Gdje sam? Skip Navigation Links Židovske općine (novo)
Ovo je probni tekst.
Radi se o židovskim općinama koje su postojale godine 1930. i osnovni podaci koji su navedeni datiraju iz tog vremena - iz publikacije koju su izdavali rabini. O žrtvama Holokausta i preživjelim Židovima u pojedinim općinama može se koristiti rubrika: Baza podataka - Žrtve i preživjeli, a literatura se može konzultirati u rubrici Baza podataka - Arhiva.

Zahvalni smo ako nam se pošalju dodatni podaci preko E-pošte.


 

Doseljavanje 

Malo je podataka o židovskoj zajednici u Zagrebu u Srednjem vijeku. Tkalčić spominje "Židovski dom"(Domus judaeorum),  postoje i podaci u zemljišnim knjigama ( Liber possesionum") o kućama Židova koje su graničile s kućama grašana. Bile su i parnice u kojima se spominju Židovi (1377, 1363, 1373 i 1451, 1456 itd), no dr. Gavro Schwarz smatra da to nije dokaz postojanja Židovske općine u Zagrebu.

Nakon protjerivanja Židova iz Zagreba  i sjeverne Hrvatske sredinom 16.stoljeća, oni se ponovno pojavljuju tek  polovinom 18.stoljeća i to najprije kao trgovci koji posjećuju sajmove. Tada još nemaju dozvolu boravka. Tek je patent o toleranciji  1782. cara Josipa II. olakšao položaj Židova u Habsburškoj monarhiji  (dr.Gross Mirjana:Židovi u Habsburškoj monarhiji u 19.stoljeću (1998). 

 

Osnivači Židovske općine u Zagrebu

Prvi Židovi koji su se doselili u Zagreb morali su dobiti dozvole ili od Gradskog magistrata (Gradec) ili od Biskupa ( Kaptol),  ali je  20 obitelji osnovalo 1806. židovsku općinu u Zagrebu. U popisu na Kaptolu (1812) bilo je nekoliko obitelji : Jacobus Stern, Philipus Stern, Elias Herschl, Josephus Fisher, Ignatius Veiszer, Jacobus Erlih, Simeon Khon i Jacobus Khroh sa obiteljima ( ukupno 19 članova). Oni su mahom bili mali trgovci, samo je Jacobus Khroh bio spaljivač potaše.                      Slika Alfreda Pala

     

U 1808. godini načinjen je popis Židova na Gradecu: To su bili  glave obitelji: Jakob Weiss, Jakov Stiegler, Adam Schlesinger, Izak Lobl, Franz Lobl, Salamon Schwarz, , Abraham Stiegler i Fisher Filip-  sa obiteljima i poslugom  - ukupno 60 osoba.    Uglavnom su bili trgovci zemaljskim plodovima koji du imali suradnike na terenu, knjigovođu, kućnog učitelja, sluge, kuharice itd. Izrael Lowy bio je zubni liječnik, a Fisher Filip grobar. Svi su bili došljaci iz Austrije, Mađarske, "Burgenlanda", Poljske.

U Zagreb su kasnije doselili i Židovi iz drugih krajeva Jugoslavije, najviše iz Bosne i Hercegovine. 

Migracije

Migracije Židova u Hrvatsku i osobito u Zagreb se postepeno povećavaju zahvaljujući dobivanju prava na nekretnine, obrt, školovanje...Migracijama su  doprinjele i ženidbe- najprije migriraju muškarci i nakon nekoliko godina etabliranja ožene se domaćim djevojkama ili dovode mladenke iz kraja iz kojeg su se doselili. Porijeklo židovskih obitelji u Zagrebu istraživali su  dr.Gavro Schwarz, dr. Lavoslav Šik i dr. Melita Švob,koja prati migracije i promjene u židovskoj populaciji Hrvatske i Zagreba. 

 knjiga

 

Židovi se većinom naseljavaju  u gradove i 1931. već preko 77% živi u gradovima. U Zagrebu se njihov broj povećava od 625 u 1857. godini na 8.702 u 1931. (3,8%  ukupne zagrebačke populacije). Veliki je  je doprinois Židova razvoju grada Zagreba

Arhitekti                               potpora građana Zagreba nakon bombe u ŽOZ-u

 

o čemu govore i nove publikacije dr. Snješke Kneževič.

viro snješka

Prema podacima "Spomenice" u Zagrebu je 1940. godine bilo 8.712 Aškenaza,625 Sefarda i 130 ortodoksa.

        Zrinjevac u Zagrebu- metereološki stup i  glazbeni paviljon dar dr.Adolfa Holzera

Prvo organiziranje općine u Zagrebu

Općine su se ujedinile 1852. godine i imale su  prvo mjesto molitve (bogomolju) u Petrinjskoj ulici,  da bi 1833. dobili su dozvolu za kupnju zenljišta za gradnju hrama, ali  zbog poteškoća tek su 1862. tražili  dozvolu za gradnju sinagoge. I zemljište za groblja su postepeno kupovali , kao i kuću za obavljanje vjerskih i administrativnih i socijalnih poslova,  za školu itd ....

  

Bogatu prošlost zagrebačke općine smo prikazali u priloženom pregledu:

Židovska općina osnovana (17 obitelji ili 52 Židova Gradec i 19 Kaptol)    1806
Prvi  predsjednik Jakov Stiegler
Raskol u općini-odvajanje ortodoksnih Židova   i
osnivanje «Laškouličanske općine», bogomolja u Ružičkinoj   ulici           1841                                 
Ujedinjenje općina                                                                                                1856
Ortodoksna autonomna općina osnovana                                                       1926
Autonomna sefardska općina osnovana                                                          1927
Osnovan Savez Jevrejskih opština Kraljevine SHS u Beogradu                  1919
Osnovana Koordinacija židovskih općina Hrvatske                                      1995                         

 

 mirogoj

Sinagoge:
Prva služba  u Lukačićevoj kući, Petrinjska 12
Prva bogomolja bila je u Petrinjskoj ulici                                                        1809
Kupljena kuća na uglu Petrinjske i Amruševe za sinagogu i stan rabina
Sinagoga u Gajevoj –izbor Mavre Goldmana  za vjeroučitelja                  1840
Ortodoksna sinagoga u Ružičkinoj ulici i groblje Zbirac                               1841
Odluka o gradnji nove sinagogi                                                                        1855             
Zatvorena ortodoksna sinagoga                                          26.veljače          1858
Sinagoga izgrađena i posvećena  u Praškoj ulici                 27.rujna           1867
Sinagoga srušena                                                                                                 1942

Sinagoga u zgradi u Plamotićevoj 16 danas  je u funkciji, predviđa se gradnja zgrade sinagoge na mjestu gdje je nekada stajala-u Praškoj ulici.

   Prva stranica Hevre Kadishe     Zgrada u Palmotićevoj-sklonište za  Židove preživjele Holokaust

 

Rabini:
Prvi rabin Aron Pallota                                                                                         1809
Mavro Goldman rabin                                                                                1844-1849
Leopold Rekonstein                                                                                              1852
Dr.Hosea Jakobi ( uveo hrvatski u liturgiju)                                                   1855   
Dr.Gavro Schwarz, Molitvenik s hrvatskim prijevodom                                1902
Dr.Mojsije Margel                                                                                      1926-1937
Dr.Miroslav Šalom Freiberger, napisao molitvenik                           1937-1943
Odveden u Auschwitz gdje je ubijen
Dr.Hinko Urbach  , otišao  u Izrael                                                                     1945
Kotel Da Don
rabin Luciano Moše Prelević    
    paljenje svijeća na šabat                  

                                                          Groblja:
Prvo groblje bilo je na Sv.Roku                                                                            1811
Groblje  kod Petrove crkve                                                                               
   1842
Groblje Mirogoj                                                                                                       
1878
Društvo Hevra kadiša osnovano
                                                          1828.
    

 

Osnovana židovska škola, prvi učitelj Karl Saphir                                          1841
Škola zatvorena zbog financijskih poteškoća                                                 1852
Trivialschule sa 3 razreda                                                                                    1855
Osnovna škola Izraelitične vjeroispovjedne općine-Palmotićeva ulica      1898
Za vrijeme II.svjetskog rata školu u Trenkovoj  ul.,vodio M.Š.Freiberger
Zgrada škole u Palmotićevoj 16 (sada Židovska općina)
 oštećena je u podmetnutoj bombi                                                                    1991   
obnovljena  1992     

 Danas                                                                                                      

Dječji Vrtić «Mirjam Weiller«    Palmotićeva 16                  1992
Osnovana Židovska škola “Lea Deutch”                               2003 
Danas- Nedjeljna škola za djecu u Palmotićevoj 16   

              

Židovske ženske organizacije :
Izraelsko gospojinsko  društvo «Jelena Prister»                                            1887
Izraelska ferijalna kolonija                                                                                   1912

Zaklada Tilde Deutsch Maceljske za osnutak ferijalnih domova                   1922
Ferijalni dom u Crikvenici u «Villa Antonija»                                                   1923
Djevojačko društvo «B’not Cijon                                                                         1917
WIZO   osnovan                                                                                                        
1927
Ženska sekcija                                                                                                        1951
Koordinacioni odbor ženskih sekcija Jugoslavije, Beograd                            1957
danas: Unija židovskih žena Hrvatske  ( organizacije u Zagrebu,Splitu,Rijeci i Osijeku
       

Odbor Unije židovskih žena ( 20059                  Tilda Deutsch Maceljski

         

 Omladinska društva:
Literarni sastanci židovske omladine                                                            1898
Klub hrvatskih sveučilišnih građana «Judeja»                                            1904
Židovsko akademsko potporno društvo                                                        1905
Makabi-židovsko športsko i gombalačko društvo (obnovljeno)                                                                                        1913               
B’not Cijon- kolo židovskih djevojaka                                                            1917
Židovska đačka menza                                                                                      1919
Ahdut hacofim  -udruženje židovskih izviđača                                            1924 

Esperanca-  društvo sefardskih studenata    1925 ; Židovsko omladinsko kolo                  danas: Omladinska organizacja ŽOZ-a,Odmaralište  Židovske općine Pirovac

 

ljetovanje Hashomer hacair                                  Ljetovalište u Crikvenici za djecu

 knjiga Goldstein

Dom zaklade Lavoslava Schwartza za židovske nemoćnike" otvoren 1910
Lavoslav Švarc ostavio je dobrotvornu ostavštinu   za «Dom za nemoćne starce i starice» 1905 .Uprava doma(1930)        Dr.Gavro Schwarz, Oto Stern,  Matija Freund, Jakov Reis,  Teodor Grünfeld, Jakov Lachman, dr. Scholle dr. Robert Farkaš

Štićenici Doma su morali iseliti  1941-zgrada  postala sjedište vojnog zrakoplovstva NDH    Preživjela su Holokaust 52 štićenika na imanju kardinala Stepinca u Brezovici

Dom Lavoslav Schwarz u Zagrebu  na Bukovačkoj cestri(1957) izgrađen nakon II.svjetskog rata jer je njegova originalna  zgrada u Maksimirskoj ulici oteta najprije od nacista a zatim od jugoslavenskih vlasti .

                                  Lavolsav Schwarz

 

Na slici  lijevo: direktorica  Doma Paula Novak- na slici desno : postavljanje ploče zahvale Jointu- direktorica  Doma dr.Nada Reiner i Yechirel Bar Chaim(JOINT), te domari

 

Ostala društva:
Humanitarno »Društvo čovječnosti» (Jacques Epstein)                             
1846
Savez cionista Jugoslavije                                                                                 
1919
Savez židovskih omladinskih društava i časopis Gideon                               1919
B’nai B’rith,                                                                                                           
  1927
danas Obnovljen kao loža «Gavro Schwarz»;                                                 2002                               
EZRA židovska kreditna zadruga (za učenje mladih)                                     
1932
Narodni fond «Keren Kayemet le Yisrael»

Danas:

Kulturno društvo "Miroslav Šalom Freiberger; Galerija "Ivo  i Milan Steiner";
Istraživački i dokumentacijski centar "Cendo";
Udruga Holokaust preživjelih u Hrvatskoj; Plesne grupe "Lomša" i "Or hašemeš", Kletzmer orkestar "Jewseri", B"nai B"rith loža "Gavro Schwarz", 

"

Publikacije
Gideon, glasilo jevrejske omladine Jugoslavije
Haaviv, list jevrejske djece
Hanoar, list jevrejske omladine
"Židovska smotra"                                                                              1906-1914.
"Židov» od 1926.  glasilo Saveza Cionista                                      1917-1941
"Omanut",mjesečnik jevrejske kulture                                            1936-1941.

danas

 

 
Današnje publikacije: Hadašon, Ha-Kol , Voice, Novi Omanut

 


Izdavanje knjiga i zbornika, udžbenika, kataloga

goldstein 

  

Zagreb 1930. prema Jevrejskom almanahu
Broj članova općine                                                       2740
Broj članova sefardske općine                                       121
Broj "duša" (članovi i njihove obitelji)                    12.000
Broj djece u školama                                                       526
Broj polaznika židovske škole                                         232
Broj polaznika Talmud Tora škole                                    40
Broj liječnika                                                                        70
Broj advokata                                                                       65
Broj gradskih činovnika                                                       55
Broj mandatara u gradskom zastupstvu                          3

 

 melita .

 

Društva i ustanove

Makabi,   predsjednik                                                    Julije König
(Makabi je osnovan 1913 godine a prvi predsjedniki bio je dr. Dragutuinj Zwieback, a pred početak II.svjetskog rata imao je preko 1.500 članova.Bilo je nekoliko sekcija:gimnastička,nogometna, lakoatletska, mačevalačka, teškoatletska,teniska, skijaška, šahovska, veslačka, plivačka i stolnotenisačka ( podaci Fredi Kramer). Bili su i prvaci i takmičili se kao pojedinci i kao klubovi.

"Izraelska konfesionalna škola sa pravom javnosti"
Ravnatelj                                                    rabin dr.Mojsije Margel
Učiteljice     Šarlota Schwarz, Gizela Fuchs –Kohn, Jula Weiner i Mira Schreibstein
Učitelj pjevanja                                                   Josip Weissmann
Talmud tora (za učenike srednjih škola)  rabin Gavro Schwarz
Tečaj za učenje hebrejskog,   učitelj                                           Š.Goldberg
Knjižnice Hug ivri : Izraelska literatura i  Knjižnica Omladinskog kola
Židovsko akademsko potporno društvo  i Židovska đačka menza
Košer restauracija Jelačićev trg
Ortodoksna restauracija "Karmel" Petrinjska ul.26

 

 

 

 

Židovska općina 1930 .godine ( prema Almanahu)

Predsjednik Židovske općine                         dr. Hugo Kohn
Potpredsjednici                                   dr. Lavoslav Šik i dr. Lav Štern
Pročelnici hrama                                 dr .Leo Plachte i Jos. Hofman
Vjeroučitelj                                                       dr. Šalom Freiberger
Hevra kadiša ,   predsjednik                          Šandor B.pl Aleksander
Rabini                                       dr.Gavro Schwarz i  dr. Mojsije Margel
Kantori   Ferdinand Jura, Josip Weissmann,
Isak Hendel i Samojlo Singer
Predsjednik ortodoksne općine                          Lavoslav Rothstein
Kantor ortodoksne općine                                                           Mozes
Općina  sefardskog obreda            Avram Romano, Salamon Papo, Nenahem Romano
Pročelnici odbora za školu            dr. Marko Horn i Prof. A. Semnic
Pročelnik odbora za upravu                                           Eugen Berl
 Odbor za socijalno-dobrotvorne ustanove     dr. Drag. Zwieback i Jakob Lachmann
Gospojinsko društvo "Mirjam", predsjednica   Ruža Deutsch
Izraelska Ferijalna kolonija, predsjednica        Tilda pl. Deutsch
Cionističko udruženje                                            Eugen Berl
Omladinsko udruženje " Judeja ".                       F. Reiner          
Židovsko omladinsko kolo                                     Joel Rosenberger
Udruženje Židova gradskog dijela Peščenice "Hatarbut" Herman Adler

danas

Sada je predsjednik Židovske općine Zagreb prof.dr. Ognjen Kraus -na slici sa slikarom Talvi Rafaelom prilikom donacije slika Općini.

Holokaust

žrtve  ho.okaust

 

U Zagrebu je stradalo u Holokaustu oko 80% Židova.  Oko 50% preživjelih migriralo je u Izrael 1948-1952. 

U bazi podataka CENDA nalaze se imena članova Židovske općine u Zagrebu (oko 11.000) . Imena su unesena iz "kartoteke židovskog znaka"  koju su u svibnju 1941. sačinili ustaše, a podaci o žrtvama su sakupljeni iz dostupnih izvora ( projekt "Dotrtrščina", Jevrejski arhiv Beograd, knjige Židovske općine,  knjiga i publikacija te podataka židovskih općine i njihovih članova . Ova baza se još uvijek dopunjuje zahvaljujući dostupnosti na internetu ( www.cendo.hr/žrtve i preživjeli) ,a poslana je i u Yad Vashem i u Memorial Museum u Washingtonu.

 

 

 

 

Podrška građana Zagreb nakon postavljanja bombe u zgradi  Židovske općine Zagreb ( 90-th godina)

Dr. Švob Melita .predsjednica udruge  preživjelih  Holokausta u Hrvatskoj i potpredsjednica  Svjetshe federacije i Evropske organizacije preživjelih (EUAS) polaže u Yad Vashemu vijenac

 

  

Židovsko groblje osnovano godine1830. (uređeno 1850)
Sinagoga izgrađena godine1857.
Nova sinagoga izgrađena godine1888.
Broj članova općine134
Broj "duša" (članovi i njihove obitelji)600
Broj djece u školama48
Broj polaznika Talmud Tora škole20
Broj liječnika3
Broj advokata2
Broj gradskih činovnika3
Broj mandatara u gradskom zastupstvu1
Predsjednik Židovske općinedr. Daniel Klein
Hevra kadiša, predsjednikJakob Hirschl
Rabindr. Julije Diamant
KantorEugen Goldberger
Gospojinsko društvo "Mirjam"Rosa Obersohn
Cionističko udruženjedr. Josip Herzl


Broj Židova u Vukovaru prema popisima 1900., 1910., 1921., 1931. 1991. i 2001. godineSinagoga u Vukovaru