Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.2.2013. 7:12
Wiesenthal centar i komemoracije žrtava Holoakusta
 


WIESENTHAL CENTER:  FRENCH HOLOCAUST RESCUERS' SNUB OF SHOAH COMMEMORATION IS “A TRIUMPH FOR THE WORLDWIDE CAMPAIGN TO DEMONIZE ISRAEL”


The Simon Wiesenthal Center today expressed outrage at CIMADE, a French Protestant group that helped Jewish refugees escape the Nazis during WWII, have refused an invitation to a Holocaust commemoration in Marseilles because they deemed the commemoration’s sponsor, CRIF--the prominent Jewish organization--to be too supportive of Israel.


Simon Wiesenthal centar je osudio "CIMADE" protestanstku grupu , koja je pomagala Židovskim izbjeglicana da pobjegnu nacistima u toku II. svjetskog rata, jer su odbili poziv na Komemoraciju Holokaustu u Marseillu. To su učinili zat jer osuđuju  CRIF zbog  prevelike potpore IZRAELU. CRIF je  ugledna židovska  organizacije, koja je sponzor komemoracije.


Rabin Abraham Cooper, dekan Wiesenthal centra,  je rekao da je taj postupak triumf svjetske kampanje demonizacije Izraela. Dodao je da se situacija toliko  pogoršala u Evropi  da je previše Evropljana prihvatilo veliku laž da je Izrael zao kolonijalni okupator.


Dalje čitajte u originalnom članku


“This latest outrage is an insult to the memory of the victims of the Shoah whose fate was sealed by an overwhelmingly uncaring European continent and whose lives would have been saved if there had actually been a State of Israel in 1938 instead of 1948,”


Rabbi Cooper also said. “Frankly, we don’t need those who are only prepared to have a moment of silence for 6 million dead Jews, but who are unwilling to show respect and solidarity for the 6 million living Jews who today are citizens of the State of Israel,” he concluded.


Rabin Cooper  je također rekao " Uistinu, mi ne trebamo one koji su  spremni da  samo odaju trenutak šutnje za 6 milijuna mrtvih Židova, ali koji ne žele  pokazati  respekt i solidarnost za 6 milijuna živih Židova koji su danas građani Izraela"
  

 

Arhiva vijesti

 Veljača (February) 2013
posjeta izložbi
Antisemitski incidenti u Francuskoj
slike iz Opatije
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Sretan praznik
suđenje u Brnu za koncert sa nacističkim oznakama
Publikacija o sinagogama
Poljska- arhiv o Židovima
Predavanje dr.sc. Snješke Kneževič
WEB stranice o logoru Jasenovac i Holokaustu na Kosovu
Or HaŠemeš
Judaizam i konverzije
Židovske evropske zajednice
Beit Shemesh,Izrael
Klub
Novi Omanut , siječanj-veljača 2013
Ostavka Pape i Židovi
Francuska vraća umjetnine otete od nacista
Bugarska i njena uloga u Holokaustu u Makedoniji
Jevrejski pregled, Beograd, februar/mart 2013
Jevrejski glas- decembar 2012
Nova direktorica Židovskog muzeja u New Yorku
Židovi u Maroku
Argentinski Židovi protiv nagodbe sa Iranom
Izrael i židovske organizacije zahvaljuju papi Benedictu XVI
Wiesenthal centar i komemoracije žrtava Holoakusta
nagrada Kanadi za edukaciju o Holokaustu
Novi Kneset- veliki broj novih članova i žena
prenosimo sa Hrvatskog povijesnog portala
Židovi u Americi i zakon o zabrani nošenja oružja
Protest u Belgiji zbog karnevala u nacističkim uniformama
BiH je odbila "posuditi" Hagadu za izložbu u New Yorku
iz židovske "virtualne" biblioteke
Židovski kongres osuđuje nasilje u Ateni
ŽENE U ZNANOSTI
Komemoracija Holokausta u Parizu
Svečanost u Portugalskoj sinagogi
klub
Posjet članova Evropskog židovskog parlamenta Poljskoj
O Holokaustu
O rabinima u svijetu
Mnogi mladi Nijemci ne znaju za Auschwitz
Židovi u Venezueli
Umrla je poznata romska spisateljica-preživjela Auschwitz