Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.9.2011. 17:33
Izrael- koliko je religioznih i "tradicionalista"
 

prenosimo i prevodimo sa  http://www.israelnationalnews.com

58 Percent of Jewish Israelis are Religious or 'Traditionalist'

58% Židova u Izraelu su religiozni ili "tradicionalisti"
By Gil Ronen
First Publish: 9/26/2011, 3:26 PM

Census stats: 33 percent of Jews are religious, another 25 percent see themselves as "traditionalist but not so religious."
Popis stanovništva ( census) je pokazao da je 33% Židova religiozni, 25% se smatra " tradicionalistima ali ne tako religioznima",

A clear majority of Israeli Jews see themselves as religious or 'traditional,' according to newly released data from the Central Bureau of Statistics (CBS). Prema novim podacima Centralnog ureda za statistiku ( CBS) jasna većina Židova u Izraelu vidi sebe kao religiozne ili kao tradicionalne"

 

 Eight percent of Jews define themselves as hareidi, 12 percent as religious, 13 percent as religious traditionalists, 25 percent as "traditionalists who are not so religious" and the remaining 42 percent as non-religious or secular. 8% se definira kao "hareidi", 12% su religiozni, 13%  su religiozni tradicionalisti, 25%  su trandicionalisti koji nisu tako religiozni" i ostatak od  42% su sekularni ili nisu religiozni.

 

The statistics released for the approaching Rosh Hashanah relate to the end of 2010. At that time, the Israeli population numbered 7,797,400 people, of whom 5,874,300 are Jews, comprising 75.4 percent, and 1,600,100 are Arabs, comprosing 20.5 percent of the total. Another 318,000 are neither Jews nor Arabs (Druze, Circassian etc.). Statistički podaci koji su objavljeni povodom dolazeće Rosh Hashanah se odnose na kraj 2010. godine. U to vrijeme je izraelska populacija broji la 7,797.400 osoba, od kojih su 5,874.300 bili Židovi (75,4%),  a 1,600.100  Arapi (20,5%). Ostalih 318.000 nisu ni Židovi ni Arapi (Druzi,  "Circassian" itd.)

About 217,000 foreign laborers were not included in the population total.Oko 217.000 stranih radnika nije uključeno u  istraživanu ukupnu populaciju.

 

The general population is rising at about 1.9 percent annually, as it has been for the past eight years. The Jewish population is growing by 1.7 percent annually, while the Muslim population is increasing by 2.5 percent each year. Ukupna populacija se povećava za oko 1,9% godišnje u posljednjih 8 godina. Židovska populacija se godišnje povećava za 1.7%, dok se muslimanska populacija povećava za 2,5% svake godine.

Jews are marrying later every year: About 64.4 percent of male Jews aged 25-29 are still unmarried, as are 45.5 percent of the women in that age range. In the year 2000, these numbers were 54 percent and 38.1 percent, respectively.
Among Muslims, 43.5 percent of men and 19 percent of women in this age group are unmarried.  Židovi se žene svake godine sve kasnije. Oko 64,4% muškaraca starosti 25-29 godina je još neoženjeno, a to je i 45,5% žena u toj starosnoj dobi. U 2.000. godini taj je broj bio 54% za muškarce i 38,1% za žene.

Među Muslimanima u toj starosnoj grupi je 43,5% muškaraca i 19% žena neoželjeno(neudato).


  

 

Arhiva vijesti

 Rujan (September) 2011
Most- specijalno izdanje
Novi Omanut- rujan-listopad 2011
Shana tova umetuka
Sastanak lidera židovskih zajednica
Izrael- koliko je religioznih i "tradicionalista"
klub seniora
UN Govor predsjednika Netanyahu-a
čestitka veleposlanika države Izrael
Lamed -List za radoznale broj 10, Oktobar 2011
Jevrejski pregled, septembar 2011
Govor predsjednika USA u Ujedinjenim narodima
Sretna Nova godina 5772
rabini u posjeti Albaniji i Crnoj Gori
ponovno na spomeniku u Poljskoj "svastika"
WEB stranica Izraelske ambasade u Hrvatskoj
In memoriam
Prekrasan izlet u Samobor
Poziv na Limmud Keshet
prenosimo sa stranice Yad Vashema
sastanak Ženske sekcije
Židovi Kosova
osnovana Židovska zajednica Crne Gore
izvanredni " Dan otvorenih vrata" u Židovskoj općini Zagreb
svastika na spomenuiku žrtvama Holokausta u Poljskoj
Mediji o konferenciji u Varšavi
Program kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael za
Okrugli stol o arhivima i matičnim knjigama
Izašao je novi Lamed-E
Novi Omanut, spanj-kolovoz, 2011
Jevrejski pregled, 7/8 2011