Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

2.3.2011. 21:08
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
 

Izašla je nova knjiga Melite Švob " Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu" u izdanju   Istraživačkog i dokumentacijskog Centra CENDO i Židovske općine Zagreb, 2010.  Knjiga ima 300 stranica, 53 tablice i 98 slika odnosno grafikona.

Tisak M.A.K. Golden, grafički i kartografski prikazi Mr.sc Tomislav Pejaković, engleski  prijevod sažetka:Getruda Preis-Hur.
                                               Sadržaj
PREDGOVOR .................................................................................. I. UVOD I METODE ISTRAŽIVANJA ............................................
II. MIGRACIJE U HRVATSKOJ ....................................................
III. MIGRACIJE I DOLAZAK ŽIDOVA U HRVATSKU I ZAGREB
3.1. Edikt o toleranciji ..............................................................
3.2. Dozvole za naseljavanje ..................................................
IV. KRETANJE BROJA ŽIDOVA U HRVATSKOJ
U RAZDOBLJU 1857. - 2001. .......................................................
4.1. Popisi stanovništva 1900. i 1910. godine.........................
4.2. Židovi u popisima stanovništva 1921. i 1931. godine.......
4.3. Židovska populacija u židovskim općinama (gradovima) prema popisima stanovništva 1900.-2001. ...................
4.4. Židovi u popisima stanovništva Hrvatske nakon II. svjetskog rata ....................................................................
V. ŽIDOVI U ZAGREBU I POPULACIJA ZAGREBA ....................
5.1. Popis Židova u biskupskom Kaptolu .................................
5.2. Popis Židova u Gradecu ..................................................
5.3. Porijeklo židovskih obitelji u Zagrebu ...............................
5.4. Ženidbe i udaje ................................................................
5.5. Židovska imena ................................................................
5.6. Pravo na stjecanje nekretnina .........................................
5.7. Ortodoksna i sefardska židovska općina u Zagrebu ........
5.8. Pravo na obrt (zanimanja) ................................................
5.9. Aktivnost i zanimanja .......................................................
VI. KRETANJE BROJA ŽIDOVA U ZAGREBU U RAZDOBLJU 1857. - 2001.
6.1. Židovi u Zagrebu prema mjestu rođenja (1941.) ..............
6.2. Židovi u Zagrebu u popisima stanovništva nakon II.
svjetskog rata .................................................................
6.3. Dobno-spolna struktura ....................................................
VII. PROSTORNI RAZMJEŠTAJ ŽIDOVA U ZAGREBU 1900. – 2001. .....
VIII. SOCIOEKONOMSKA OBILJEŽJA ŽIDOVA I STANOVNIŠTVA ZAGREBA 2001. I 2005.GODINE ....................
8.1. Stanovništvo prema osnovi korištenja stana ....................
8.2. Kućanstva i obitelji ...........................................................
8.3. Stanovništvo prema ekonomskim obilježjima 2001 i 2006. .....
8.4. Obrazovanje i pismenost Židova ......................................
8.5. Zdravstveni problemi i fizička pokretljivost starijih osoba .
ŽAKLJUČNA RAZMATRANJA .................................................
CONCLUSION ..........................................................................
LITERATURA ............................................................................
IZVORI ......................................................................................
POPIS TABLICA .......................................................................
POPIS SLIKA ............................................................................
OBJAVLJENI RADOVI I ČLANCI O ŽIDOVIMA .......................
M. Švob: Židovi Hrvatske u antifašističkom otporu ................
M. Švob: Razvoj ženskih općih i židovskih dobrotvornih organizacija .................................
M. Švob: Nadrabin dr. Hinko Urbach, posljednji voditelj matičnih knjiga zagrebačke židovske općine .......
ZAHVALA ..................................................................................
BILJEŠKA O AUTORU.............................................................

  

 

Arhiva vijesti

 Ožujak (March) 2011
Alex Oscar--predsjednik Židovske zajednice u Bugarskoj
Nova knjiga o žrtvama seksualnog nasilja u Holokaustu
Još o Liz Taylor
Jevrejski glas. Sarajevo, decembar 2010
Most, 1, januar/februae 2011
žalosna vijest
Lamed broj 4, April 2011
Novi lamed E
Ha-Kol, siječanj/veljača 2011
još jedan uspješni seniorski klub
Studija "Intolerance, Prejudice, Discrimination"
Purim u Domu
Izrael- glavni rabin Izraela i konverzije u dijaspori
Židovske organizacije za pomoć Japanu
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Razgovor s Amosom Ozom
Purimski karavan na Balkanu
Konferencija u Yad Vashemu o Holokaustu
Nove knjige u Yad Vashemu
Purim i Židovi u Iranu
Hitler vs. Stalin: Who Killed More?
Pritisak na Osiguravajuća društva da vrate novac Holokaust preživjelima
Otvoren je Memorijalen center na Holokaustot na Evreite od Makedonija
Novi Jevrejski pregled-mart 2011
Ivo Goldstein: Dvadeset godina samostalne Hrvatske
Biblioteka "Hrvatska povijest"
Knjiga "Europljani u izumiranju"
Amos Oz "Pantera u podrumu"
"Židovski Zagreb"
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
The Israel Journal of Foreign Affairs, 1, 2011
Nova knjiga: Pioneers of Jewish ethnography..
anti-semitizam u Srbiji?