Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.3.2011. 20:51
Lamed broj 4, April 2011
 

Izašao je novi Lamed, kojeg uređuje Ivan Ninić, i ponovno nas obogaćuje svojim dragocjenim prilozima.

Sadržaj

Milan Koljanin
Druga misija dr Davida Albale u Sjedinjenim Američkim Državama 1939-1942. godine (1)

Slavica Garonja Radovanac
Ka evropskom romanu -ANA ŠOMLO: MILENINA PISMA KAFKI

Adam Zagajevski
NAŠA EVROPA

Teodor Kovač 

HOLOKAUST I NJEGOVO ZNAČENJE
Zavod za udžbenike, Beograd 2010.
Ovaj udžbenik napisali su Jisrael Gutman i Haim
Šacker i prvi je sa tom temom na srpskom jeziku.
Knjigu su uspešno prevele s hebrejskog originala Ana
Šomlo i Ela Krstić Objavljen je prošle godine, a
izdavač je Zavod za udžbenike u Beogradu.

Jasna Šami

LJUBAV KAO MONADA
Odlomak iz knjige Mistika i“ mistika”
Plima, Ulcinj, 2010.

  

 

Arhiva vijesti

 Ožujak (March) 2011
Alex Oscar--predsjednik Židovske zajednice u Bugarskoj
Nova knjiga o žrtvama seksualnog nasilja u Holokaustu
Još o Liz Taylor
Jevrejski glas. Sarajevo, decembar 2010
Most, 1, januar/februae 2011
žalosna vijest
Lamed broj 4, April 2011
Novi lamed E
Ha-Kol, siječanj/veljača 2011
još jedan uspješni seniorski klub
Studija "Intolerance, Prejudice, Discrimination"
Purim u Domu
Izrael- glavni rabin Izraela i konverzije u dijaspori
Židovske organizacije za pomoć Japanu
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Razgovor s Amosom Ozom
Purimski karavan na Balkanu
Konferencija u Yad Vashemu o Holokaustu
Nove knjige u Yad Vashemu
Purim i Židovi u Iranu
Hitler vs. Stalin: Who Killed More?
Pritisak na Osiguravajuća društva da vrate novac Holokaust preživjelima
Otvoren je Memorijalen center na Holokaustot na Evreite od Makedonija
Novi Jevrejski pregled-mart 2011
Ivo Goldstein: Dvadeset godina samostalne Hrvatske
Biblioteka "Hrvatska povijest"
Knjiga "Europljani u izumiranju"
Amos Oz "Pantera u podrumu"
"Židovski Zagreb"
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
The Israel Journal of Foreign Affairs, 1, 2011
Nova knjiga: Pioneers of Jewish ethnography..
anti-semitizam u Srbiji?