Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.7.2012. 14:50
demografija straha
 
prenosimo i dijelom prevodimo sa
Israel News


The demography of fear

Demografija straha


Op-ed: Jewish people have replaced vision with crisis as central motivation for unity, identity


Židovski nrod je zamijenio viziju sa krizom

kao centralnom motivacijom za jedinstvo i identitet

Donniel Hartman Published: 06.19.12, 00:39 / Israel Opinion


Interesantni članak koji govori ne samo o demografiji i kako neki njeni rezultati utječu na židovsko društvo- stvarajući pesimizam i osjećaj "društva koje odumire",  već i o potrebi šire definicije  lojalnosti i prihvaćanje novih kriterija za judaizam današnjice.


The Jewish people have perfected a new weapon in our crisis arsenal, a weapon guaranteed to marshal the prerequisite quota of fear and concern needed to fuel Jewish communal life – demography. The demography of fear- It paralyzes and creates a sense of helplessness, as the Jewish community or Israel are portrayed as forever spiraling out of control into a self-destructive future of differing forms. As the ever-abused child of history, it seems that without an ongoing dose of fear we cannot arouse from our slumber, see ourselves or connect to our reality.


Mi nismo društvo koje "stalno umire", mi smo društvo koje se stalno mijenja.Stalna karakteristika židovskog života je da je Judaizam izvor neslaganja prije nego kohezije. Mi si ne možemo dozvoliti pesimizam. Židovski identitet ne počinje sa sistemom vrijednosti ili "prakticiranja", nego sa privrženošću tom  narodu i kolektivnom identitetu.

 

While some of the old challenges still remain, we face new ones, challenges of identity, continuity, and moral and spiritual excellence. But our response must remain the same.Who the Jewish people are is not a neutral question of statistics but a blueprint for the parameters of my loyalty....


Kao Židovima, naš zadatak nije ni da se žalimo na sadašnjost niti da se zadržavamo u njoj, naš zadatak je da održavamo našu lojalnost za naš narod, da imamo viziju njegove budućnosti i da radimo na njoj.


Rabbi Dr. Donniel Hartman is president of the Shalom Hartman Institute

  

 

Arhiva vijesti

 Srpanj (July) 2012
New York o antisemitizmu
Izložba Chagala u Moskvi
Posljednji seniorski klub prije praznika
Židovi u Europi
Olimpijske igre i minuta šutnje
in memoraim Mirko Mirković
in memoriam prof. Mirjana Gross
komemoracija za židovske sportaše ubijene prije 40 godina na olimpijskim igrama u Minhenu
Jevrejski glas, Sarajevo, broj 53 ,juli 2012
Ha-Kol , svibanj/lipanj 2012
Most-maj/juni 2012
isprika francuskog predsjednika
Tužna vijest
sretan rođendan
dostignuća medicine u Izraelu
"identitet" evropskih Židova
Bugarska- napad na izraelske turiste
poziv na Limud u Makedoniji
Italija u borbi protiv anti-semitizma
Židovski kongres traži da se uhiti nacistički zločinac koji živi u Mađarskoj
pokret za očuvanje ladina
rođendan
Etno festival u Beogradu
Barroso dobio počasni doktorat na Haifa univerzitetu
Greg Schneider i Claims
Lea Maestro - članak o groblju u Đakovu
rabini i mješoviti brakovi
projekt B'nei B'ritha
Peres neće doći na Olimpijske igre u London
Njemačka za osobe koje su preživjele Holokaust
pronađen milijun otetih židovskih knjiga
Upozorenje Evropskog židovskog kongresa na evropski antisemitizam
United Nations
Trgovina ljudima
donacija poljskom židovskom muzeju
otkrivena stara sinagoga u Galileji
vandalizam na židovskom groblju u Beču
demografija straha