Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.5.2012. 20:10
Praznik Šavot
 

Shavuot commemorates the single most important event in Jewish history ? the giving of the Torah at Mount Sinai.


Šavot obilježava jedinstveni važni događaj u židovskoj povijesti- davanje Tore na brdu Sinaj.


Šavot je kulminacija nakon sedam tjedana "brojanja Omera" nakon Pesaha. Prije tri milenijuma, nakon što su napustili Egipat ( u noći Pesaha) Židovi su putovali sinajskom pustinjom i cijeli je židovski narod - 3 milijuna muškaraca, žena i djece- direktno iskusio  otkriće Božje."Bog nam je govorio posredstvom vatre, čuli ste njegove riječi, ali ga niste vidjeli, samo čuli. Govorio je o Savezu, davao uputstva kako da se držite 10 zapovijedi, koje je upisao na dvije kamene ploče" ( Deut. 4:12-13)


Dobivanje Tore je događaj od posebne važnosti koji je zauvijek označio židovsku naciju  jedinstvenim karakterom, vjerom i sudbinom.


 I  nakon 3.3oo godina od toga događaja, ideali Tore- monoteizam, pravda i odgovornost su postali moralna osnova za zapadnu civilizaciju.


Za praznik Šavot vrijedi većina zabrana kao za šabat- ne voziti, ne pisati itd. Iznimka je da se može pripremati hrana ( kuhati) . U Izraelu Šavot traje jedan dan,  a u dijaspori dva dana. 


U sinagogi,  na službi na Šavot ujutro,  se čita knjiga o Ruth .

  

 

Arhiva vijesti

 Svibanj (May) 2012
Proslava "Dana Jeruzalema"
konferencija EUAS-a u Zagrebu
nagrada za židovske umjetnike
Posjeta umjetnici Veri Dajht-Kralj
YAD VASHEM I FRANCUSKE ŽELJEZNICE POTPISALE SPORAZUM
BELGIJA I iZRAEL - INCIDENT KOD RUKOVANJE MINISTARA
Edukacija o Holokaustu, Čakovec
Jevrejski glas, mart 2012, br. 52
Evropski židovski kongres - sastanak u Pragu
Ha-Kol, ožujak/travanj 2012
Židovska općina u Osijeku za grad Osijek
Oskvrnut spomenik Wallenbergu u Budimpešti
Praznik Šavot
protesti haredi ortodoksa protiv interneta
Česi i Izrael
Židovski kongres traži mjere za zaštitu Židova u Evropi
antisemitizam na Facebook stranici
Mađarska i Židovi
Grčka i Židovi
Situacija u židovskoj zajednici u Belgiji
Novi francuski predsjednik i antisemitizam
glorifikacija suradnika nacista u Litvi
Ana Frank i tura po Amsterdamu
Mladi "haredi" žele studirati
Austrija komemorira oslobođenje logora MaUthausen
incident u Njemačkoj
sretan rođendan Branka
Židovska majka u Holokaustu
Evropski židovski kongres (EJC) i izbori u Francuskoj
važne institucije i izvori podataka
anti-Semitizam u Češkoj
OTKRIVAJU SE NOVA GETA IZ VREMENA hOLOKAUSTA
Proslava " lag be Omer" u Izraelu
JDC novosti
Izrael
Ženska sekcija
o židovskom plesu
židovska zajednica u Grčkoj zabrinuta rezultatima iizbora
da li su Židovi "rasa"
Židovski kongres u povodu izbora u Francuskoj i Grčkoj
Kladovo 2o12
Mishpocha, spring 2012
Štampanje knjige "Mein Kampf" u Njemačkoj
1.maj u Izraelu
Arhivi iz Dahau logora
Lamed 5- svibanj 2012