Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

5.4.2008. 11:08
ICJW Newsletter , ožujak 2008
 
ICJW Newsletter je glasilo Svjetske organizacije židovskih žena ( International Council of Jewish Women). Predsjednica Leah Aharonov, iz Izraela, u ovom broju najavljuje konferenciju "European Women in Intercultural Dialogue" (koja je održana u Brusellexu) i objašnjava zašto je danas važan dijalog među kulturama i religijima , izbjegavanje stereotipa, stigmatizacije i smanjenje tenzija i konflikata. Predsjednica ICJW Komiteta za interkulturu i inter-religiju, Judi Widetzky, je u časopisu predstavila članove svog Komiteta među kojima se nalaze i Ana Lebl i dr.Polak-Babić Jelica iz Hrvatske. Održan je OSCE 2007 - Mediteranski seminar "Combating Intolerance and Discrimination and Promoting Mutual Respect and Understanding" . Tri su glavne teme bile na seminaru: "Monitoring" primjene UN rezolucije broj 1325 ( u svojoj zemlji) koja traži uključivanje žena u sve vladine delegacije koje pregovaraju o miru. Osnivanje mreže suradnika za pripremu konferencije u Durbanu. Kontaktiranje demokratskih institucija i centara za ljudska prava i korištenje njihovih informacija i programa. Slijede informacije o brojnim drugim konferencija na kojima su sudjelovale predstavnice židovskih žena. Posebno poglavlje posvećeno je aktivnostima u organizacijama-članicama ICJW: Južnoj Africi,Jeruzalemu, New Yorku, Australiji, Antwerpenu, Ligi židovskih žena u UK i "Legaue of Jewish Women in Serbija" ( ta je organizacija paralelna sa Organizacijom židovskih žena Srbije). Na kraju je "Kalendar" predstojećih događanja i konferencija.
  

Naziv dokumenta (Document name)Tip (Type)Download
ICJW WEB stranicamht132 Kb