Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

29.3.2011. 12:10
Jevrejski glas. Sarajevo, decembar 2010
 

Eli Tauber-Lelo, odgovorni urednik piše članak: Volite li Jevrejski glas" u kojem na kraju pita :

" TREBA LI DA PRESTANEMO IZLAZITI PA DA NEKO UPITA ŠTA SE TO DESILO??! JA, ETO O PROBLEMIMA "JEVREJSKOG GLASA", A VI?!

No i ovaj je broj, kao uvijek,  pregled  je značajne aktivnosti zajednica u Bosni i Hercegovini, koncipiran kao mozaik velikih i malih vijesti:

Osuda vandalizma- kukasti krst na sinagogi u Doboju; Osnovna škola "Vuk Karadžić" Višegrad, Bogatstvo naše različitosti -osnovna škola Ilidža; U Zavidoviću zahvaljuju župniku (očuvanje groblja); Digitalizacija kulturne baštine nacionalnih društava;Slikanje kao izazov; Proslava Hanuke u Doboju. Iz aktivnosti "Bohorete"; Sarajevski Sefardi kao bečki "Most između Istoka i zapada"; Njihovi tragovi; Boris Kožemjakin : Susret za budućnost- Limmud Keshet ex-Yu; Boro Kontić: Najnovija knjiga Elija Taubera: Jevrejska štampa u Bosni i Hercegovini 1900-2011-Svijet kojeg više nema; Eli Tauber: Hanuka linda sta aki; Avram Pinto: Nešto o Jevrejima u Bihaću; Pavle Kaunitz: Viktor Tausk -Frojdov učenik i "žrtva"; Uloga Franjevaca u spriječavanju Holokausta- Holokaust u Bosni i Hercegovini. Prilozi;
 Eli Tauber: kako sam mogao izgubiti šabat; NadaČasović:O stanu,kući i još nečemu;Aida Hajro: Odnos tradicije i savremenog u arhitekturi Sarajevo:Stari jevrejski hram (Il kal Grando); Bejahad 2011: Natječaj za projekte i natječaj za kratku priču "Simha Kabiljo"; Eli Tauber: Jevrejsko-španski jezik u Bosni i Hercegovini (radovi);Rezultati nagradnog konkursa
SJOS : Lične vesti

  

 

Arhiva vijesti

 Ožujak (March) 2011
Alex Oscar--predsjednik Židovske zajednice u Bugarskoj
Nova knjiga o žrtvama seksualnog nasilja u Holokaustu
Još o Liz Taylor
Jevrejski glas. Sarajevo, decembar 2010
Most, 1, januar/februae 2011
žalosna vijest
Lamed broj 4, April 2011
Novi lamed E
Ha-Kol, siječanj/veljača 2011
još jedan uspješni seniorski klub
Studija "Intolerance, Prejudice, Discrimination"
Purim u Domu
Izrael- glavni rabin Izraela i konverzije u dijaspori
Židovske organizacije za pomoć Japanu
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Razgovor s Amosom Ozom
Purimski karavan na Balkanu
Konferencija u Yad Vashemu o Holokaustu
Nove knjige u Yad Vashemu
Purim i Židovi u Iranu
Hitler vs. Stalin: Who Killed More?
Pritisak na Osiguravajuća društva da vrate novac Holokaust preživjelima
Otvoren je Memorijalen center na Holokaustot na Evreite od Makedonija
Novi Jevrejski pregled-mart 2011
Ivo Goldstein: Dvadeset godina samostalne Hrvatske
Biblioteka "Hrvatska povijest"
Knjiga "Europljani u izumiranju"
Amos Oz "Pantera u podrumu"
"Židovski Zagreb"
Melita Švob: Židovska populacija u Hrvatskoj i Zagrebu
The Israel Journal of Foreign Affairs, 1, 2011
Nova knjiga: Pioneers of Jewish ethnography..
anti-semitizam u Srbiji?