Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.5.2011. 23:57
Istraživanje u Izraelu o obilježavanju Holokausta
 

81% : Shoah survivors treated badly

81% ispitanika u Izraelu  smatra da se loše odnosi prema  Holokaust preživjelima

Friday, May 6, 2011 , By Ynet

U Izraelu je provedeno istraživanje (Ynet and the Yesodot Center for Torah and Democracy) kako se obilježava Dan Holokausta i Heroizma (Holocaust and Heroism Remembrance Day). Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku odrasle populacije u Izraelu.

Rezultati su pokazali da je većina Izraelaca zadovoljna načinom na koji država Izrael komemorira uspomenu na ubijene Židove u Evropi.Također smatraju da je očuvan dignitet osoba koje su preživjele Holokaust i da su školske posjete Poljskom koncentracijskom logoru korisne.

Među religioznim Židovima prevladava mišljenje da se taj dan treba "unaprijediti" tako da bude dan posta i molitve.

Drugo postavljeno pitanje bilo je" Smatrate li da se školski izleti u Poljsku važni?

73% je odgovorilo da su vrlo važni, 18% da su donekle važni, a samo je 7% je reklo da su malo ili uopće nisu važni. U religioznim/haredi dijelovima  signifikantna većina smatra da su izleti veoma važni.

Konačno je ispitanicima ponuđeno četiri načina  (odgovora) kako da sačuvaju memoriju na Holokaust u židovskom narodu i zatraženo je da izaberu jednu ili više opcija.

77% smatra da država mora više ulagati u edukaciju, 66%  preferiora da druga generacija Holokaust preživjelih pojača značenje strahota Holokausta,45% vjeruje da se kreativni način  sjećanja može naći na internetu , a 11,5%  smatra da Holocaust Remembrance day treba biti dan posta i molitve.

Posljednje mišljenje da dan Holokausta ima "ujedinjujuću" prirodu  je poduprlo samo  24% židovskih stanovnika Izraela, a većina tih se nalazi među religioznim i haredi stanovnicima ( 52%).

Većina  izraelskih građana (prema ispitivanju), vjeruje da se Holokaust preživjele ne respektira na način na koji oni to zaslužuju. ( kaže Shosi Becker, direktor Yesodota ) . U svijetlu  toga kako je  njihov humani dignitet  oštećen u Holokaustu, to je zabrinjavajući rezultat.

Holokaust preživjeli su vrlo stari ljudi i zato država mora brinuti o njihovim potrebama za njegom i liječenjem . Upravo briga o preživjelima biti će, sama po sebi, važan način komemoracije Holokausta.

"Beyond the memory of the Holocaust, Holocaust Day can be a uniting day which emphasizes the special Jewish fate, but also the importance of human dignity and the values of democracy.

"The survey also calls on the educational system to do more to preserve the memory of the Holocaust. Large parts of the public view education as the main element capable of preserving the memory of the Holocaust among the Jewish people for generations."

  

 

Arhiva vijesti

 Svibanj (May) 2011
Promocija "Zbornika partizanske gimnazije"
Šavot, Shavout
Mostarsko proljeće i Or haŠemeš
sretan rođendan
Projekt Hearth za povrat imovine
Antisemitizam u Evropi
Komemoracija u Čakovcu
predsjednik Barack Obama u Varšavi
Istraživanje u Izraelu o obilježavanju Holokausta
važna obavijest
nagrada Elie Wieselu
Smotra pjevačkih zborova
Predstavljanje knjige dr.Snješke Knežević
Što je "Respektabilni Anti-Semitizam"?
veterani
nagrada za znanost u Izraelu
Otvoren 5.Festival židovskog filma
Ha-Kol, broj 119, ožujak-travanj 2011
Radna posjeta Jevrejskom istorijskom muzeju
Susret predstavnica ženskih sekcija
konferencija o židovskoj štampi
JDC dokumentacija na internetu
Važna konferencija Svjetske organizacije Holokaust preživjelih
Suradnja sa Studijskim centrom za socijalni rad
prenosimo sa WEB stranice www.zoz.hr
Himna Izraela- u čast 63.rođendana
Novi Omanut-ožujak-travanj 2011
Ruah Hadaša, novi broj
Promocija knjige "Princ Nene"
Lamed broj 5/ Maj 2011
Jevrejski glas, Sarajevo, travanj 2011
Veliki gubitak
Gallupova anketa
Yad Vashem- program za Holocaust Remembrance Day
Proslava u Izraelu