Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.12.2011. 19:16
ravnopravnost žena u Izraelu
 

prenosimo i u cijelosti  prevodimo

Netanyahu: Equality between women and men in Israel must remain absolute


PM speaks at award ceremony commemorating the fight against human trafficking, saying that exclusion of women is a 'minor phenomenon' that contradicts Jewish traditions.

By Barak Ravid
Tags: Jerusalem Benjamin Netanyahu Shimon Peres 

 
Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke out Monday against the recent attempts at excluding women from the public sphere on the part of the ultra-Orthodox, saying that “equality between men and women is absolute – that is how it has always been, and that is how it will continue.”

Premijer Benjamin Netanyahu je u ponedjeljak u svom govoru,  u povodu nedavnih napora dijela ultraortodoksa da se žene isključe iz javnog života, kazao " jednakost između muškaraca i žena je apsolutna- to je uvijek bilo i tako će se nastaviti".


Netanyahu, who along with President Shimon Peres spoke at an award ceremony commemorating the fight against human trafficking, added that the exclusion of women is a “minor phenomenon” that contradicts Jewish traditions, yet exists among the ultra-Orthodox community.

Netanyahu, koji je zajedno sa Šimonom Peresom govorio na  ceremoniji dodjele  nagrade za borbu protiv trgovine ljudima, dodao je  da je isključivanje žena problem koji je u kontradikciji sa židovskom tradicijom, ali još uvijek postoji u ortodoksnoj zajednici.

 
During his speech, Peres said that “any kind of discrimination constitutes a fatal error that must be corrected immediately.” Peres referred to the recent controversy over several Jerusalem bus routes which have remained segregated by gender in contravention with Supreme Court rulings added that if a man does not want to get on a bus because women are present, “he does not have to – no one is forcing him.”

U svom govoru Peres je rekao " svaka diskriminacija stvara fatalnu pogrešku koja se mora odmah ispraviti" . Peres je govorio o suvremenoj suprotnosti  u nekoliko autobusnih linija u Jeruzalemu, uu kojima je ostala spolna segregacija,  u suprotnosti sa  pravilom Vrhovnig suda-  ako muškarac ne želi uči u autobus u kojemu su žene, on to ne treba i nitko ga ne treba prisiljavati.

The leaders’ speeches come in the wake of other recent attempts to exclude or boycott women in the Israeli public sphere. In October, following orders from IDF rabbis, female soldiers were asked to leave the central event and had to celebrate in a separate area during the traditional dancing that marks the end of the Simhat Torah holiday.

Govor lidera je došlo u jeku drugih skorašnjih napora da se isključe ili bojkotiraju žene u izraelskoj javnoj sferi. U oktobru, nakon odredbi IDF rabina,  od žena vojnika je traženo da napuste centralni događaj i da trebaju slaviti u odvojenoj prostoriji u toku tradicionalnog plesa koje označana završetak praznika Simhat Tora. 

The speech also comes on the heels of an agreement signed earlier this week between dozens of Sderot businesses and a religious organization, in order to guarantee that all employees dress modestly.

Govor je također došao u vrijeme sporazuma,  potpisanog ranije ovog tjedna,  između desetak Sderot biznisa i religioznih organizacija,  da  garantiraju da su svi službenici  "umjereno" obučeni.

  

 

Arhiva vijesti

 Prosinac (December) 2011
protest Jevrejskih opština Srbije
nova kniga predsjednika Evropskog židovskog kongresa Moshe Kantora
"Košer" autobusne linije u Jeruzalemu
Židovi na Islandu
Menora u Zagrebu
Novi broj časopisa Ha-Kol (studeni/prosinac 2011)Izašao je novi broj časopisa Ha-Kol- glasila
Predsjednik Tadić na proslavi Hanuke
iz Yad Vashema
proslava Hanuke širom svijeta
In memoriam Vaclav Havel
proslava Hanuke
Sretan rođendan Gizela
sretne Hanuka praznike
Židovi na Gibraltaru
Jevrejski Pregled, Beograd ,Decembar 2011
Novi broj Ruah Hadaša
Predstavkljanje knjige Predraga Matvejevića
je li Židovstvo uvijek bilo poznato po majci?
ravnopravnost žena u Izraelu
sretan rođendan Bjanki Auslender
Cafe Europe fond
Nobelova nagrada za mir
Predsjedenik Obama i Hanuka
Uspješna Ženska sekcija
Promocija knjige Hanne Krall
Monopoli-antisemitska igra neonacista
Što se događa u komi
Osnovan Task -force za borbu protiv antisemitizma
Židovi u Mađarskoj i Židovi u Poljskoj
Svastike na židovskomm groblju na Kosovu
Mješoviti brakovi u dijaspori
židovska populacija 2010 godine
preporuka
Njemačka potpora Židovskim zajednicama
državne nagrade za znanost dodijeljene u 2011 godini