Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

15.3.2011. 17:14
Purim i Židovi u Iranu
 

Na www.chabad.org/library nalazi se članak: Reyna Simnegar " The Jews in Iran". U članku nas se podsjeća da se Židovi u Iranu  kontinuirano nalaze već 2.400 godina i da su poznati likovi iz židovske Biblije često živjeli ili prolazili kroz područje Irana.

Osobito se spominje grad Shushan (Susa) u kojemu je  živio i  prorok Danijel , a Shushan je također mjesto u kojem je živjela Estera, najviše slavljena perzijska heroina u židovskoj tradiciji. Kako piše u megili o Esteri, Estera i Mordehai su spasili Židove u 127 provincija pod kraljem Achashverom.

Članak, koji se nalazi u prilogu, detaljno opisuje povijest i običaje Židova u Iranu,da bi u poglavlju "Persian Jews Today" ( Perzijski Židovi danas pisalo:

U dekadama nakon Islamske revolucije 1979, pretpostavlja se da je 85% Židova koji su živjeli u Iranu ( preko 60.000) emigriralo u Izrael i Ameriku.

U Izraelu se danas nalazi najveća populacija iranskih Židova- više od 47.000 sa još 87.000 potomaka samo po paternalnoj (očinskoj) liniji i 65-70.000 potomaka po majčinskoj liniji (CBS Statistika 2008).

Kfar Saba je socijalni centar za perzijske Židove, dok su se mnogi naselili u Jeruzalemu, Netaniji i Tel-Avivu.

Imigracija u USA je "donijela"  cijele zajednice u obalne gradove najviše u Great Neck,New York i Los Angeles. U tim je zajednicama židovska tradicija održavana intenzivnije nego u imigranata u evropske zemlje.

Procjenjuje se da ima u Americi nekoliko desetaka tisuća Iranskih Židova , ali se ne zna da li će taj broj rasti. Asimilacija se rapidno povećava među mlađom generacijom Iranskih Židova....

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
članakmht428 Kb

 

Arhiva vijesti

 Ožujak (March) 2011
Alex Oscar--predsjednik Židovske zajednice u Bugarskoj
Nova knjiga o žrtvama seksualnog nasilja u Holokaustu
Još o Liz Taylor
Jevrejski glas. Sarajevo, decembar 2010
Most, 1, januar/februae 2011
žalosna vijest
Lamed broj 4, April 2011
Novi lamed E
Ha-Kol, siječanj/veljača 2011
još jedan uspješni seniorski klub
Studija "Intolerance, Prejudice, Discrimination"
Purim u Domu
Izrael- glavni rabin Izraela i konverzije u dijaspori
Židovske organizacije za pomoć Japanu
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Razgovor s Amosom Ozom
Purimski karavan na Balkanu
Konferencija u Yad Vashemu o Holokaustu
Nove knjige u Yad Vashemu
Purim i Židovi u Iranu
Hitler vs. Stalin: Who Killed More?
Pritisak na Osiguravajuća društva da vrate novac Holokaust preživjelima
Otvoren je Memorijalen center na Holokaustot na Evreite od Makedonija
Novi Jevrejski pregled-mart 2011
Ivo Goldstein: Dvadeset godina samostalne Hrvatske
Biblioteka "Hrvatska povijest"
Knjiga "Europljani u izumiranju"
Amos Oz "Pantera u podrumu"
"Židovski Zagreb"
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
The Israel Journal of Foreign Affairs, 1, 2011
Nova knjiga: Pioneers of Jewish ethnography..
anti-semitizam u Srbiji?