Gdje sam? Skip Navigation Links Publikacije i istraživanja
Publikacije, članci i studije:
Melita Švob : Žrtve Židova Hrvatske u Auschwitzu.

Databasa o žrtvama Holokausta u Hrvatskoj sa 20.000 imena, se prema novom projektu Claims konferencije,  dopunjuje najnovijim podacima.

U ovom prilogu dajemo  preliminarne podatke o Židovima Hrvatske koji ubijeni u Auschwitzu u vrijeme Holokausta, povodom Dana sjećanja na Holokaust i oslobođenje logora Auschwitz.
1937 Kb HyperLink HyperLink

Melita Švob: Sefardska židovska općina u Zagrebu i Holokaust.

Predavanje održano na naučnom skupu u povodu 450 godišnjice dolaska Židova u Sarajevu. Istražena je prisutnost sefardskih Židova u Hrvatskoj i njihove vjerske i društvene organizacije te  sudbina u Holokaustu.


7874 Kb HyperLink HyperLink

Melita Švob Jewish religious population in Croatia 

Istraživanje,  na kojem je bio suradnik  dr. Tomislav Pejaković,  rađeno je u okviru projekta  Rothschild fundation Europe. Istraživani su svi popisi stanovništva u Hrvatskoj i Židovska populacija u njima obzirom na nacionalnu i vjersku pripadnost.

1870 Kb HyperLink HyperLink

Melita Švob: Holocaust survivors in Croatia

Projekt  Claims conferencije o osobama koje su preživjele Holokaust u Hrvatskoj. Postavljena je baza podataka ( u radu) sa 4.000 imena te sakupljena značajna dokumentacija  o njihovom životu, stradanjima u Holokaustu i  nakon njega.


5213 Kb HyperLink HyperLink

Melita Švob - Židovska populacija i popisi stanovništva

Predavanje na Shoa akademiji u Zagrebu. Prikazani su najnoviji rezultati istraživanja projekata Rothshild fundacije i Claims konferencije

7929 Kb HyperLink HyperLink

 Melita Švob -Adriatic sea Jewish port of salvages

predavanje održano na simpoziju u Dubrovniku analizira ulogu židovskih općina u zbrinjavanju i spašavanju brojnih izbjeglica koji su bježali pred nacizmom iz europskih zemalja i NDH

10150 Kb HyperLink HyperLink

Socijalna anketa u židovskim općinama

Social survey

koja je 2005 godine sprovedena u židovskim općinama Zagreb,Osijek, Split i Rijeka dala je veliki doprinos poznavanju problema židovske populacije starije ( 65 +) životnr dobi. Ta je anketa  pomogla socijalnom radu i rješavanju problema.

482 Kb HyperLink HyperLink

konferencija u Varšavi

U Varšavi je održana važna konferencija "Svjetske organizacije djece koja su preživjela Holokaust". Okupilo se preko 4oo učesnika iz svih strana svijeta i doneseni su važni zaključci, npr. o promjeni imena kojim se u organizaciju uključuju i nove generacije (djeca osoba koje su preživjele Holokaust)

8901 Kb HyperLink HyperLink

EUAS konferencija u Zagrebu 2012 godine


okupila je predstavnike evropskih organizacija i veliki broj preživjelih iz Hrvatske i susjednih zemalja. Bila su interesantna predavanja, diskusije, zaključci i posjeta Židovskom groblju u Đakovu.

8051 Kb HyperLink HyperLink

EUAS- European Association of Holocaust survivors

 

je važna organizacija koja okuplja Židove koji su preživjeli Holokaust i danas žive u Evropi.Ovo je pregled aktivnosti od prvih početaka u Pragu prije desetak godina.

3505 Kb HyperLink HyperLink
1234