Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

16.8.2012. 13:54
in memoriam Maja Bošković-Stulli
 


Izgubili smo još jednu istaknutu  dugogodišnju članicu naše zajednice  akademkinju Maju Bošković Stulli.


Svi koji smo je poznali i voljeli i poštovali,  s velikom tugom ćemo je ispratiti i sjećati se.O njenom velikom doprinosu i djelima najbolje  nam kazuje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  na  svojoj WEB stranici:


Akademkinja Maja Bošković-Stulli , rodila se 1922. u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađala je u Zagrebu.

Završila je Filozofski fakultet (slavistiku). Doktorat znanosti stekla je 1961. Prvo zaposlenje u Jadranskom institutu današnje HAZU, a od god. 1952. do umirovljenja god. 1979. djeluje u Institutu za narodnu umjetnost (današnji Institut za etnologiju i folkloristiku) u Zagrebu, najprije kao asistent, na kraju kao znanstveni savjetnik. Od god. 1963. do 1973. bila je ravnateljica Instituta.

Članica je nekoliko hrvatskih i inozemnih znanstvenih i stručnih društava (Hrvatsko etnološko društvo, Matica hrvatska, International Society for Folk Narrative Research, počasno članstvo međunarodne znanstvene udruge "Folklore Fellows" pri Finskoj akademiji znanosti te Etnografskoga društva pri bivšoj Čehoslovačkoj akademiji).


Član suradnik JAZU (danas HAZU) bila je od godine 1980., a god. 2000. izabrana je za redovitoga člana HAZU.

Primila je ove nagrade za znanstveni rad: hrvatsku republičku godišnju nagradu (1975.) te za životno djelo (1990.), Herderovu nagradu (Beč, 1991.), "G. Pitre - S. Salomone-Marino" (Palermo, 1992.), nagradu "Antun Barac" Slavističkoga komiteta Hrvatskoga Filološkog društva (1999.)....

Važnije knjige:

 • Istarske narodne priče, Zagreb 1959;
 • Narodne pripovijetke ("Pet stoljeća hrvatske književnosti"), Zagreb 1963;
 • Narodne epske pjesme, knj. 2 ("Pet stoljeća hrvatske književnosti"), Zagreb 1964;
 • Narodna predaja o vladarevoj tajni, Zagreb 1967; Kroatische Volksmärchen ("Die Märchen der Weltliteratur"), Düsseldorf - Köln 1975, 21993;
 • Usmena književnost ("Povijest hrvatske književnosti" 1, str. 7-353), Zagreb 1978;
 • Usmena književnost nekad i danas, Beograd 1983;
 • Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti, Zagreb 1984;
 • Zakopano zlato. Hrvatske usmene pripovijetke, predaje i legende iz Istre, Pula - Rijeka 1986;
 • U kralja od Norina. Priče, pjesme, zagonetke i poslovice s Neretve, Metković - Opuzen 1987;
 • Pjesme, priče, fantastika, Zagreb 1991;
 • Žito posred mora. Usmene priče iz Dalmacije, Split 1993;
 • Priče i pričanje: stoljeća usmene hrvatske proze, Zagreb 1997;
 • Usmene pripovijetke i predaje ("Stoljeća hrvatske književnosti"), Zagreb 1997;
 • O usmenoj tradiciji i o životu, Zagreb 1999.

Sudjelovala je na mnogim domaćim i svjetskim znanstvenim konferencijama i kongresima, većinom s referatom. Predavala je na Interuniverzitetskom studiju u Dubrovniku.

Bila je voditeljica ili članica komisije za oko 7-8 magistarskih i doktorskih teza.

Bila je višegodišnja glavna urednica, a potom članica uredništva godišnjaka Narodna umjetnost. Članica je uredništva međunarodnoga časopisa Fabula.
  

 

Arhiva vijesti

 Kolovoz (August) 2012
u Berlinu napadnut rabin i njegova kćerka
Obrana njemačkog rabina zbog sudske kazne za izvođenje "brit mila"
Tora vraćena poljskom selu Wegrowu
to je solidarnost
Novosti iz Claimsa
Obama i rabini
prenosimo sa web stranice " JDC arhive"
JDC za zdravlje žena na Balkanu
U Stockholmu otvoren novi Memorijalni centar posvećen Wallenbergu
mađarski ultradesničar židovskog porijekla
Amerika i mikve
in memoriam Maja Bošković-Stulli
nova knjiga Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin
Amsterdam imenovao most za sjećanje na Holokaust
Židovi u bivšoj DDR
in memoriam prof. Mirjana Gross
Sarajevska hagada
Sarajevska hagada ( Ivan Ninić i Ana Somlo)
Sarajevska hagada ( Ivan Ninić i Ana Somlo)
Pravedna kazna
završene su Olimpijske igre
Nova knjiga "From Ambivalence to Betrayal: The Left, the Jews and Israel"
Pravednici športaši
preživjeli Holokausta
antisemitizam u Srbiji
Projekt "Židovski identitet u socijalističkoj Jugoslaviji
nagrada "Ženi Lebl"
vraćena imovina Židovskoj općini Novi Sad
U Rumunjskoj izabran ministar koji negira Holokaust
U Švedskoj komemoracija genocida nad Romima
Evropski dan židovske kulture
Knjiga o Poljacima za vrijeme Shoa
Židovska mjesta pod zaštitom UNESCA
potpora Claims conferencije
Genetska istraživanja Židova Sjeverne Afrike
vježba uz Hava Nagilu na olimpijskim igrama
Ponedjeljak na + 30
Hebrejski jezik u mađarskim školama
U Poljskoj odana počast Januszu Korszaku
optužbe za nacističkog zločinca
Obama i američko-izraelska suradnja
konferencija
dostignuća u Izraelu
Otvorena izraelska ambasada u Albaniji
Komemoracija u Yad Vashemu za poljske Židove
USA kongres o židovskim izbjeglicama iz arapskih zemalja
U spomen na Walenberga