Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.4.2011. 18:32
Održan je sastanak Izvršnog odbora CENDA
 

Održan je sastanak Izvršnog odbora CENDA ( prilog)
Istraživački i dokumentacijski centar CENDO
Zagreb, Palmotićeva 16
Sastanak Izvršnog Odbora
4 travnja 2011
Prisutni: dr. Jelica Polak-Babić, Bjanka Auslender, Mira Hadji-Ristić i Melita Švob. Odsutni dr. Renee Weisz-Maleček: dobila izvještaj i pismeno ga prihvatila.
Dnevni red :
1) Izvještaj o radu Cenda
2) Novi projekti Cenda
3) Odnos za ŽOZ
Ad 1) podnesen je Izvještaj o radu Cenda, koji je i pripremljen u pisanom obliku.
Odbor je prihvatio Izvještaj nakon diskusije
Ad 2) Projekti Cenda:

«Židovske općine» (Claims) u toku
«Edukacija o Holokaustu» (predložen Rotschild fundaciji)
Taj bi projekt omogućio da se arhiv, baze, katalozi, dokumentacija, publikacije i panoi za izložbe, koji se nalaze u fundusu Cenda, koriste za edukaciju o Holokaustu- u suradnji sa Udrugom Holokaust preživjelih i Židovskom općinom.
Odbor je prihvatio ovu inicijativu
Ad 3) Odnos sa ŽOZ
CENDO je samostalna istraživačka organizacija koja se financira iz projekata i registrirana je kao Znanstvena udruga Ministarstva znanosti. ŽOZ je jedan od osnivača Cenda uz JDC i Claims konferenciju.
Odbor je zakjučio da je potrebno prihvatiti inicjativu ŽOZa za reguliranje odnosa i suradnju.

  

 

Arhiva vijesti

 Travanj (April) 2011
Oskarovac Branko Lustig u Auschwitzu-proslava bar Mitzvah
Židovska općina Rijeka i projekt " Il caso Palatucci"
Jom Hašoa
Nova knjiga-Zbornik partizanske gimnazije
Novi Omanut, broj 103, siječanj-veljača 2011
Esther Gitman: When Courage Prevailed
Nove knjige- Allgenerations
Studija Kultura,Turizam, Interkulturalizam
Časopis The Hidden Child Newsletter
Jevrejski pregled 4/2011
nova knjiga
Komemoracija u Jasenovcu
Novi časopis Claims konferencije
Izložba "last folio" o stradalima u Slovačkoj
Restitucija u Izraelu
Otvorena izložba Nevenke Lovrić-Baruh
Predavanje o logoru "Sajmište"
Predavanje profesora Žmegača
Obavijesti
Novi broj časopisa "Mishpocha"
opet rođendani
Sastanak u Bizovačkim toplicama
Opatija 2011
Diskusija o fondovima za osobe koje su preživjele Holokaust
Koncert u povodu Dana Holokausta
Exodus ( na moderni način)
Novosti iz Claims konferencije
Promocija knjige: Sudbina obitelji Meijer
Novi projekt ENRI o istraživanju Holokausta
Govor Meir Lau , glavnog rabima u Izraelu
Održan je sastanak Izvršnog odbora CENDA
Govor Pape Ivana II o Holokaustu u Yad Vashemu
Elie Wiesel o Holokaustu
Amos Oz "Iznenada u dubini šume"