Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.9.2011. 21:48
osnovana Židovska zajednica Crne Gore
 

Prenosimo sa stranice
www.elmundosefarad.wikidot.com  ( nova adresa) slijedeći tekst:

Osnovana Jevrejska zajednica u Crnoj Gori

PODGORICA – U Crnoj Gori je osnovana Zajednica Jevreja, koja će funkcionisati kao dobrovoljna, samostalna, demokratska, nestranačka organizacija čiji je osnovni cilj očuvanje i njegovanje tradice i običaja jevrejskog naroda i jevrejskog nacionalnog identiteta.

 

Zajednica okuplja osobe sa prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori, koje po porijeklu, nacionalnosti, kulturi ili jeziku pripadaju jevrejskom narodu, potvrđeno je Pobjedi iz tog udruženja.

 

Osnivačka skupština tog udruženja održana je u Herceg Novom, a za prvog predsjednika Zajednice izabran je Jaša Alfandari, dok je za sekretara izabrana Đina Lazar.

Zajednica će u okviru svojih mogućnosti, djelovati na stvaranju uslova za upoznavanje i upražnjavanje jevrejske vjere za sve članove i prijatelje tog udruženja. U okviru humanitarnog i socijalnog rada organizovaće se aktivnost ‚cedaka‘ na principima jevrejske solidarnosti - dodaje se u saopštenju.

Jedan od ciljeva Udruženja je i suprotstavljanje asimilaciji jevrejske zajednice, uz poštovanje vjerskih, nacionalnih i etničkih prava, tradicija i kultura drugih naroda, suprotstavljanje antisemtizmu, rasnoj netrpeljivosti i svakom obliku mržnje i diskriminacije.

Poseban prioritet Zajednica će imati prema očuvanje sjećanja na Holokaust i edukacija mladih o istoriji i stradanju jevrejskog naroda, kroz obrazovni sistem Crne Gore - navodi se u saopštenju.

  

 

Arhiva vijesti

 Rujan (September) 2011
Most- specijalno izdanje
Novi Omanut- rujan-listopad 2011
Shana tova umetuka
Sastanak lidera židovskih zajednica
Izrael- koliko je religioznih i "tradicionalista"
klub seniora
UN Govor predsjednika Netanyahu-a
čestitka veleposlanika države Izrael
Lamed -List za radoznale broj 10, Oktobar 2011
Jevrejski pregled, septembar 2011
Govor predsjednika USA u Ujedinjenim narodima
Sretna Nova godina 5772
rabini u posjeti Albaniji i Crnoj Gori
ponovno na spomeniku u Poljskoj "svastika"
WEB stranica Izraelske ambasade u Hrvatskoj
In memoriam
Prekrasan izlet u Samobor
Poziv na Limmud Keshet
prenosimo sa stranice Yad Vashema
sastanak Ženske sekcije
Židovi Kosova
osnovana Židovska zajednica Crne Gore
izvanredni " Dan otvorenih vrata" u Židovskoj općini Zagreb
svastika na spomenuiku žrtvama Holokausta u Poljskoj
Mediji o konferenciji u Varšavi
Program kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael za
Okrugli stol o arhivima i matičnim knjigama
Izašao je novi Lamed-E
Novi Omanut, spanj-kolovoz, 2011
Jevrejski pregled, 7/8 2011