Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

2.3.2011. 20:44
The Israel Journal of Foreign Affairs, 1, 2011
 

Časopis "The Israel Journal of Foreign Affairs" izdaje Israel Council on Foreign Relations,  u suradnji sa World Jewish Congress Research Institute.

Glavni urednik je dr. Laurence Weinbaum, a časopis izlazi tri puta godišnje na engleskom jeziku.
Sadržaj:
Middle East Currents:
Yoel Guzansky:
Tacit Allies: Israel and the Arab Golf States
Natalia Simanovsky: The Fayyad Plan and Its Implication for Israel
Julie Feinberg: The H8, the Middle East and Israel
Studies
Joel Fishman: Palestinian Incitement: The real "Deal Breaker"
Amichai Magen: Hybrid War and the Gulliverization" of Israel
Gerald M. Steinberg: NGOs,the UN , and the Politics of Human Rights in the Arab-Israeli Conflict
European Currents
Viviane Teitelbaum:
The Europe Veil Debate
Aharon Mor and Avraham Weber: Holocaust restitution: The end game?
Current Notes
Alexander J. Groth :
Henry Kissingwer and the Limits of Realpolitik
Retrospektives
Moshe Zimmermann:
the German Foreign Ministry and the Final Solution
Nadav Halevi: Trade, Aid and Economic Dependence: The Evolution of Israel's Foreign Economic Relations
Josef Govrin: Costa Rica's Forgotten UN Middle East Peace Iniciative
 
REVIEWS
LETTERS TO THE eDITOR

  

 

Arhiva vijesti

 Ožujak (March) 2011
Alex Oscar--predsjednik Židovske zajednice u Bugarskoj
Nova knjiga o žrtvama seksualnog nasilja u Holokaustu
Još o Liz Taylor
Jevrejski glas. Sarajevo, decembar 2010
Most, 1, januar/februae 2011
žalosna vijest
Lamed broj 4, April 2011
Novi lamed E
Ha-Kol, siječanj/veljača 2011
još jedan uspješni seniorski klub
Studija "Intolerance, Prejudice, Discrimination"
Purim u Domu
Izrael- glavni rabin Izraela i konverzije u dijaspori
Židovske organizacije za pomoć Japanu
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Razgovor s Amosom Ozom
Purimski karavan na Balkanu
Konferencija u Yad Vashemu o Holokaustu
Nove knjige u Yad Vashemu
Purim i Židovi u Iranu
Hitler vs. Stalin: Who Killed More?
Pritisak na Osiguravajuća društva da vrate novac Holokaust preživjelima
Otvoren je Memorijalen center na Holokaustot na Evreite od Makedonija
Novi Jevrejski pregled-mart 2011
Ivo Goldstein: Dvadeset godina samostalne Hrvatske
Biblioteka "Hrvatska povijest"
Knjiga "Europljani u izumiranju"
Amos Oz "Pantera u podrumu"
"Židovski Zagreb"
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
The Israel Journal of Foreign Affairs, 1, 2011
Nova knjiga: Pioneers of Jewish ethnography..
anti-semitizam u Srbiji?