Gdje sam? Skip Navigation Links Židovske općine (novo)
Ovo je probni tekst.
Radi se o židovskim općinama koje su postojale godine 1930. i osnovni podaci koji su navedeni datiraju iz tog vremena - iz publikacije koju su izdavali rabini. O žrtvama Holokausta i preživjelim Židovima u pojedinim općinama može se koristiti rubrika: Baza podataka - Žrtve i preživjeli, a literatura se može konzultirati u rubrici Baza podataka - Arhiva.

Zahvalni smo ako nam se pošalju dodatni podaci preko E-pošte.


 

 DOSELJAVANJE

  Prvi Židovi koji se službeno spominju u Čakovcu (1796) bili su poreski obveznici u županiji Zala, jer su Međumurje i Čakovec bili su nekada dijelovi mađarske općine Zalaegerzeg. To su bili Philip Fisser, Abraham Rabenstein, Moyses Spaiczenburg, Marc. Ebenspanger, Šalomon Hönig i Jakob Mayer. Židovi su došli iz Moravske,češke i Austrije .(Melita švob: Židovi u Hrvatskoj-židovske zajednice) . Prema istraživanju  Pala i Kapuna u Čakovcu su zabilježeni porodi Židova već 1782.godine. 

Cvi Loker iz Izraela  (Omanut  44-45, 2001) je "dešifrirao"  hebrejski dokument iz matičnog ureda u Čakovcu  i ustanovio da se radi o kupnji dva mjesta u čakovačkoj sinagogi, a potpisalo ga je šest članova Uprave Židovske općine i dva rabina (jedan je Jekutiel Hirschenstein i Varaždina), što svjedoči da je  već 1836. godine Židovska općina u Čakovcu bila razvijena.

Isak Löbl, sin Solomona Tschakathurnera i Johane rođene Laulich,bio je prvo dijete koje je upisano u matične knjige Čakovca koje se danas nalaze u Povijesnom arhivu u Varaždinu.

U popisu stanovništva 1786. godine bilo je u Međimurju 41.219 stanovnika, od toga samo 6 Židova. U popisu stanovništva 1798. u Čakovcu ima 45 Židova (8 obitelji). Iz tog razdoblja (1787) postoji dokument o promjeni hebrejskih prezimena Židova u njemačka prezimena te je tako Salamon Isac postao Salamon Chakaturner, Philippus Abraham je postao Phillipus Fischer, a Reebeca Perl se zove Rebeca Maderstoff.  

Problemi za Židove u Čakovcu nastali su već 1918. godine kada su bili nemiri po međimurskim mjestima, u kojima su stradali i Židovi, a bile su represalije mađarske vojske protiv stanovništva koje se pobunilo. Nakon što je Međimurje 1918. službeno pripojeno S.H.S. pojavila se kampanja protiv Židova zbog suradnje s Mađarima, te je jedan dio Židova napustio to područje.

Nakon osnivanja Jugoslavije, kada se općina pridružila Savezu jevrejskih bogoštovnih opština u Beogradu, Čakovcu su pridruženi i neki Židovi iz Slovenije ( Maribor,Ljutomer i Ormož , a dolazili su  i Židovi iz Ptuja i Celja).

u  Međimurju je 1820. godine bilo 184 Židova (Čakovec 154); 1854. ih ima 550 u 27 mjesta Međimurja (Čakovec 346), a u službenom popisu stanovništva 1857. bilo ih je 498.  

Prema Jevrejskom Almanahu za godinu 1929/30 u Židovskoj općini u Čakovcu bilo je 211 članova općine, odnosno 800 duša (svih Židova: članova općine i njihovih obitelji).

 komemoracija u Ćakovcu

 

ŽIDOVSKA OPĆINA, GROBLJE I SINAGOGA

Židovska vjeroispovjedna općina  Čakovec (Čakaturn) je osnovana 1780. godine.  Prema  "Pinkasu Jevrejskih opština Jugoslavije" ( Jeruzalem 1988, preveo s hebrejskog Eugen Verber) židovsku općinu su osnovale ( 1740) četiri obitelji porijekom iz Burgenlanda: Hohzinger,Vajs,Fišer i Čakaturner.

Predsjednici su bili Ilija Benedikt.Jakob Fisher, Aleksander Hirschmann. David Rosenberg, Josef Neumann , Edo Benedikt,   Natan Fišer , Mozes Vajs, Rudolf Wollak, dr. Ljudevit Schwarz - ubijen u Holokaustu (Vladimir Kalšan: Židovi u Međimurju, 2006)

Staro židovsko groblje je posvećeno 1794.Početkom 19.stoljeća je preseljeno  na novu lokaciju Mihovljane,  gdje se i danas nalazi. Mrtvačnica je podignuta  1892.godine.

U Čakovcu je organizacija Hevra Kadiša ( predsjednici Bela Benedikt , 1925, dr. Vilim Viola i Jakob Patkai) kupila zemljište za groblje 1795.godine,a 1864. je sagradila mrtvačnicu. Godine 1892. kupila je novo zemljište za groblje.

Općina je 1834. kupila zemljište za sinagogu, koju je izgradila 1836, a obnovila 1876. godine. Uz sinagogu su bila izgrađena židovska škola, koja je radila samostalno do 1883. godine. Tu je bila i zgrada za Ured Rabinata i stan rabina i kantora (Vladimir Kopun i Đorđe Pal: Dva stoljeća židovske zajednice u Čakovcu i Međumurju) 

Sinagoga je porušena u 21.svibnja 1944. godine, nakon što su Nijemci zauzeli Međumurje i članove židovske zajednice odveli u logore( Grunwald Tibor: Povijest i propast Jevrejske ispovjedne općine u Čakovcu) 

mjesto gdje je bila sinagoga


Rušenje sinagoge i spomen obilježje na njenom mjestu

Prvi rabin u Čakovcu bio je Aharon Hirschmann (1820-1842),  Dr.Rozenrajh bio je rabin do svoje smrti 1857.Jakob Schwarz je bio rabin od 1862 do 1913,  a kasnije je došao Ilija  Elijahu  Grünwald koji je ubijen u Auschwitzu 1944 godine. On je napisao  knjigu, surađivao sa cionističkim novinama, pisao biografije itd. Kantor  bio je Leopols Kac , ubijen u Holokaustu. Učitelji su bili Lustig, Altman, Samuel Njiri.

 

ZANIMANJA I GOSPODARSKA  DJELATNOST

Vrijeme između dva svjetska rata je bilo “zlatno doba” čakovačke židovske općine.
Židovi su bili poznati gospodarstvenici koji su osnivali tekstilne radionice i tvornice, napr. Trikotaža braće Graner (1923); Samuel Neumann i nasljednici (1874) su osnovali tvornicu koja je danas “Čateks”. Prvu međimursku tkaonicu osnovao je Josip Brunner (1933).

Među Židovima su bili brojni obrtnici i trgovci po brojnim mjestima Međimurja.
Židovi su se bavili trgovinom prehrambenih proizvoda te su osnovali mesnu industriju “Vajda” (Samuel Bayer kojega je nasljedio Elemer Vajda (1918) i “Agrariju” (Maks Neumann (1877). Poznat je bio Čakovački mlin, Tvornica kandita i čokolade; Tvornica likera, konjaka, ruma i octa (Hochsinger i sinovi 1834), tvornica šećera itd.

Židovi su bili uključeni u ekploataciju drva. U Kotoribi i Donjoj Dubravi su bile pilane i trgovine drvima (Hirschler I Ujlaki); Otto Jungwirth je vodio “Domovinsku proizvodnju drva”. i “Našičku”. Bili su u građevinskoj industriji, tiskarstvu (tiskara “Zrinski 1885), ugostiteljstvu (kavana Royal–Geza Legenstein i hotel sa restauracijom Dragutina Scheirera); osnivali su banke (Čakovečka 1871) i brojne štedionice u Čakovcu,Prelogu, Kotoribi, Štrigovi i drugim mjestima. Sudjelovali su u gradnji željezničke pruge prema Zagrebu i Beču.

Po brojnim mjestima Međumurja bili su brojni  Židovi obrtnici  i trgovci ( Zrinyi Karoly: Csaktornya Monografiaja)

 

ORGANIZACIJE

 

Osnivana su brojna dobrotvorna društva. Tako je poznato Židovsko žensko udruženje pomagalo siromašne i nemoćne žene. Osnovano je i Dobrotvorno društvo za pomaganje siromašnih muškaraca.

Frederika Grunwald , supruga rabina, osnovala je 1931. godine organizaciju WIZO, čija je prva predsjednica bila Ivka Gold. Predsjednica Djevojačke organizacije bila je Jelisaveta Horman. Društvo "Betar" osnovano 1933.  izdavalo je list "Kadima" čiji je urednik bio Tibor Grunwald. Godine 1935. osnovan je dom Hašomer Hacaira (Hajim Rudolf). Predsjednici dobrotvornog društva "Gemilut Hasadim" bili su Vilim Viola, Bela Wolf i Samuel Baumštajger (1933)

U Čakovcu bila je znatna cionistička aktivnost (rabin Grunwald). Pavao Vajs je 1933 .osnovao društvo cionističke omladine u Čakovcu u kojem je bio predsjednik, a poslije su  predsjednici bili Elijahu Langer i  Eugen Hofman)

Židovska škola u Čakovcu počela je radom  1843 .godine, a postoji i dokument o donaciji Meyera Rothschilda u iznisu od 500 florina za podizanje škole.

 

HOLOKAUST

Mađarska je okupirala Međimurje 1941 . godine i službeno ga
anektirala 16.12.1941. Uveden je numerus clausus, tj. ograničenje školovanja židovske omladine, počele su i druge restrikcije, oduzimanja imovine, a osobito su za Židove bili teški prisilni radovi
.

Iako nisu mogli služiti redovnu vojsku  Židovi  su mobilizirani za radove i poslani u Ukrajinu, rudnik Bor i druga mjesta. Bili su slani u vojne logore (iako su bili civili) a pri tome su morali nositi posebne trake (bijele pokršteni Židovi i žute- Židovi koji nisu pokršteni.

Godine 1943 . postavljen je eksploziv u dvorište sinagoge. O tome u svom sjećanju piše i Eva r. Schwarz iz Budimpešte (Omanut   44.45/ 2001)

Njemačka je okupirala Mađarsku 19.ožujka 1944. i tada počinje nemilosrdni progon Židova. Uhapšeni su predsjednik i ugledni članovi kao taoci.  U travnju (26.4.) 1944. su Židove sabrali u sinagogi i školi, a njihove stanove zapečatili i popisali imovinu. Protjerano je 605 Židova ( uključujući i Židove iz okoline) u geto (logor)u Nadji -Kaniži(29.4.) a  između 17. i 29. svibnja  su poslani u Auschwitz , gdje su  većinom ubijeni u krematoriju (njih 403 prema podacima PiNkasa) .

 

Komemoracija na  groblju u Čakovcu: rabin Prelević i predsjednk ŽO Čakovca dr.Pal

Situacija se još više pogoršala nakon dolaska tzv. Strelastih križeva (Nyilaskeresztes part). To je bila nacistička stranka čiji je znak-strelasti križ- bio nalik njemačkoj “svastici.  Pojačane su protužidovske mjere i preostale su Židove (mješoviti brakovi, polužidovi, najčešće žene) odveli 20. studenog u logor u Velikoj Kaniži. Uslijed kaosa pred dolazak «Saveznika» logor raspao. Ponovno su uhapšene 20.1.1945. i odvedene u logor u Sarvaru, gdje su nakon tri mjeseca oslobođene od Crvene armije .

međimurje čakovec

 

Nakon holokausta

Nakon Holokausta obnovila se općina u Čakovcu i 1947.godine  je imala 83 povratnika a općinu su vodili Eugen Benedikt i Eugen Hofman.

Za vrijeme predsjednika Emanuela Poliniča 21.4.1948 podignut je spomenik žrtvama (na židovskom groblju).

Većina (65) preživjelih je otišla u Izrael  (1948-1953). Oni su tamo postavili 1963 .godine spomen ploču žrtvama Čakovca i tamo se održavaju komemoracije.

Listu žrtava Holokausta u Čakovcu, koju je sastavio 1959. godine tadašnji predsjednik općine advokat dr. Stjepan Volf, poslao nam je 12.1.2000. godine dr. Đorđe Pal, predsjednik Židovske općine u Čakovcu. Iz Jevrejskog arhiva u Beogradu primili smo listu žrtava u Čakovcu koju imaju u njihovoj bazi podataka. 
Postotak žrtava je  oko 75 %.

Sačinili smo tako kombiniranu listu žrtava od 423 imena koja se može pogledati na WEB stranici: cendo.hr/žrtve, a korištenu literaturu na cendo.hr/ arhiv

Sada je predsjednik Židovske općine u Čakovcu dr. Andrej Pal.

 

 

Židovska općina Čakovec 1930.:

Hevra Kadišadr. Vilim Viola,
Gospojinsko društvoSelin Viola
Cionističko udruženjeRobert Pscherhof
Židovsko djevojačko društvoJelisaveta Hoffmann
Židovsko omladinsko društvoEugen Hoffmann
Imali su knjižnicu, 3 židovska doktora i 6 advokata 
Bilo je 27 đaka osnovnih i 32 đaka srednjih škola 


Broj Židova u Čakovcu prema popisima 1900., 1910., 1921., 1931., 1991. i 2001. godine