Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.2.2013. 15:07
Umrla je poznata romska spisateljica-preživjela Auschwitz
 


Roma Holocaust writer, who survived Auschwitz, dies


Ceija Stojka, who survived numerous Nazi concentration camps, and through her writing and artwork told the story of the Roma Holocaust, has died aged 79.
Umrla je,  u 79.godini,  Celja Stojka, koja je preživjela brojne nacističke koncentracijske logore, i kroz svoje pisanje i umjetnički rad  ispričala  priču o Romima u Holokaustu.


Stojka je bila mlada djevojka kada je internirana u brojne koncentracijske logore,  koje je preživjelo  samo pet članova njene šire obitelji od preko 200 članova .

 

Organizacija "European Roma Cultural Foundation", koja ima bazu u Budimpešti, opisala je Stojku kao "izvanrednu Austrijsku romsku ženu i glavnu figuru za povijest, umjetnost i literaturu romske kulture u Europi". Celja Stojka - koju su zvali  "Chaya Stoyka" - bila je iz romskog plemena Lovari, rođena u Austriji 1933. godine. Njezin otac i brat su ubijeni u Aschwitzu, a ona je preživjela kao i  majka i 4 braće. Bilo joj je samo 12 godina,  kada je oslobođena iz Bergen-Belsena, nosila je svoj tetovirani logorski broj na ruci do kraja života.


G odine 1 998. je napisala autobiografiju  "We Live in Seclusio" koja je,  kao i  i film koji je o njoj načinjen,  pobudila   internacionalni interes za Rome, u prošlosti i danas.

  

 

Arhiva vijesti

 Veljača (February) 2013
posjeta izložbi
Antisemitski incidenti u Francuskoj
slike iz Opatije
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Sretan praznik
suđenje u Brnu za koncert sa nacističkim oznakama
Publikacija o sinagogama
Poljska- arhiv o Židovima
Predavanje dr.sc. Snješke Kneževič
WEB stranice o logoru Jasenovac i Holokaustu na Kosovu
Or HaŠemeš
Judaizam i konverzije
Židovske evropske zajednice
Beit Shemesh,Izrael
Klub
Novi Omanut , siječanj-veljača 2013
Ostavka Pape i Židovi
Francuska vraća umjetnine otete od nacista
Bugarska i njena uloga u Holokaustu u Makedoniji
Jevrejski pregled, Beograd, februar/mart 2013
Jevrejski glas- decembar 2012
Nova direktorica Židovskog muzeja u New Yorku
Židovi u Maroku
Argentinski Židovi protiv nagodbe sa Iranom
Izrael i židovske organizacije zahvaljuju papi Benedictu XVI
Wiesenthal centar i komemoracije žrtava Holoakusta
nagrada Kanadi za edukaciju o Holokaustu
Novi Kneset- veliki broj novih članova i žena
prenosimo sa Hrvatskog povijesnog portala
Židovi u Americi i zakon o zabrani nošenja oružja
Protest u Belgiji zbog karnevala u nacističkim uniformama
BiH je odbila "posuditi" Hagadu za izložbu u New Yorku
iz židovske "virtualne" biblioteke
Židovski kongres osuđuje nasilje u Ateni
ŽENE U ZNANOSTI
Komemoracija Holokausta u Parizu
Svečanost u Portugalskoj sinagogi
klub
Posjet članova Evropskog židovskog parlamenta Poljskoj
O Holokaustu
O rabinima u svijetu
Mnogi mladi Nijemci ne znaju za Auschwitz
Židovi u Venezueli
Umrla je poznata romska spisateljica-preživjela Auschwitz