Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

20.3.2011. 16:27
Židovske organizacije za pomoć Japanu
 

Sa stranice www.israel-infos.net  prenosimo članak:

Jewish organizations American and Israeli are participating in humanitarian aid to Japan (Američke i izraelske židovske organizacije sudjeluju u humanitarnoj pomoći Japanu).

Članak je napisao David Koskas.

JOINT (American Jewish Joint Distribution Committee) je poslao u novčanu pomoć u Japan da pomogne žrtvama potresa i tsunamija.

Američka Organizacija JDC je osnovana kako bi u više od 70 zemalja širom svijeta pomogla Židovskim zajednicama , ali također i ne-židovskim zajednicama koje su pogođene nesrećama.

Novčana pomoć je poslana Židovskoj zajednici u Tokiju,  koja je dobila mandat američke organizacije da pomoć podijeli lokalnim NGO organizacijama koje su uključene u pomoć žrtvama.

" za sada je to mali iznos , ali mi čekamo da vidimo koliko novaca možemo odvojiti od našeg budžeta" rekao je Judy Amit, koji je na čelu Odjela za internacionalni razvoj JDC-a.

Izraelski "Forum for international humanitarian assistance" ( IsraAID),  koji okuplja židovske i izraelske NGO  prganizacije i osigurava humanitarnu pomoć u svijetu, već je poslala mali tim koji će pomoći u spasiocima na mjestu traženja unesrećenih.

Izraelska organizacija ZAKA, koja je često prisutna na području napadanja , kako bi pomogla u rekonstrukciji tijela žrtava, ali  sudjeluje i  u internacionalnim misijama pomoći, također planira poslati svoj tim u Japan.

A Francuske Židovske organizacije? (pita autor članka)

  

 

Arhiva vijesti

 Ožujak (March) 2011
Alex Oscar--predsjednik Židovske zajednice u Bugarskoj
Nova knjiga o žrtvama seksualnog nasilja u Holokaustu
Još o Liz Taylor
Jevrejski glas. Sarajevo, decembar 2010
Most, 1, januar/februae 2011
žalosna vijest
Lamed broj 4, April 2011
Novi lamed E
Ha-Kol, siječanj/veljača 2011
još jedan uspješni seniorski klub
Studija "Intolerance, Prejudice, Discrimination"
Purim u Domu
Izrael- glavni rabin Izraela i konverzije u dijaspori
Židovske organizacije za pomoć Japanu
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Razgovor s Amosom Ozom
Purimski karavan na Balkanu
Konferencija u Yad Vashemu o Holokaustu
Nove knjige u Yad Vashemu
Purim i Židovi u Iranu
Hitler vs. Stalin: Who Killed More?
Pritisak na Osiguravajuća društva da vrate novac Holokaust preživjelima
Otvoren je Memorijalen center na Holokaustot na Evreite od Makedonija
Novi Jevrejski pregled-mart 2011
Ivo Goldstein: Dvadeset godina samostalne Hrvatske
Biblioteka "Hrvatska povijest"
Knjiga "Europljani u izumiranju"
Amos Oz "Pantera u podrumu"
"Židovski Zagreb"
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
The Israel Journal of Foreign Affairs, 1, 2011
Nova knjiga: Pioneers of Jewish ethnography..
anti-semitizam u Srbiji?