Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

18.2.2013. 18:32
Novi Omanut , siječanj-veljača 2013
 

Izašao je novi broj lista "Novi Omanut",  jedinog časopisa za "židovsku povijest i kulturu" na ovim prostorima, koji nažalost nije dovoljno dostupan široj publici.


Časopis izdaje "Kulturno društvo Miroslav Šalom Freiberger" , i zahvaljujući njihovoj novoj WEB stranici ovaj broj se može u cijelosti pročitati.

                        www.kd-miroslavsalomfreiberger.com


Sadržaj:


Judith Kuhn: Smijeh kroz suze – (Židovski elementi u glazbi Dmitrija Šostakoviča iskadisidentstva)

Davor Schopf: Marcel Tyberg – zaboravljeni skladatelj s Kvarnera

Rosanna Greenstreet: Daniel Barenboim – 70 (intervju)

B. A.: Nalazišta plina mijenjaju energetsku politiku Izraela

Arnon Goldfinger: Kako sam počeo snimati film Stan

Vlasta Kovač (prir.): Stan – film o židovskoj nostalgiji za zavičajem – njemačkim

Barbara Paskin: Hollywoodski gladijator Kirk Douglas namjerava obaviti treću barmicvu

Andrea Jeska: Njemačka – "Nema bolje zemlje za Židove

Narcisa Potežica: Rita Levi – Montalcini

Paula Scheidt: Komadić neba


Rediviva

Stribor Uzelac Schwendemann: Mein Kampf – Hommage – (uvodni odlomak)


Ex libris novis

Renée Weisz-Maleček: Židovi u Križevcima (piše Branko Polić)

Christoph Fabres – Elisabeth Reis: Židovsko Gradišće – putovanje prema otkrićima (pišeAnita Pollak)

Michael Burleigh: Treći Reich – Nova povijest (piše Tihomir Ponoš)

Alfredo Bauer: Prethodnici (ciklus romana) (piše Evelyn Adunka)

Diana Wang: Sakrivena djeca – iz Holokausta do Buenos Airesa

Michael Bergmann: Teillacheri i Machloike (piše Ellen Presser)

Gerda Hoffer – Judith Hübner: Dva puta do cilja (piše Helene Meier)

  

 

Arhiva vijesti

 Veljača (February) 2013
posjeta izložbi
Antisemitski incidenti u Francuskoj
slike iz Opatije
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Sretan praznik
suđenje u Brnu za koncert sa nacističkim oznakama
Publikacija o sinagogama
Poljska- arhiv o Židovima
Predavanje dr.sc. Snješke Kneževič
WEB stranice o logoru Jasenovac i Holokaustu na Kosovu
Or HaŠemeš
Judaizam i konverzije
Židovske evropske zajednice
Beit Shemesh,Izrael
Klub
Novi Omanut , siječanj-veljača 2013
Ostavka Pape i Židovi
Francuska vraća umjetnine otete od nacista
Bugarska i njena uloga u Holokaustu u Makedoniji
Jevrejski pregled, Beograd, februar/mart 2013
Jevrejski glas- decembar 2012
Nova direktorica Židovskog muzeja u New Yorku
Židovi u Maroku
Argentinski Židovi protiv nagodbe sa Iranom
Izrael i židovske organizacije zahvaljuju papi Benedictu XVI
Wiesenthal centar i komemoracije žrtava Holoakusta
nagrada Kanadi za edukaciju o Holokaustu
Novi Kneset- veliki broj novih članova i žena
prenosimo sa Hrvatskog povijesnog portala
Židovi u Americi i zakon o zabrani nošenja oružja
Protest u Belgiji zbog karnevala u nacističkim uniformama
BiH je odbila "posuditi" Hagadu za izložbu u New Yorku
iz židovske "virtualne" biblioteke
Židovski kongres osuđuje nasilje u Ateni
ŽENE U ZNANOSTI
Komemoracija Holokausta u Parizu
Svečanost u Portugalskoj sinagogi
klub
Posjet članova Evropskog židovskog parlamenta Poljskoj
O Holokaustu
O rabinima u svijetu
Mnogi mladi Nijemci ne znaju za Auschwitz
Židovi u Venezueli
Umrla je poznata romska spisateljica-preživjela Auschwitz