Gdje sam? Skip Navigation Links Židovske općine (novo)
Ovo je probni tekst.
Radi se o židovskim općinama koje su postojale godine 1930. i osnovni podaci koji su navedeni datiraju iz tog vremena - iz publikacije koju su izdavali rabini. O žrtvama Holokausta i preživjelim Židovima u pojedinim općinama može se koristiti rubrika: Baza podataka - Žrtve i preživjeli, a literatura se može konzultirati u rubrici Baza podataka - Arhiva.

Zahvalni smo ako nam se pošalju dodatni podaci preko E-pošte.


 

Doseljavanje

U Karlovcu,  koji je bio značajno vojno i trgovačko sjedište,  Židovi se naseljavaju  i ranije nego što je osnovana Židovske općine 1852. godine. Smatra se da je jedan od prvih Židova bio Neufeld -trgovac kožom,  a kasnije se bavio novčarskim poslovima. 

Neki su se naselili na obali rijeke Kupe u području koju su zvali Židovska varoš. Smatra se da to ipak nije bio geto, jer su u njemu stanovale  i druge narodnosti. Tu su bila skladišta i trgovine,  pa i kuće u vlasništvu Židova, kao i  "plac" za poljoprivredne proizvode.

Na relatuivno velikom području ,  koje je bilo slabo naseljeno , Židovi su živjeli u 55 naselja najviše u Karlovcu. Tako je 1785 . godine bio samo 41 Židov , ali se njihov broj znatno povećava - 1880. bilo je 905 Židova. Nakon naredbe o promjeni židovskih imena (1787) u Karlovcu se javljaju imena: Brajer, Vajs i Kon (prema Pinkasu).

U Karlovcu su bile slijedeće židovske obitelji: Alter, Bahrah, Gotlib, herman, Vasertal, lederer, Mozes, Nojfeld, Frojlih, Kramer, Rajner, Špicer.  Doselili su se iz  Mađarske, češke i Slovačke

Položaj Židova se u vrijeme Napoleona (provincija "Ilirija") se poboljšao, ukinute su tolerancijske takse i druge diskriminatorne mjere, ali su one vraćene nakon povratka Austrougarske u ta  područja. Židovi su podupirali  hrvatski Ilirski pokret npr. liječnik i pisac Sigmund Kaper (1821-1879).

Židovska općina, sinagoga, groblje

Trgovac Filip Rajner ( 1826-1898) koji se nazivao i hrvatskim nacionalistom "Mojsijeve vjere".  On je bio predsjednik Židovske općine oko 35 godina.  Zalagao se za asimilaciju Židova pa je utjecao i na zatvaranje židovske škole, ali je zaslužan za dobrotvorni rad, stipendije, zadužbine,  a u njegovo vrijeme je izgrađena  velika  sinagoga (1870.godine). Sinagoga je izgrađena u neorenesansnom i neogotičkom stilu, posvećena je 1871.godine, U sinagogi su bile orgulje.

U II. svjetskom ratu zgrada sinagoge bila je klub za radnike ili skladište. poslije rata zgrada je prodana, srušena  i na njenom mjestu je podignuta nova zgrada Dom kukture.

Vatroslav  Rajner bio je zamjenik gradonačelnika u Karlovcu.

Predsjednici općine su bili: Eduard lederer, Filip Rajner, dr. Miroslav Štern, dr. Vatroslav rajner i Josip rendeli nakon II. svjetskog rata ( odselio u Izrael 1948.)

Rabini su bili : Aron Rajk ( 1853-1876), dr. S.Gelbhaus (1876-1883) . Jedno vrijeme je umjesto rabina službu vodio kantor Josip Josipović.  Dr.Gavro Schwarz bio je rabin od 1876. do 1903. a ranin J. Drobinski (1901-1903).  Dr. Bernard Šik bio je rabin od 1903-1936 , a nakon njega službu su vodili Dojč i David Melzl ( kantor) ubijen u Holokaustu.

Židovsko groblje bilo je u podnožju tvrđave Dubec. Hevra kadiša ( osnovana 1825.godine) sagradila je novo groblje 1891.godine. Prvi predsjednik bio je Mihael Brajer, trgovac.

Društvene organizacije

 U Karlovcu su djelovala dobrotvorna drupštva i ustanove za pomoć siromašnim udavačama i vjerskim službenicima. Gospojinsko društvo  imalo je predsjednicu terezu Rajner i Dragu Vajs. Osnovano je i društvo za organiziranje ljetovanja djece ( po uzoru na Zagreb).

Omladinske organizacije su   djelovale pod utjecajem Bernarda Šika, mladog rabina iz Slovačke, On je 1911. osnovao Karlovačku židovsku omladinu sa cionističkom orijentacijom ( članovi Enhalcer, herlinger, Gros, Poljokan i drugi).

Židovi su sudjelovali u kulturnom životu grada: amaterskom kazalištu, muzičkom udruženju "Zora", pjevačkom društvu Zora ( David Meisel), društvu za ilepšavanje izgkeda grada, muzičkoj školi, šahovskom klubu (kantor Izidor Gros), nogometnom klubu  Olimpija ( Bruno Enhalcer i Bogdan Herlingen).

Lisander Reich imao je veliku knjižaru koja je utjecala b+na kulturni život i potporu učenika.

 

Gospodarske aktivnosti

 

 

 

Židovska općina Karlovac 1930.:

Židovsko groblje osnovano oko godine1830.
Sinagoga izgrađena oko godine1850.
Broj članova općine137
Broj "duša" (članovi i njihove obitelji)400
Broj djece u školama46
Broj liječnika5
Broj advokata4
Broj gradskih činovnika3
Broj mandatara u gradskom zastupstvu1
Predsjednik Židovske općinedr. Vatroslav Reiner
Hevra kadiša, predsjednikRomeo Fischl
Rabindr. Bernard Šik
NadkantorDavid Meisl
KantorIsidor Gross
Gospojinsko društvoDragica Weiss
Cionističko udruženjeSamuel Weinberger
Omladinsko udruženjeĐuro Reiner
Židovsko sinagogalno pjevačko društvoJosip Rendeli


Broj Židova u Karlovcu prema popisima 1900., 1910., 1921., 1931. 1991. i 2001. godineSinagoga u Karlovcu