Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

16.3.2011. 22:44
Purimski karavan na Balkanu
 

Mladi izvođači iz raznih balkanskim zemalja -Bugarske,Grčke, Turske, Rumunjske, Srbije i Hrvatske organizirati će "Purim karavan"

tokom kojega će posjetiti sedam židovskih zajednica te će se zadržati u Bukureštu, Sofiji, Istambulu, Solunu, Beogradu i Temišvaru.

To je program kojega je razvio JDC zajedno sa evropskim židovskim zajednicama,  kako bi slavili židovske praznike (Purim,Pesah, Hanuku) svojim putujućim predstavama.

plesači u karavanu

To je jedna od mnogih inicijativa "JCC bez zidova" (JCC without walls) koja donosi židovsku kulturu i ljudima izvan tradicionalnih institucija zajednica,  u neke alternativne prostore kao kazalište, kafiće i na "ulice" za vrijeme orazničnih festivala.

Ove godine će u svakom od gradova odigrati predstavu "Diaspora and Continuity" koja je interaktivna i predstavlja borbu Židova da sačuvaju svoju religiju,tradiciju, kulturu i književnost koje su važne za njihovo preživljavanje.

U svakoj će zajednici bili će organizirana i izložba koja će naglasiti lokalne židovske povijesne digađaje.

O detaljima i učesnicama ovog karavana čitajte u priloženom članku.

  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
članakmht415 Kb

 

Arhiva vijesti

 Ožujak (March) 2011
Alex Oscar--predsjednik Židovske zajednice u Bugarskoj
Nova knjiga o žrtvama seksualnog nasilja u Holokaustu
Još o Liz Taylor
Jevrejski glas. Sarajevo, decembar 2010
Most, 1, januar/februae 2011
žalosna vijest
Lamed broj 4, April 2011
Novi lamed E
Ha-Kol, siječanj/veljača 2011
još jedan uspješni seniorski klub
Studija "Intolerance, Prejudice, Discrimination"
Purim u Domu
Izrael- glavni rabin Izraela i konverzije u dijaspori
Židovske organizacije za pomoć Japanu
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Razgovor s Amosom Ozom
Purimski karavan na Balkanu
Konferencija u Yad Vashemu o Holokaustu
Nove knjige u Yad Vashemu
Purim i Židovi u Iranu
Hitler vs. Stalin: Who Killed More?
Pritisak na Osiguravajuća društva da vrate novac Holokaust preživjelima
Otvoren je Memorijalen center na Holokaustot na Evreite od Makedonija
Novi Jevrejski pregled-mart 2011
Ivo Goldstein: Dvadeset godina samostalne Hrvatske
Biblioteka "Hrvatska povijest"
Knjiga "Europljani u izumiranju"
Amos Oz "Pantera u podrumu"
"Židovski Zagreb"
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
The Israel Journal of Foreign Affairs, 1, 2011
Nova knjiga: Pioneers of Jewish ethnography..
anti-semitizam u Srbiji?