračkog doma) , u kojoj su sudjelovale obje općin, a i druge organizacije. U zgradu ( 1927) u Vukovarskoj uilici  (Donjogradska općina)moglo se smjestiti do 18. osoba. Predsjednik je bio dr. Mavro Horn.

Postojalo je i "Dobrotvorno obdanište - Gan Hajeladim  (1937) Predsjednik dr. Edmund Altmann, za 25 djece. Učilo se djecu i hebrejski- rad vrtića se proširio i na  zabavište u Židovskoj općini.

Osobito su bile brojne omladinske organizacije : Bar Giora, Haverot, Akiba , Osječka židovska omladina, Makabi , Mirjam- djevojačko društvo, Ferijalni klub akademičara i abiturijenata, Kadima i dr..

Makabi Osijek : Leo Kraus,Mirko Fuchs, Alfred Heves,Vlada Neumann,Zvonko Fuchs,Zvonko Kraus, Emil Fenihl, Dragan Kraus, Milan Šorš,dr.Ivo Spitzer,Ladislav Kraus, Brunno Jelinek, Aleksander Gjory, Ivica Mondschein.

Pokret Hašomer Hacair je okupljao omladinu, manji broj omladinaca okupljao se u Akibi, a dio je bio u «Betaru» (pokret Žabotinskog).

U Osijeku je održan i prvi slet Židovske omladine Jugoslavije 1920. godine.

Iz Osijeka su krenuli prvi «halucim» u Palestinu: u kibuc Šar Haamakim (Ružica Indig, Joško Vaksler i Heda Maler) i kibuc Gat (Joško Indig, Cvi Štajn i drugi).

U donjogradskoj, manjoj općini , koja čak nije neko vrijeme imala svoj prostor, predstjednik je bio Bela Hermann. Na godišnjoj skupštini 1928 izabrani su odbornici: Julije Krauss, Šandor Spitzer, Julije Katz, Samuel Dornbach, Salamon Herzog, Edo Pennz, Marko Boskovitz, Šandor Blau, Josip Singer, Herman Mautner,Ljudevis Hirschfeld, dr. Oskar Kochlbach, Makso Krauss, Žiga Mautner, Victor Goldstein, Leo Wolf, Lavoslav Berger, dr. Vilim Schmuchler i dr. Aleksandar Rubinstein (iz knjige Z. Živaković-Kerže). Kantor i vjeročitelj bio je Isidor Grun. U Osijeku je 1929. godine bilo 23 liječnika Židova, 23 advokata, 24 državna činovnika i 3 zastupnika mandatara.

Židovska općina u Osijeku je dala veliki broj značajnih gospodarstvenika, intelektualaca, umjetnika i cionističkih prvaka,što su obradile posebne monografije o Osijeku.

Židovska općina Gornji grad ( odluka iz 1908) obuhvaćala je Osijek-Gornji grad,Osijek-Tvrtđu i Tenje i retfalu. Židovska (bogoštovna) općina Donji grda obuhvaćala je Osijek –Donji grad i Osijek-Novi Grad (Zlata Živaković-Kerže,2005)

Samuel Kasenbaum je bio vrlo aktivan u humanitarnom radu i osobito se istakao u akciji za protjerane ruske Židove.

Omladina Akibe i Hašomera je organizirala zajednička ljetovanja mahane,sa učiteljima iz drugih gradova, a dolazili su i iz Palestine. Organizirana je i poljoprivredna hašhara za pripremu za rad u Palestini.

nastup plesne grupe iz Osijeka koju vodi Nives Beisman  u Bizovačkim toplicama

Sportski klub Makabi su financirali bogatiji trgovci i omogućavali sudjelovanje na takmičenju klubova Slavonije. Djevojke su igrale hazenu a u donjogradskoj grupi «Betar» bila je ping –pong sekcija.

kerže kerže 2

Gospodarska aktivnost ( nabrojat ćemo samo neke od brojnih aktivnosti)

Židovi su u Osijeku imali veliki utjecaj na razvoj gospodarstva Vlasnici su mnogih industrijskih objekata, trgovačkih društava ,  bave uvozom kolonijalne robe, trgovali su drvom , žitaricama. Brojne su njihove trgovine mješovitom robom, bili su dobri obrtnici . U posjedu Židova bila su paromlinska postrojenja (paromlin Josipa Krausa i sinova, Hermana Mautnera, Žige  Schwartza itd.).

Kaiser i Stark  je bila Prva osječka tvornica kandita i čokolade, Gustav Krausz je imao "Tvornicu poslastica i čokolade" a Egon Krauss je proizvodio macot brašno. Bile su tvornice suhomesnate robe ( Adolf Krakauer) likera, ruma i rakije (Mavro Adler i Marko Frankl)poljoprivrednog oruđa( Melchior Licht), kože ( Bartolovich) kemička tvornica ( Adler i kasnije Reinitz) proizvodila je sapun. Postojala je tkaonica damasta ( Filip Stein),  a Samuel Dirnbach  "Mursa Mill" tvornicu papira, "Mara" tvornica čarapa i pletenina bila je osnovana od  Hugo Kolara (Kohn). Schulhof Natan imao je  "Parnu ciglanu i tvorniczu leda i kreča" ; "Merkur" mjekarnu imala je Ružica Kohn, a Jakob Glied je imao šumsko poduizeće.. Julius Miskolzy   je osnivač  osječke tvornice stakla, mlina "Union" , bavio se osiguranjem, potaknuo je osnivanje konjskog tramvaja, bio predsjednik Trgovačko-obrtne komore, bio dioničar "Parobrodarskog društva" i tajnik "Alliance Israelite" koja je pomagala izbjeglice.

Bili su vlasnici hotela: Grand hotel ( braća Gorog) Royal , Hotel Zagreb ( Vilim Beck) kupalište Diana (Emil Kraus). Značajnu ulogu  u očuvanju židovskih običaja  odigrale su knjižare "Arheneum ( Srićo Lang) te  knjižare Zlatka Adlera i Ljudevita Szeklera.

Oskar Weiszmayer je utemeljio Hrvatsku zemaljsku banku . Osnovano je Židovsko štedno-pripomoćno poduzeće "Ezra" (Bela Herrman i Žiga Wollnar).

Holokaust

Židovi u Osijeku su posebno stradali,  jer su bili proganjani ne samo od ustaša već i od pripadnika brojne njemačke manjine u Osijeku. Sinagoga je odmah porušena (1941) zgrade i imovina židovske općine  zaplenjena, u  židovske tvornice i radnje su postavljeni komesari, a Židovi  su istjerani iz stanova. Morali su platiti tzv "kontribuciju" od 20 milijuna dinara. U Židovsku općinu je postavljen "povjerenik". Židovi su sami morali izgraditi posebno židovsko naselje na Tenjskoj cesti izvan Osijeka,  u koje  su se morali iseliti (1942) i obećano im je da će to bili "rješenje židovskog pitanja" i da ih  neće slati u logore. Gradilo se užurbano, naselje je bilo je prenatrpano i već sredinom 1942. šalju se prvi transporti Židova u njemačke logore. Uskoro ustaše preuzimaju Tenju ( bilo je oko 3.000 Židova iz  Osijeka i okoline). Neki su poslani u Jasenovac ),  a ostali u nekoliko transporta u Auschwitz; neki su transportirani preko Loborgrada  ( kolovoz 1942). Ogromna većina Židova Osijeka je ubijena. U našoj bazi podataka o žrtvama Holkausta u Osijeku imamo 1563 .osobe, a na u listi preživjelih samo 303, od kojih  je veliki broj otišao u Izrael.

Židovska općina u Osijeku,  se, dok je mogla, brinula se logor Đakovo

Danas

Danas je Židovska općina u Osijeku jedna od najaktivnijih i uređenijih Židovskih općina u Hrvatskoj. Ima oko 150 članova, ali je populacija Židova u Osijeku i okolnim mjestima koja pripadaju židovskoj općini veća.

Predsjednik Židovske općine u Osijeku je Damir Lajoš, tajnik Drago Kohn.  Općina ima lijepo uređene prostore za drušveni život, prostor za molitvu ( sinagoga),  biblioteku, arhiv, žensku sekciju, plesnu grupu, nedeljnu školu..

Sudjeluje u aktivnostima grada Osijeka, nastavi o Holokaustu i ima veliki projekt očuvanja

židovskih grobalja ( brine o 16 groblja). i očuvanja židovske baštine.

Ima svoju WEB stranicu http://www.zo-osijek.hr/ i svoj časopis MENORA  Brine o očuvanju povijesne građe i kulturne baštine , istraživanjima i objavljivanjima knjiga i publikacija o Židovima u Osijeku i Slavoniji.  Blisko surađuje sa drugim židovskim općinama  i institucijama u Hrvatskoj i Jugoslaviji.

Okupljanje u Tikvešu

Svake godine organizira veliko okupljanje "Predpesah" Židova sa prostora bivše Jugoslavije, u Tikvešu, u Bizovačlim toplicama

 brine se o Židovskom groblju u Đakovu i tamo svake godine organizira komemoraciju.

.

 

Židovska općina Osijek 1930.:

Gornji grad 
Židovska općina osnovana godine1849.
Židovsko groblje osnovano godine1850.
Sinagoga izgrađena godine1860.
Broj članova općine702
Broj "duša" (članovi i njihove obitelji)3020
Židovska škola80
Broj djece u školama (pučke i srednje)285
Broj liječnika23
Broj advokata23
Broj državnih i gradskih činovnika24
Broj mandatara u gradskom zastupstvu3
Predsjednik Židovske općinedr. Hugo Spitzer
Hevra kadiša, predsjednikdr. Josip Horn
Rabindr.Simon Ungar
NadkantorJakob Steiner
KantorAron Kišicky
UčiteljiŽiga Sonnenschein,Anka Stern i Ema Rothbard
Gospojinsko društvoJosefina Kolar
Ferijalna kolonijaFrida Herzer
WIZOMelanija Spingarn
Židovsko Opskrbilištedr. Josip Horn
 Keren Hasejod Artur Spingarn
Cionističko udruženjedr. Nikola Tolnauer
MakabiJosip Rosenberg
Donji grad 
Sinagoga izgrađena godine1903.
Židovsko groblje osnovano godine1860.
Broj članova općine86
Broj "duša" (članovi i njihove obitelji)160
Broj učenika u školama11
Broj liječnika2
Predsjednik općineBela Hermann
Rabindr. Simon Ungar
Kantor i vjeroučiteljIsidor Grün
Gospojinsko društvoCamilla Kohlbach


Broj Židova u Osijeku prema popisima 1900., 1910., 1921., 1931. 1991. i 2001. godineSinagoga u Osijeku, srušena 1941.Sinagoga u Osječkom Donjem Gradu, danas Pentakosna crkva