Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.6.2012. 20:23
Zakoni u USA koji olakšavaju traženje od osiguravajućih kompanija
 

Help for Holocaust victims

Two bills in Congress could remove roadblocks faced by those who bought insurance to protect themselves and their families against the Nazis.

June 15, 2012


 Pomoć žrtvama Holokausta

Dva zakona donesena u Kongresu mogu otkloniti poteškoće sa kojima su se susretali oni koji su imali osiguranja,  kako bi zaštitili sebe i svoje obitelji protiv nacista.


In Europe, as the Nazis rose to power, many Jews tried to protect themselves and their families financially by purchasing life insurance policies, annuities, even dowry policies.


U Evropi , kako su nacisti dolazili na vlast, mnogi Židovi su nastojali zaštiti financijski sebe i svoje obitelji uplatom životnih osiguravajućih polica, anuiteta ili "dowry" (miraz?) policama.


Dekadama nakon II. svjetskog rata bilo je posebno teško dobiti isplatu tih polica- osobito teško onda  kada su preživjeli i njihovi nasljednici ostali bez cijele imovine, uključujući i obiteljske dokumente- to je bio dio velikog izazova kako kompenzirati one koji su stradali od ruku nacista.

Dva zakona u Kongresu pomoći će obiteljima da povrate novac koji im je dugo bio osporavan. Oni su zaslužili to odobrenje....
  

 

Arhiva vijesti

 Lipanj (June) 2012
povrat posuđenih baraka iz Auschwitza - spor između muzeja Holokausta
U Slovačkoj je izdan novčić u čast poznatog rabina
natječaj ljepote za Holokaust preživjele
Hillary Clinton poziva Latviju da vrati židovsku imovinu
alija-imigracija u Izrael u laganom padu
Izrael otkazao dolazak Mađaru koji poštuje nacističke simpatizere
muzej u Šangaju-uspomena na židovske izbjeglice
Uhićeni su krivci koji su " vandalizirali" Yad vashem
konferencija o otetim židovskim umjetninama
Novi Omanut , svibanj-lipanj 2012
Konferencija u Zagrebu- zahvale učesnika
"Smartphone" - vodič kroz židovska groblja u Berlinu
Konferencija o antisemitizmu u Brusselsu
Zakoni u USA koji olakšavaju traženje od osiguravajućih kompanija
Putin dolazi u Izrael i Jordan
Ostavka ministra u Latviji-pitanje povratka imovine
Komemoracija u Jadovnom
The Israel Journal of Foreign Affairs VI/2 2012
"We remebe"r knjiga sjećanja djece koja su preživjela Holokaust, a žive u Engleskoj
Proslava Dana antifašističke borbe
sa Foruma u Izraelu
Ellie Wiesel vratio mađarsko odlikovanje
Još o sastanku židovskih lidera u Barceloni
nagrada Moše Kantoru,predsjedniku Evropskog židovskog kongresa
Jevrejski pregled, jun/jul 2012
seminar za židovske ženske lidere, u Veneciji
važni "linkovi"
Sastanak u BARCELONI
Vitamin D i Kalcij pomažu produženju života
istraživanja o prehrani
Peres primio odlikovanje" US Presidential Medal of Freedom"
službena izjava Yad Vashema u povodu vandalizma
Madona u Izraelu
vandalizam u Yad Vashemu
prijedlog za slijedeću Opatiju
web stranica generation de la Shoa International
istraživanje u Njemačkoj o Izraelu
sporazum o košer i halal hrani u Nizozemskoj
izraelska ambasada u Norveškoj
rabini i anti-semitizam u Francuskoj
Sretan rođendan
Izrael u Zadru
Einstenovo pismo na dražbi
moskovska sinagoga
Konferencija o židovskom humoru u Izraelu
Miracle of Israel #20 - Independence and War
protesti zbog napada na rabina u Mađarskoj
Židovi i proslava jubileja britanske kraljice
Ekonomska kriza i Židovi u Bugarskoj
Raoul Wallenberg - A missing but immortal hero
Promocija knjige Branka Polića
Evropska konferencija EUAS u Zagrebu