Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.6.2012. 21:33
muzej u Šangaju-uspomena na židovske izbjeglice
 

Jewish Life in Shanghai's Ghetto

Židovski život u šangajskom getu

By CASEY HALL


SHANGHAI — While much of the city’s Jewish Quarter has disappeared in the years since the end of World War II, the Ohel Moshe Synagogue is a constant reminder of how this Chinese city saved tens of thousands of Jews fleeing the Holocaust.
Iako je  veliki dio "židovskog kvarta" u Šangaju nestao u godinama nakon završetka II. svjetskog rata, Ohel Moshe sinagoga je stalni podsjetnik kako je taj kineski grad spasio tisuče Židova koji su bježali od Holokausta.


Izgrađena od ruskih Židova 1927. u sjevernom dijelu Šangaja, sinagoga je bila prvenstvena religiozna destinacija za židovske izbjeglice koje su pristizale u grad. Iako se fasada nije promijenila, sada je ta zgrada Muzej židovskih izbjeglica i mjesto gdje posjetioci traže informacije o tome, što istraživač Holokausta David Kranzler naziva " Čudo Šangaja".


Oko sinagoge se naselilo oko 20.000 izbjeglica, u području za zbjeglice bez državljanstva koje je poznatije kao židovski geto, velik oko 2,68 kvadratnih kilometara, koji je označen od Japanaca koji su kontrolirali grad. Tamo se naselilo i oko 100.000 Šangajaca. koji su se dobro slagali, prema izjavi Jian Chena, direktora muzeja.


Nakon završetka rata na Pacifiku 1845, evropski židovski izbjeglice su napustili Šangaj, ali prema mišljenju Chena, oni gledaju na Šangaj kao svoj drugi dom, nazivajući ga svojom "Noah arkom".The museum’s second and third exhibition halls display the stories of 20 Shanghai Jews in words and pictures.Sometimes visitors tell those stories themselves, according to Dvir Bar-Gal, 47, a journalist who was born in Israel and has been conducting walking tours of significant Jewish landmarks in Shanghai since 2002...


Područje koje okružuje muzej  (zove se Tilanqiao Historic district) sadrži jedini dobro očuvani živi geto upotrebljen od izbjeglica. Na prvi pogled izgleda kao tipična stara šangajska ulica , ali treba samo malo imaginacije da se vidi kakav je  tamo život bio sa po 30 osoba koje su dijelile jednu sobu...
  

 

Arhiva vijesti

 Lipanj (June) 2012
povrat posuđenih baraka iz Auschwitza - spor između muzeja Holokausta
U Slovačkoj je izdan novčić u čast poznatog rabina
natječaj ljepote za Holokaust preživjele
Hillary Clinton poziva Latviju da vrati židovsku imovinu
alija-imigracija u Izrael u laganom padu
Izrael otkazao dolazak Mađaru koji poštuje nacističke simpatizere
muzej u Šangaju-uspomena na židovske izbjeglice
Uhićeni su krivci koji su " vandalizirali" Yad vashem
konferencija o otetim židovskim umjetninama
Novi Omanut , svibanj-lipanj 2012
Konferencija u Zagrebu- zahvale učesnika
"Smartphone" - vodič kroz židovska groblja u Berlinu
Konferencija o antisemitizmu u Brusselsu
Zakoni u USA koji olakšavaju traženje od osiguravajućih kompanija
Putin dolazi u Izrael i Jordan
Ostavka ministra u Latviji-pitanje povratka imovine
Komemoracija u Jadovnom
The Israel Journal of Foreign Affairs VI/2 2012
"We remebe"r knjiga sjećanja djece koja su preživjela Holokaust, a žive u Engleskoj
Proslava Dana antifašističke borbe
sa Foruma u Izraelu
Ellie Wiesel vratio mađarsko odlikovanje
Još o sastanku židovskih lidera u Barceloni
nagrada Moše Kantoru,predsjedniku Evropskog židovskog kongresa
Jevrejski pregled, jun/jul 2012
seminar za židovske ženske lidere, u Veneciji
važni "linkovi"
Sastanak u BARCELONI
Vitamin D i Kalcij pomažu produženju života
istraživanja o prehrani
Peres primio odlikovanje" US Presidential Medal of Freedom"
službena izjava Yad Vashema u povodu vandalizma
Madona u Izraelu
vandalizam u Yad Vashemu
prijedlog za slijedeću Opatiju
web stranica generation de la Shoa International
istraživanje u Njemačkoj o Izraelu
sporazum o košer i halal hrani u Nizozemskoj
izraelska ambasada u Norveškoj
rabini i anti-semitizam u Francuskoj
Sretan rođendan
Izrael u Zadru
Einstenovo pismo na dražbi
moskovska sinagoga
Konferencija o židovskom humoru u Izraelu
Miracle of Israel #20 - Independence and War
protesti zbog napada na rabina u Mađarskoj
Židovi i proslava jubileja britanske kraljice
Ekonomska kriza i Židovi u Bugarskoj
Raoul Wallenberg - A missing but immortal hero
Promocija knjige Branka Polića
Evropska konferencija EUAS u Zagrebu