Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.3.2011. 15:50
Biblioteka "Hrvatska povijest"
 

U Biblioteci "Hrvatska povijest", koju uređuje prof.dr. Neven Budak (izdavači Barbat d.o.o. Zagreb i Leykam international.d.o.o Zagreb) publiciran je niz dragocjenih, visokostručnih i znanstvenih povijesnih knjiga:

 • Prapovijest hrvatskih zemalja (2010)
 • Povijest hrvatskih zemalja u antici ( 2001)
 • Povijest hrvatskih zemalja u srednjem vijeku (2010)
 • Hrvatska povijest u ranom novom vijeku (2007)
  sa slijedećim svescima:
 • HRVATSKA I SLAVONIJA U RANOM NOVOM VIJEKU;
 • HRVATSKO-SLAVONSKA VOJNA KRAJINA I HRVATI  POD VLAŠĆU OSMANSKOG CARSTVA U RANOM NOVOM VIJEKU; 
 • DALMACIJA, DUBROVNIK I ISTRA U RANOM NOVOM VIJEKU
 • Hrvatska povijest u 19.stoljeću (2009)
 • Hrvatska povijest u 20.stoljeću(2008)
 • Republika Hrvatska (2011)
  

 

Arhiva vijesti

 Ožujak (March) 2011
Alex Oscar--predsjednik Židovske zajednice u Bugarskoj
Nova knjiga o žrtvama seksualnog nasilja u Holokaustu
Još o Liz Taylor
Jevrejski glas. Sarajevo, decembar 2010
Most, 1, januar/februae 2011
žalosna vijest
Lamed broj 4, April 2011
Novi lamed E
Ha-Kol, siječanj/veljača 2011
još jedan uspješni seniorski klub
Studija "Intolerance, Prejudice, Discrimination"
Purim u Domu
Izrael- glavni rabin Izraela i konverzije u dijaspori
Židovske organizacije za pomoć Japanu
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Razgovor s Amosom Ozom
Purimski karavan na Balkanu
Konferencija u Yad Vashemu o Holokaustu
Nove knjige u Yad Vashemu
Purim i Židovi u Iranu
Hitler vs. Stalin: Who Killed More?
Pritisak na Osiguravajuća društva da vrate novac Holokaust preživjelima
Otvoren je Memorijalen center na Holokaustot na Evreite od Makedonija
Novi Jevrejski pregled-mart 2011
Ivo Goldstein: Dvadeset godina samostalne Hrvatske
Biblioteka "Hrvatska povijest"
Knjiga "Europljani u izumiranju"
Amos Oz "Pantera u podrumu"
"Židovski Zagreb"
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
The Israel Journal of Foreign Affairs, 1, 2011
Nova knjiga: Pioneers of Jewish ethnography..
anti-semitizam u Srbiji?