Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

20.2.2013. 19:49
Judaizam i konverzije
 

Opening the Gates of Judaism

Otvoriti "vrata" Judaizmu


By Motti Inbari • Wednesday, February 20, 2013
,Jewish Ideas Daily


The high rates of intermarriage among people who have been raised as Reform or Conservative Jews are well known. Less well known, but statistically demonstrable, is the decline in the number of American Jews who continue to belong to non-Orthodox denominations. In a recent essay on Jewish Ideas Daily, Andrew Apostolou warned that intermarriage threatens to bring about the demographic collapse of the Reform and Conservative movements.


Visoki postotak mješovitih brakova među osobama koje pripadaju Reformskim ili Konzervativnim zajednicama Židova, dobro je poznato. Manje je poznato, ali se statistički može dokazati, da postoji smanjenje broja američkih Židova koji pripadaju ne-ortodoksnom pokretu. U nedavnom eseju  Andrew Apostolou upozorava na opasnosti koje donose mješoviti brakovi za demografsko smanjenje u Reformskom i Konzervativnom pokretu.....


  ..U židovskoj zajednici su započeli projekte koji će promovirati židovsku edukaciju i praksu kako bi uključila i angažirala mladu generaciju Židova. Nažalost takvi napori  "inside a box" ( unutar zajednice)su pokazali samo ograničeni uspjeh.


No vrijeme da se misli  i "outside a box" . Treba otvoriti vrata Judaizma i omogućiti brojniju konverziju.  Zbog  demografskog i spiritualnog smanjenja među "biološkim Židovima " u Americi, najviše obećava uprav takvo  rješenje , da se prihvate oni koji konverziraju, oni su "budućnost" američkog Židovstva.


Oni koji analiziraju ne-ortodoksne  židovske zajednice u USA znaju da upravo "konvertiti" imaju najveću ulogu u zajednici i najvjerniji su članovi,dolaze na službu u sinagogi, a njihova djeca isp unjavaju židovske škole, oni su volonteri - uglavnom oni su veoma angažirani.


Iako se misli da najviše konverziraju bračni partneri ( iz mješovitih brakova),  pokazalo se  da su  u "ne-ortodoksnim" zajednicama nežidovski partneri članovi zajednice bez da su konverzirali, a njihova djeca dobiju isti tretman kao i  djeca onih koji imaju "biološko židovsko porijeklo". Konverziraju na židovstvo oni koji to zaista žele..  

 

Arhiva vijesti

 Veljača (February) 2013
posjeta izložbi
Antisemitski incidenti u Francuskoj
slike iz Opatije
Purim u Židovskoj općini Zagreb
Sretan praznik
suđenje u Brnu za koncert sa nacističkim oznakama
Publikacija o sinagogama
Poljska- arhiv o Židovima
Predavanje dr.sc. Snješke Kneževič
WEB stranice o logoru Jasenovac i Holokaustu na Kosovu
Or HaŠemeš
Judaizam i konverzije
Židovske evropske zajednice
Beit Shemesh,Izrael
Klub
Novi Omanut , siječanj-veljača 2013
Ostavka Pape i Židovi
Francuska vraća umjetnine otete od nacista
Bugarska i njena uloga u Holokaustu u Makedoniji
Jevrejski pregled, Beograd, februar/mart 2013
Jevrejski glas- decembar 2012
Nova direktorica Židovskog muzeja u New Yorku
Židovi u Maroku
Argentinski Židovi protiv nagodbe sa Iranom
Izrael i židovske organizacije zahvaljuju papi Benedictu XVI
Wiesenthal centar i komemoracije žrtava Holoakusta
nagrada Kanadi za edukaciju o Holokaustu
Novi Kneset- veliki broj novih članova i žena
prenosimo sa Hrvatskog povijesnog portala
Židovi u Americi i zakon o zabrani nošenja oružja
Protest u Belgiji zbog karnevala u nacističkim uniformama
BiH je odbila "posuditi" Hagadu za izložbu u New Yorku
iz židovske "virtualne" biblioteke
Židovski kongres osuđuje nasilje u Ateni
ŽENE U ZNANOSTI
Komemoracija Holokausta u Parizu
Svečanost u Portugalskoj sinagogi
klub
Posjet članova Evropskog židovskog parlamenta Poljskoj
O Holokaustu
O rabinima u svijetu
Mnogi mladi Nijemci ne znaju za Auschwitz
Židovi u Venezueli
Umrla je poznata romska spisateljica-preživjela Auschwitz