Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

2.4.2013. 22:01
Istraživanje mozga-novi projekti u Americi
 

Today at the White House, President Obama unveiled the “BRAIN” Initiative—a bold new research effort to revolutionize our understanding of the human mind and uncover new ways to treat, prevent, and cure brain disorders like Alzheimer’s, schizophrenia, autism, epilepsy, and traumatic brain injury.


 

Danas  je u Bijeloj kući  predsjednik Obama otvorio   "Brain "     ( Mozak)  inicijativu - nova istraživanja koja će revolucionirati naše razumijevanje ljudskog mozga i otkriti nove puteve za tretman, preveniranje i liječenje bolesti mozga kao što su  Alzheimer, šizofrenija, autizam, epilepsija i traumatske ozljede mozga.


Ova nicijativa  će ubrzati otkrića novih tehnologija koje će pomoći istraživačima da stvore  sliku kompleksnih neuralnih tokova i vizualiziraju  interakciju stanica koja se dešava kod razmišljanja. To će ,  primjenjeno na jednostavne i kompleksne sisteme,  otvoriti nova "vrata" za razumijevanje  načina kako su funkcije mozga povezane sa  ponašanjem i učenjem i mehanizmima  bolesti mozga.


   

 

Arhiva vijesti

 Travanj (April) 2013
U Mađarskoj napadnut predsjednik Walenbergovog društva
Holandski Židovi na inaguraciji novog kralja
Evropski parlament i obilježavanje ustanka u Varšavskom getu
Rusija i Židovi
Posjeta Izložbi
Vježbanje mozga
ženska sekcija
Muzej u Casablanci
rođendani
moderni ortodoksi i molitve
Bugarska i Židovi
Norveška i Židovi
sinagoga u Litvi
Izložba u Londonu
odlična WEB stranica
Novi Omanut
Novi Lamed
Poljska i antisemitizam
Švedska i rabin
Izrael - saučešće u povodu Bostonske tragedije
hrana koja "čisti" naše arterije
predstavljanje knjige: Hitlerova socijalna država
seminar
Pismo Stefanie Salzer, predsjednice WFJCSHD
Izrael i zdravlje
rabin u Francuskoj
Jom Haacmaut
in memoriam Margaret Tharcher
minute šutnje u Izraelu na sjećanje na Holokaust
Ždovska groblja u Istočnoj Evropi
Sretan rođendan Narcisa Potežica
iz Holocaust education center
iz svjetske štampe o Yom HaShoa
Yom Hašoa na Mirogoju
Holokaust u Zagrebu
iz Yad Vashema
Yom HaShoah
Berlin- izložba
BJELORUSIJA I žIDOVI
Istraživanje mozga-novi projekti u Americi
Italija i Židovi